Meklēt


Par mums

Misija. Izglītības iestādē nodrošinām kvalitatīvu, pamatskolas un iekļaujošo izglītību, balstoties uz izglītojamā individuālajām zināšanām, prasmēm, spējām un talantiem, rosinot lepoties ar saviem panākumiem un nebaidīties par savām neveiksmēm un kļūdām. Vīzija- skola ikvienam. Krustpils pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru izglītojamais vēlas nākt, jo tajā IKVIENAM ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā vidē. Vērtības: drošība, atbildība, cieņa Krustpils pamatskola ir dibināta 1868.gada novembrī. 2023./2024.m.g. Krustpils pamatskolā mācās 247 skolēni, kurus māca un audzina 35skolotāji un atbalsta personāla darbinieki- divi logopēdi, psihologs, medmāsa, so [...]

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Eiropas Sociālā fonda projekts Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020. Mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglīto [...]

Par un ap drošu internetu

  Pagājušajā nedēļā 31. oktobrī Rīgā viesnīcā “Tallink Hotel Riga” norisinājās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) rīkota konference – domnīca “Iespējas, izaugsme un drošība internetā un dzīvē”, kurā, otro gadu pēc kārtas,  piedalījās arī Krustpils pamatskola.                Domnīcas pirmā daļa tika veltīta lekcijām, kurās skolēni klausījās kopā ar pedagog [...]

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Instrukcija izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu  Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas  izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu 1. Vispārīgie jautājumi 1.   Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Krustpils pamatskolā (turpmāk – izglītības iestāde) un ievēro pie [...]

Kompetenču pieeja mācību saturā

Eiropas Sociālā fonda projekts Kompetenču pieeja mācību saturā Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002 SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu Projekta īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 16.10.2021. Mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakā [...]

Krustpils pamatskolas pirmklasnieki startē Maltā

      Krustpils pamatsklas 1.klases skolēni  sarbībā ar sporta skolotāju, audzinātāju un vecākiem,  uzrakstot motivācijas vēstuli, pieteicās sacensībām  „Sportland pirmie soļi basketbolā”. Šī pasākuma mērķis ir veicināt basketbola popularitāti bērnu vidū, motivējot sportiski aktīvam dzīvesveidam. Projektu organizē Latvijas Basketbola savienība, Latvijas Jaunatnes basketbola līga un Sportland. Tikām apstiprināti dalībai Maltas posmā 17.01.2018. &nb [...]

Projekta „Sporto visa klase” karogs Krustpils pamatskolai no prezidenta Vējoņa rokām   

      Trešdien, 31.oktobrī „Arēnā Rīga” pulcējās gandrīz 7000 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētās programmas „Sporto visa klase” dalībnieki, lai grandiozā atklāšanas ceremonijā dotu svinīgu startu  5.sezonai. LOK ģenerālsekretārs un programmas idejas autors ir Žoržs Tikmers.  Īpaši izstrādātā programma paredz 5 sporta stundas nedēļā        2.-6.klašu skolēniem. Priecāj [...]

4.klases skolēnu balsis skanēs Rīgā

Piecpadsmito gadu pēc kārtas Latvijas skolās, novados, pilsētās un reģionos ir izskanējušas latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei “Lakstīgala 2018”, ko organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm. Labu sniegumu konkursa otrajā kārtā uzrādīja Krustpils pamatskolas 4. klases skolēnu komanda “Mazputniņi”, kuri reizē ar vēl astoņām komandām tika izvirzīti uz konkursa noslē [...]

Krustpils pamatskola aicina pirmklasniekus

Nākamais pirmklasniek,Tu noteikti vēl pat īsti neapjaut,cik nozīmīgā un īpašā gadā uzsāksi savas skolas gaitas! Latvija svinēs savu 100.gadadienu un Krustpils pamatskola šogad īpaši gaidīs savus bijušos darbiniekus un absolventus,lai kopā svinēto 150.jubileju. Drīz skolās un pirmskolas izglītības iestādēs izskanēs izlaidumos teiktie pateicības vārdi un laba vēlējumi visiem, sākot jaunu dzīves posmu. Īpaši svarīgs tas būs nākamajiem pirmklasniekiem un vecākiem, [...]

Projekts skolēnu atbalstam

Šajā mācību gadā trīs Krustpils novada skolas – Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola un Variešu sākumskola īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2019.gada 31. augustam. Projekta kopējās izmaksas ir 33 648,47 euro. Projekta ietvaros Krustpils pamatskolā skolēniem ir dota iespēja individuāli apmeklēt logopēda nodarbības. Izglītojamie aktīvi izmanto &scaro [...]

Aizritējis Krustpils pamatskolas 150 gadu jubilejai veltītais salidojums

              Īsu mirkli pirms jaunā 2018./2019. mācību gada sākuma, 25. augustā, Krustpils pamatskolas kolektīvs kopā ar absolventiem un esošajiem, bijušajiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem  kavējās atmiņās, kopīgi atzīmējot skolas 150 gadu jubileju.            Jubilejai veltītais salidojums sākās skolas vēsturiskajā ēkā, kur viesi tika priecēti ar teatrālu uzvedumu un dziesmām, kas uzbūra vēsturisku no [...]

Krustpils pamatskolas skolēni piedalās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanā

  „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Arī man bija iespēja piedalīties šajā projektā. Es braucu uz atklāšanas koncertu arēnā Rīg [...]

Krustpils pamatskola 6. klase iepazīst elektroenerģijas ražošanas procesu un gatavo kviešu mīklas bulciņas

  Kā jau katru gadu, arī šajā mācību gadā skolēniem ir iespēja doties rudens mācību ekskursijā. Tā kā ekskursija notiek mācību laikā, tad  tās laikā noteikti jāiekļauj kāds izzinošs apmeklējums, kur skolēni gūtu jaunas zināšanas, prasmes vai jaunu pieredzi.           6.klases skolēnu pirmā apskates vieta bija Ķeguma HES.  Šajā vietā  uzzinājām par elektrības ražošanas procesu. Gids sava stāstījuma [...]

Krustpils pamatskolā nosvinēta skolotāju diena

Skolotāji ir cilvēki, kuri mācību gada garumā ir ar mums, palīdz un  skolo mūs. Strādāt par skolotāju nav pats vieglākais darbs, ir jābūt stipram gribasspēkam un spējām pielāgoties ikkatram skolēnam. Tieši tāpēc  skolās ir īpaša diena - Skolotāju dienu. Šī ir diena, kad vecāko klašu skolēni ļauj atpūsties pedagogiem, un paši ieņem viņu vietas. Krustpils pamatskolā skolotāju diena norisinājās 5.oktobrī. Šai dienai 9.klases skolēni gatavojās vair [...]

Miķelītis - bagāts vīrs

Lieldieniņa liela diena, Tā atnāca tukšu roku; Miķelītis mazs vīriņš, Tas atnāca pilnu roku.   Septembra beigās – 27. septembrī, Krustpils pamatskolā norisinājās Miķeļdienas pasākums, kurā piedalījās 1.-4. klašu skolēni kopā ar audzinātājām. Pasākuma laikā bērniem tika stāstīts, kas ir Miķeldiena, kad to svin un kādas ir senču tradīcijas šajā dienā. “Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas [...]

Robotika Krustpils pamatskolā un Variešu sākumskolā

Jau otro gadu Krustpils novada skolās tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta pirmā kārta noslēgsies 2019.gada 31. augustā. Projekta izmaksas - 33 648,47 euro, tiek izmantotas Krustpils pamatskolas, Sūnu pamatskolas un Variešu sākumskolas izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalstam. 2018./2019. mācību gads Latvijā ir pasludināts par Fizikas gadu, līdz ar to vispārējās [...]

Iepazīstam profesiju - optometrists

22.janvārī Krustpils pamatskolā viesojās Līga Prēriksone un Grinete Kancāne ,kuras ieradās no Rīgas ,Stopiņu novada. Viņas pastāstīja par savu profesiju-optometristu. Bija iespēja uzzināt ,kurā mācību iestādē ir jāmācās ,ja nākotnē vēlas izvēlēties šo profesiju un uzklausīt dažus padomus no L.Prēriksones un G.Kancānes. Kā arī uz skolu bija  atvesti aparāti ar ,kuru palīdzību varēja pārbaudīt redzi. Skolēni uzzināja arī par to ,kā acis uztver gaismu un dažādus objektus ,kurus sastopam [...]

5-9.klašu koris koru skatē iegūst III pakāpi

Pagājušajā nedēļā Jēkabpils Tautas namā norisinājās pilsētas un novadu skolu zēnu koru, 5.-9.klašu koru un skolu jaukto koru konkursa 1.kārta, kurā piedalījās arī Krustpils pamatskolas 5.-9. klašu koris. Skatē piedalījās deviņi kori. Katram korim bija jāizpilda trīs dziesmas – vienu izvēles, vienu obligāto un vienu izlozes dziesmu. Krustpils pamatskolas koris izpildīja dziesmas : “Kalnā kāpu”, “Novij man māmuliņa”, “Dziesma par jautājumiem [...]

Joku diena

Ikkatram no mums dzīvē ir gan skumīgas, gan jautras dienas. Lielākoties jautrās dienas rada laba kompānija un labi notikumi. Šī gada 1.aprīlī Krustpils pamatskolā norisinājās starptautiskā Smieklu jeb Joku diena. Diena, kad visiem ir jābūt pozitīviem un diena, kad var dažādi izjokot draugus. Šajā dienā Krustpils pamatskolas sporta zālē norisinājās pasākums veltīts Joku dienai. Pasākumu organizēja skolotāja Inga Ieviņa un 7.b klases skolēni. Pasākumā tika stāstītas dažādas latvie&sc [...]

Nofilmē savu filmu - skolēni iepazīst kino pasauli

Šī gada 9.maijā Krustpils pamatskolā ieradās filmu studijas „ Nofilmē savu filmu” pārstāve, lai iemācītu 9. un 7.b klases skolēniem  filmēt īsfilmu, izmantojot vienkāršas lietas. Interaktīvās mācību filmas studijas „ Nofilmē savu filmu!” mērķis ir jēgpilna mūsdienu tehnoloģiju pielietošana, radošuma un fantāzijas attīstīšana, audiovizuālās mākslas prasmju apgūšana dažāda vecuma skolēniem. Filmu studija ir aprīkota ar visu nep [...]

Dzīvei gatavs!

   Mācību gada noslēgumā Krustpils pamatskolā, skolu programmas “Dzīvei gatavs” ietvaros, norisinājās divas vieslekcijas, kuru laikā 6.klases skolēni apguva pamat prasmes elektrodrošībā un ieguva pamat zināšanas veselīgu, garšīgu maltīšu gatavošanā.   Pirmajā lekcijā pie skolēniem viesojās pārstāve no uzņēmuma “Sadales tīkls”, kas jauniešiem stāstīja par elektrodrošību. Tika demonstrēta filma pēc kuras s [...]

Olimpiskā diena Krustpils pamatskolā kopā ar Anatoliju Macuku

       Olimpiskā diena ir vienīgais vispasaules pasākums, ko ik gadus organizē Olimpiskā kustība. Lielākā daļa nacionālo Olimpisko komiteju piecos kontinentos izmanto šo iespēju, lai popularizētu olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu. LOK „Olimpisko dienu” rīko apliecinot atbalstu Olimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīves veidam un Godīgas spēles principiem sportā.      Arī Krustpils pamatskola aktīvi iesaistās [...]

Krustpils pamatskolā viesojas sākumskolas skolotāji no Ilūkstes novada

   Otrdien, 29. oktobrī, Krustpils pamatskolā valdīja svētku noskaņa. No Ilūkstes novada ieradās sākumskolas skolotāju delegācija un viesojās skolā, apmeklēdami skolotāju pieredzes apmaiņas semināru “Uz skolēnu mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda”.    Skolotāju viesošanās laikā notika atklātās nodarbības, kā arī semināra formā tika pārrunāta projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) efektivitāte un aprobācija.   &nb [...]

Mācīšanās, sportošana un izklaide – projekts „Sporto visa klase”

         1. novembrī Rīgā, hallē „Arēna Rīga”, pulcējās vairāk nekā 8000 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā projekta  „Sporto visa klase” dalībnieki no visas Latvijas, lai atklātu 6. sezonu.         Šī projekta autors  ir LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers. Projektā paredzētas 5 sporta stundas nedēļā. Tā mērķis ir uzlabot visu klases skolēnu  fi [...]

Valsts svētkus svin arī Krustpils pamatskolā

   Novembris Latvijai un Krustpils pamatskolai ir nozīmīgs mēnesis – tas ir laiks, kad tiek atzīmēta skolas jubileja, Lāčplēša diena, valsts dzimšanas diena. Šajā laikā Krustpils pamatskolā visu mācību priekšmetu un klases stundās vairāk tiek runāts par skolas un Latvijas vēsturi, par tagadni, par vietu, kur esam dzimuši, auguši, ar ko varam lepoties, ko katrs pats var darīt, lai valsts ir stiprāka, sakoptāka, lai ir lepnums par dzimto vi [...]

Meistardarbnīca kopā ar BETOLLI

    22.novembrī  Krustpils pamatskolā 4. -7. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta nodarbība, sadarbībā ar dizaina uzņēmumu SIA BETOLLI . Uzņēmums rīko sava zīmola modes skates, piedāvā pašūt kreklus, kleitas, latviskus un tautiskus tērpus dejotājiem, cepures ar latviskiem uzrakstiem, aksesuārus sunīšiem, kā arī izgatavo tauriņus un citus aksesuārus pēc individuāla pasūtījuma. BETOLLI atrodas Talsos, bet tā klienti – visā Latvijā un ne tika [...]

Skatuves runas konkurss

Sveču mēnesī ne tikai sveces Ukrainas aizstāvjiem gatavojām… 3.februārī skolā norisinājās ikgadējais skatuves runas konkurss 1.-9.klasei, kopā piedaloties 23 skolēniem. Sagatavotos priekšnesumus vērtēja žūrija- bibliotekāre, skolotāja S.Stiebriņa, skolotāja I.Tomiņa-Stare, skolas lietvede, Spunģēnu Tautas nama amatierteātra “Savējie” dalībniece A.Ozoliņa. Skolas skatuves runas konkursā piedalījās 1.klases skolniece Sofija Oļševska, 2.- 3.klašu grupu pārstāvēja Nikola Kareva, Andis Brandulis, Kat [...]

Pirmklasnieki piedalās sacensībās Daugavpilī „Sportland pirmie soļi basketbolā”.

     Decembrī  Latvijas Jaunatnes basketbola līga sadarbībā ar sporta preču veikalu tīklu „Sportland” izsludināja pieteikšanos sacensībām  „Sportland pirmie soļi basketbolā”, kas paredzēts Latvijas skolu 1.klases skolēniem, ar mērķi piesaistīt skolēnus fiziskajām aktivitātēm, ieinteresēt par basketbolu. Nosūtījām motivācijas vēstuli kāpēc Krustpils pamatskolas pirmklasnieki vēlas piedalīties šajā pasākumā un tikām uzaicināti uz [...]

Krustpils pamatskolas žurnālisti iesaka: grāmatas, kuras ir vērts izlasīt

Luize Begšeiva “Zelta putekļi”        Pavisam nesen izlasīju Luīzes Begšeivas romānu „Zelta putekļi”. Darbs vēstī par mūsdienām, un tā galvenās varones – sievietes – dzīvo Londonā (par viņu dzīvesvietu ir pastāstīts pirmajā nodaļā).        Romāna darbību virza notikumi, kuros piedalās četras māsīcas – Atēna, Jūnona, Venera un Diāna. Manuprāt, visspilgtākais notikums bija tas, ka mā [...]

Olimpiskās dienas ietvaros Krustpils pamatskolas skolēni dodas pārgājienā “Pretī zelta rudenim.”

     Šī gada 16. septembrī visi Krustpils pamatskolas skolēni devās rudens pārgājienā, lai pēc vasaras atkal ciešāk sadraudzētos un pabūtu kopā. Šajos pārgājienos skolēniem bija iespēja iepazīt gan dabu, gan dažādas iestādes Krustpils novadā, gan Jēkabpils pilsētā. Šis bija lielisks laiks pārgājieniem dabā, kad vairs nav pārāk karsti, bet nav arī tik auksti, lai kopējais piedzīvojums kļūtu nekomfortabls. Šis bija īstais laiks, kad varēja izz [...]

Latvijas Veselības Sporta nedēļa

      Krustpils pamatskolā tāpat kā visā Latvijā  laika periodā no 26.10.2020. – 1.11.2020. norisinājās Latvijas Veselības Sporta nedēļa. Tās mērķis bija popularizēt sportisku, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Iesaistīt sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs  gan Latvijas iedzīvotājus, gan skolu jaunatni. Pasākumu Latvijā koordinēja Latvijas Tautas sporta asociācija. Asociācija arī nodrošināja skolu ar lielu reklāmas baneri  par šo nedēļu, [...]

Noderīga informācija attālināta mācību procesa laikā

Skolēnu darba organizācijas noteikumi attālinātajā mācību procesā.(Nr. I-20 no 26.10.20.) I Skolēna pienākumi, darba organizācija 1. Atrodi mājās vietu, kur varēsi ērti un pēc iespējas netraucēti mācīties, pārliecinies, ka Tev ir pieejams interneta pieslēgums, atbilstošā programmatūra (Microsoft Word un Excel, Power Point u.c.). Ja radušās problēmas, lūdz palīdzību vecākiem vai skolotājiem. 2. Esi pamodies, pabrokastojis, gatavs sākt mācību darbu katru darba dienu plkst. 8.00 vai a [...]

Nākamo pirmklasnieku vecākiem

Vecāki tiek aicināti reģistrēt savus bērnus 1.klasē 2021./2022.mācību gadam Krustpils pamatskolā (Madonas iela 48, Jēkabpils) 1.klases audzinātāja D.Lapiņa Iesniegumus pieņem:  sūtot pa pastu (Krustpils pamatskola, Madonas iela 48, Jēkabpils, LV-5202)  atstājot pasta kastē pie Krustpils pamatskolas ieejas (Madonas iela 48)  ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: kps48@inbox.lv   Iesniegumu veidlapas: var saņemt pie ieejas, pie [...]

3. klases mācību ekskursija

   Mūsu mazā mācību ekskursija  sākās ar  instrukciju par drošību. Šogad jo īpaši aktuāla ir  drošība Covid-19 laikā. Neskatoties uz to, ka diena bija lietaina, ar prieku devāmies uz mini zoodārzu “Silajāņos” . Sildījāmies pie ugunskura, cepām līdzi paņemtās desiņas un ēdām karstmaizītes. Ļoti patika viesmīlīgā “Silajāņu” saimnieka uzņemšana, atraktīvais stāstījums. Viņš tiešām ir lielisks gids, jo [...]

Par brīvību un barikādēm

Apritējis 31 gads kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Mūsu skolā, tāpat kā dažādās vietās visā Latvijā, tika atzīmēta barikāžu aizstāvju atceres diena. Klases stundā skolēni tiešsaistē klausījās Jēkabpils Vēstures muzeja darbinieces Līgas Keišas – muzejpedagoģes- lekciju Barikādes. Tajā lektore, izmantojot fotoattēlus, stāstīja par notikumiem no 1988. līdz 1991. gadam un atklāja Lat [...]

Profesiju diena Krustpils pamatskolā 2022

Ar Krustpils pamatskolas padomes iniciatīvu izglītības iestādē iedibināta tradīcija- Profesiju dienas. Pasākuma ietvaros skolēniem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem un uzzināt par viņu darba ikdienu, darba specifiku, izaicinājumiem, tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējām. Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī 2022.gada pavasarī realizēti karjerizglītības pasākumi, tai skaitā Profesiju dienas skolā. Krustpils pamatskolas 1. un 2.klases izglītojamiem bija interesanta, g [...]

Krustpils pamatskola aicina nākamos pirmklasniekus

Nākamo pirmklasnieku vecākiem! Priecāsimies, ja par sava bērna pirmo skolu izvēlēsieties Krustpils pamatskolu. Vecāki tiek aicināti reģistrēt savus bērnus 1.klasē 2023./2024.mācību gadam Krustpils pamatskolā ( programmas realizācija iespējama- Madonas iela 48, Jēkabpils un Variešos) Nākamo pirmklasnieku audzinātājas: Inese Grauduma, Baiba Kaļva Iesniegumus pieņem: iesniedzot personīgi Krustpils pamatskolā sekretārei lietvedei ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pas [...]