4.klases skolēnu balsis skanēs Rīgā

4.klases skolēnu balsis skanēs Rīgā

4.klases skolēnu balsis skanēs Rīgā

7.Februāris, 2018 Justīne Iie Jaunumi Komentāri

Piecpadsmito gadu pēc kārtas Latvijas skolās, novados, pilsētās un reģionos ir izskanējušas latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei “Lakstīgala 2018”, ko organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm. Labu sniegumu konkursa otrajā kārtā uzrādīja Krustpils pamatskolas 4. klases skolēnu komanda “Mazputniņi”, kuri reizē ar vēl astoņām komandām tika izvirzīti uz konkursa noslēdzošo posmu Rīgā.

“Krustpils pamatskolā ļoti nopietns un pamatīgs darbs tiek veikts ar talantīgajiem skolēniem mūzikā. Ieguldītie pūliņi nes labus rezultātus, pozitīvas emocijas, dod muzicēšanas un koncertēšanas prieku, pilnveido prasmes un iemaņas. Tiek izmantotas visas iespējas koncertēt skolā, pilsētā, novadā un valstī.  Skolēni savas iemaņas pilnveido mūzikas stundās, un, darbojoties muzikālajās ārpusstundu nodarbībās, tieši tāpēc skolēnu labie starti konkursos ir likumsakarīgs rezultāts,” stāsta mūzikas skolotāja Maija Kīne. “Esam gandarīti, ka arī šogad Krustpils pamatskolas 4. klases skolēnu komanda „Mazputniņi” gan starpnovadu, gan Latgales reģiona konkursā ir ieguvuši 1.pakāpes diplomus un izvirzīti uz 3.kārtu - noslēguma pasākumu Rīgā 2018. gada 9. martā Rīgas Latviešu biedrības namā. Šajā krāšņajā noslēguma sarīkojumā tiksies un sadziedāsies visu novadu labākie tautasdziesmu dziedātāji, notiks arī krājuma “Lakstīgala” dziesmu audio ierakstu CD prezentācija. Kopā pieminēsim arī izcilā pedagoga, diriģenta Roberta Zuikas 105 gadus un īstenosim viņa novēlējumu: „Šajā darbā nedrīkstam apstāties ne uz mirkli!”.”

M. Kīne skaidro, ka tautasdziesmu dziedāšanas konkursa „Lakstīgala” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi un padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu dziedāšanu un latviešu tautas tradīcijām, godinot izcilā pedagoga un diriģenta Roberta Zuikas, kurš ir arī šo sacensību iedibinātājs, piemiņu 105.dzimšanas dienas atcerē, aktivizēt skolēnu dzimtā novada kultūras vērtību apzināšanu.

Sacensības konkursa dienā notiek vairākās kārtās. Katra komanda sevi prezentē ar mājas darbu – atraktīvā veidā radoši prezentējot savam novadam, dzimtajai vietai raksturīgo (dziesmas, tautas tērps, tradīcijas, nodarbošanās, anekdotes, mīklas, mūzikas instrumenti); bet pēc tam seko dziesmu aplis – komanda lozē savas grupas dziesmu un to nodzied no galvas.  Tālāk seko dziesmu dziedāšana par tēmu –  komandām jādzied dziesmas par izlozēto tēmu (daba, sadzīve, Tēvzeme). Jāatzīmē, ka atkārtoties nedrīkst un sacenšas, kura komanda zina visvairāk tautasdziesmu, pēc tam seko dziesmu atpazīšana pēc dzirdes – dalībnieki atpazīst latviešu tautasdziesmu un tautas instrumentu, uz kura tiek izpildīta dziesma. Plaša, apjomīga ir nākamā konkursa daļa- Viktorīna, kuras tēmu apjoms ir plašs un daudzveidīgs: latviešu tautas mūzikas instrumenti; gadskārtas, godi; latviešu tautas tērps; latviešu  dziedāšana par tautas dziesmu vācēji; vārdu skaidrojošā vārdnīca no krājuma „Lakstīgala”. Pēc konkursa vienmēr notiek sadziedāšanās, rotaļas, spēles, mīklu minēšana, anekdošu stāstīšana.

Informācijai: Labākie Krustpils pamatskolas tautasdziesmu zinātāji, kas ieguvuši uzvaras konkursos novadā, valstī: Viktorija Armale, Indulis Bērtiņš, Amanda Dūma, Evelīna Jansone, Aleksandrs Kuzmins, Ksenija Potina, Milāna Šņorniece, Viktorija Lapiņa, Ieva Estere Maševska, Patrīcija Paramonova, Megija Romanovska, Līva Ieviņa, Evija Peršteina, Kristiāna Rubiķe,   Jeļena Dutkeviča, Džesika Gerasimova, Samanta Stirna, Zaiga Kaulakane, Viktorija Stepanova, Patrīcija- Marfa Cakule, Dārija Kristiāna Medne, Matīss Navenickis, Vadims Ciuneļs, Ieva Deņisova, Rolands Fedotovs, Evija Kaulakane, Evija Vītola, Malda Rusiņa, Evita Andrijevska, Līva Eglīte-Tropuliņa, Ieva Šutka, Gita Krivošeina, Agnese Lazareva, Katrīna Gore, Pakalna Līga, Justīne Iie, Endija Iie, Darja Cacivkina, Laimonis Lapiņš, Aiga Šuļga, Sintija Vītola, Ieva Lazdiņa.