Meklēt


Nosvinēta Krustpils pamatskolas dzimšanas diena.

  Š.g 5.novembrī Krustpils pamatskolai apritēja 149. gadi. Tomēr, šī diena iekrita svētdienā, bet tas nebija iemesls nesvinēt to. Skolā pasākums tika organizēts 2.novembrī, otrā stāva vestibilā. Jau no paša rīta uz logu palodzēm tika novietotas svecītes, Latvijas karoga krāsās. Tika novietots arī projektors, uz kura tika rādīti skolas himnas vārdi, lai visi kopā varētu to dziedāt.   Pasākums tika atklāts ar skolas himnu. Pēc himnas Direktores vietniece Arnita Pore [...]

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Instrukcija izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu  Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas  izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu 1. Vispārīgie jautājumi 1.   Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Krustpils pamatskolā (turpmāk – izglītības iestāde) un ievēro pie [...]

Profesiju diena Krustpils pamatskolā

16.februāris – diena, kad Krustpils pamatskolas padome organizēja “Profesiju dienu”. Tās ideja -  iesaistīt vecākus bērnu karjerizglītībā. Ikkatram no mums ir kāds amats, profesija, ko mēs veicam, ar ko spējam nodrošināt sevi un savu ģimeni. Mūsu pienākumi šķiet pašsaprotami, taču citiem tas ir atklājums un ir interesanti uzzināt, ko veic konkrētā amatā. Vēl jo interesantāk tas ir skolēniem, kuriem jāizlemj, kas viņi būs nākotnē, kādu profesiju izvēlēs [...]

Krustpils pamatskolas absolventu atmiņu stāsti

Jānis Gavars 1997.gada absolvents No jaunsarga līdz glābējam Krustpils pamatskolā mācības uzsāku 1988.gadā 1.klasē. Pirmā audzinātāja bija Daina Zaļakmene, tagad Lapiņa. Pēc tam bija skolotāja Anna Kurme, un no 5.klases līdz pat 9.klasei audzinātāja Vita Salmiņa. Savukārt direktors pirmajos gados bija Antons Zazerskis, bet pēc tam Vija Iie. Klasē mācījāmies 20 skolēni, no kuriem tikai pāris bija puiši, virsroku ņēma meitenes. Pamatskolā mācījos ne visai labi, bet ne vienu reizi uz otro ga [...]

Krustpils pamatskolā nosvinēta skolotāju diena

Skolotāji ir cilvēki, kuri mācību gada garumā ir ar mums, palīdz un  skolo mūs. Strādāt par skolotāju nav pats vieglākais darbs, ir jābūt stipram gribasspēkam un spējām pielāgoties ikkatram skolēnam. Tieši tāpēc  skolās ir īpaša diena - Skolotāju dienu. Šī ir diena, kad vecāko klašu skolēni ļauj atpūsties pedagogiem, un paši ieņem viņu vietas. Krustpils pamatskolā skolotāju diena norisinājās 5.oktobrī. Šai dienai 9.klases skolēni gatavojās vair [...]

Miķelītis - bagāts vīrs

Lieldieniņa liela diena, Tā atnāca tukšu roku; Miķelītis mazs vīriņš, Tas atnāca pilnu roku.   Septembra beigās – 27. septembrī, Krustpils pamatskolā norisinājās Miķeļdienas pasākums, kurā piedalījās 1.-4. klašu skolēni kopā ar audzinātājām. Pasākuma laikā bērniem tika stāstīts, kas ir Miķeldiena, kad to svin un kādas ir senču tradīcijas šajā dienā. “Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas [...]

Nosvinēta skolas 150. jubileja

  Krustpils pamatskola ir viena no senākajām skolām Jēkabpilī un Krustpils novadā. Skola šogad svinēja savu 150. dzimšanas dienu.             Lai gan skola dibināta 5. novembrī, skolas dzimšanas diena, kopā ar skolēniem un skolotājām, tika svinēta 8.novembrī. Skolas dzimšanas dienas rīts skolēniem iesākās ar īpašu pārsteigumu, ieejot skolā viņus sagaidīja skolas direktore Vija Stiebriņa, kura katru sko [...]

Skolas padomes apsveikums

Krustpils pamatskolas Skolas padome sveic Viju Stiebriņu ar Krustpils novada pašvaldības apbalvojumu – Goda rakstu par ieguldījumu un mērķtiecīgu darbu Krustpils pamatskolas attīstībā. Vija Stiebriņa Krustpils pamatskolā ienes neizsīkstošu enerģiju, ir pretimnākoša jaunām idejām, uzklausa un izprot ikviena domas. Vijas enerģiskums neļauj būt malā stāvētājiem – pasīvi noraudzīties uz skolas dzīvi. Vecāki tiek mudināti līdzdarboties skolas attīstībā un jaunu ideju [...]

Skolēni apgūst soļošanu

       Šī gada 14.novembrī Krustpils pamatskolā norisinājās ierindas skate. Pasākums, kurā skolēniem ir iespēja būt patstāvīgiem, kurā skolēni apgūst prasmi izpildīt komandiera komandas un mācās būt disciplinētāki.     Ierindas skate skolā notiek jau ne pirmo gadu, skolēni kopā ar sporta skolotāju Aivitu Ķiploku divas nedēļas pirms pasākuma gatavojas ar katru klasi. No katras klases ir viens skolēns, kurš ir komandieris savai klasei un, kurš dot [...]

Zemessargi, konkursi un pasākumi - Latvijas simtgade atzīmēta arī Krustpils pamatskolā

Šī gada 16. novembrī Krustpils pamatskolā norisinājās vairāki pasākumi par godu Latvijas 100. dzimšanas dienai. Dienas sākumā skolas sporta zālē norisinājās svinīgs pasākums par godu Latvijas simtgadei. Pasākumu vadīja skolotāja Inese Grauduma,6.klases skolniece Megija un 5.klases skolniece Amanda. 9.klases skolēn -  Edmunds Ūdris ,Sjuzanna Sileviča  un Diāna Cakule -  svinīgi ienesa Latvijas karogu. Visi dziedāja Latvijas himnu, kā arī uzstājās 5. – 9. kla&sca [...]

5-9.klašu koris koru skatē iegūst III pakāpi

Pagājušajā nedēļā Jēkabpils Tautas namā norisinājās pilsētas un novadu skolu zēnu koru, 5.-9.klašu koru un skolu jaukto koru konkursa 1.kārta, kurā piedalījās arī Krustpils pamatskolas 5.-9. klašu koris. Skatē piedalījās deviņi kori. Katram korim bija jāizpilda trīs dziesmas – vienu izvēles, vienu obligāto un vienu izlozes dziesmu. Krustpils pamatskolas koris izpildīja dziesmas : “Kalnā kāpu”, “Novij man māmuliņa”, “Dziesma par jautājumiem [...]

Edmunds Maļcevs iegūst 1.vietu konkursā "Aiviekstes lakstīgalas 2019"

Arī šogad, 2019.gada 27. aprīlī, Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskolā tika rīkots operdziedātājam Jānim Zāberam veltītais zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas 2019”, kurā piedalījās arī Krustpils pamatskolas skolēni. 4. klases skolēns Edmunds Maļcevs, savā vecuma grupā ieguva 1. vietu, savukārt Krustpils pamatskolas mūzikas skolotāja Maija Kīne tika nominēta par labāko jaunrades dziesmu “Dzimis Latvijā”. M. Kīne skaidro, ka Krustpils pamatskolā ļoti [...]

Lieldienas Krustpils pamatskolā

Aprīļa mēnesī Krustpils pamatskolā ar dziesmām un dažādu tradīciju ievērošanu tika svinētas Lieldienas. Lieldienu pasākums norisinājās skolas 2. stāva vestibilā. Pasākumu vadīja skolas mūzikas skolotāja Inna Kokmane, kas skolēniem stāstīja par Lieldienu paražām un atgādināja ticējumus. Tāpat tika skaitīti dzejoļi, bet folkloras kopa “Krauķi” priecēja ar dziesmām.  Skolas dienas beigās, katra klase savā kabinetā gatavoja kādu no Lieldienu ēdieniem, skaisti noformēja galdu [...]

Skolotāju diena Krustpils pamatskolā

Skolotāju diena vienmēr ir bijuši gaidīti svētki.  9.klasei tā ir iespēja vairāk iepazīt skolotāja profesiju un saprast, vai gribētu mācīt un audzināt bērnus. Savukārt skolotāji, vērojot 9.klases darbošanos un  radošo pieeju dažādu jautājumu risināšanā, parasti uzzina un atklāj kaut ko jaunu par nākamajiem absolventiem.    Svētku rīts iesākās ar patīkamu pārsteigumu.  Ikviens skolotājs, ienākot skolā, tika sveikts ar pašu devītklasnieku [...]

Valsts svētkus svin arī Krustpils pamatskolā

   Novembris Latvijai un Krustpils pamatskolai ir nozīmīgs mēnesis – tas ir laiks, kad tiek atzīmēta skolas jubileja, Lāčplēša diena, valsts dzimšanas diena. Šajā laikā Krustpils pamatskolā visu mācību priekšmetu un klases stundās vairāk tiek runāts par skolas un Latvijas vēsturi, par tagadni, par vietu, kur esam dzimuši, auguši, ar ko varam lepoties, ko katrs pats var darīt, lai valsts ir stiprāka, sakoptāka, lai ir lepnums par dzimto vi [...]

Profesiju diena skolā

     Jau par tradīciju Krustpils pamatskolā kļuvusi Skolas padomes rīkotā Profesiju diena. Tā ir diena, kad vecāki ierodas skolā, lai izglītojamiem stāstītu par savu profesiju, darba ikdienu, izaicinājumiem un iespējām.  Pirms četriem gadiem šāda iniciatīva nāca no Rūtas un Rūdolfa mammas Vinetas Voičonokas, skola atsaucās šim piedāvājumam, un Skolas padome aktīvi iesaistījās šīs idejas plašākā realizācijā.      Tāpat kā ie [...]

Krustpils pamatskolas skolnieks gūst atzinību konkursā “Zem Raiņa dzejas lietussarga”

     Šī gada aprīlī Krustpils pamatskolas 5. klases skolnieks Daniels Bērziņš piedalījās Raiņa muzeja “Jasmuiža” izsludinātajā vizuālās mākslas darbu konkursā “Zem Raiņa dzejas lietussarga”, iesniedzot paša veidotu mākslas darbu –  apgleznotu lietussargu. Konkursa žūrija par darbu skolniekam piešķīra Atzinības rakstu. Konkursam tika iesūtīti kopā 28 darbi, un tajā piedalījās bērni un jaunieši no 12 līdz 16 gadu [...]

Mācību procesa organizācijas un uzturēšanās kārtība Krustpils pamatskolā, ievērojot prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

  24.08.2020.   Mācību procesa organizācijas un uzturēšanās kārtība Krustpils pamatskolā, ievērojot prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.   Izdoti saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem  Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas   izplatības ierobežošanai”   1.      Par mācību procesa organizāciju vai izmaiņām tajā skolēnu vecāki/ vai likumiskie aizbildņi, s [...]

Dzejas dienas 2020

   Klāt septembris ar visām Latvijas rudens krāsām un pretī nākošo rudeni… Rudens aicina mūs apstāties un ieraudzīt, sadzirdēt un ieklausīties gan sevī, gan apkārtējos, palūkoties dabā, sadzirdēt vēja čukstus koku galotnēs, ieraudzīt, cik krāšņa un bagāta ir mūsu  Latvija. Tas ir arī skolēnu atkal satikšanās laiks skolā, ar skolas zvanu un ikdienas steigu, ar izaudzētās ražas vākšanu un “Dzejas dienām”! Dzejas diena notika arī pie mum [...]

Svētki skolotājiem

     Tradicionāli oktobrī tiek svinēta Skolotāju diena. Krustpils pamatskolā to šajā gadā svinējām 2.oktobrī. 9.klases šo dienu gaidīja ar nepacietību un satraukumu. Tā bija iespēja klātienē iepazīt skolotāja darbu, pārliecināties par savu prasmi uzstāties publikas priekšā.      Devītklasnieki no rīta pie ieejas skolā, skanot romantiskai mūzikai, sagaidīja skolotājus, vēlēja skaistu šo dienu un dāvināja saldumus. Pēc tam visi pulcējāmies, [...]

Karjeras nedēļa

       Latvijā Karjeras nedēļu jau astoto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Šogad Karjeras nedēļa notika no 26. līdz 30. oktobrim.       Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā skolēniem un jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārst [...]

3. klase Ziemassvētku gaidās

   Kā jau ikvienos svētkos, skaistākais  ir to gaidīšanas laiks un gatavošanās tiem. Tāpat ir ar gada mīļākajiem svētkiem lielākajai daļai 3. klases skolēnu – Ziemassvētkiem. Pēc skaisti ieskandinātās Adventes, sākām gatavoties Ziemassvētku svinēšanai, katru nedēļu paveicot kādu Labo darbu.    Sākām ar klases rotāšanu, sniegpārsliņu griešanu, virtenīšu veidošnu, logu dekorēšanu. Tas jau radīja šo svētku [...]

Pirmā semestra noslēgums Krustpils pamatskolā

     2020. gada Ziemassvētki skolā ir ienesuši jaunas to  sagaidīšanas tradīcijas. 1.- 4. klašu skolēni Ziemassvētku pasākumus klasēs baudīja klātiene, bet 6.- 9. klašu skolēni ar saviem audzinātājiem tikās attālināti. Katrs audzinātājs bija pacenties, lai kopā ar saviem skolēniem pietuvotos Ziemassvētku brīnumam. Diemžēl šogad izpalika patīkamā kņada un satraukums, kad gatavojamies I semestra noslēguma  Ziemassvētku pasākumam.  &n [...]

Ziemassvētku darbnīcu diena

Vienā no pēdējām 1. semestra mācību dienām, 20.decembrī, skolēni tika aicināti uz citādām nodarbībām. Pirmās stundas laikā visu klašu skolēni attālināti baudīja sirsnīgu koncertu “Ziemassvētku pasaka”, kas tika sarūpēts sadarbībā ar iniciatīvu “Latvijas skolas soma” un Framest Music . Pēc koncerta klasēm bija iespēja darboties 12 Ziemassvētku darbnīcās. Darbnīca “Bētlemes zvaigzne” Bētlemes zvaigzne kristīgajā tradīcijā atklāja austrumu gudrajiem, ka ir dzimis Jēzus Kristus un vēlāk aizveda viņu [...]

Pavasara ekskursija ’’Pa grāfa Borha piedzīvojumu takām Varakļānos.”

Pateicoties projektam “Latvijas skolas soma,”1.klases skolēniem bija iespēja doties uz Varakļānu pili un parku. Piedalījāmies vides izpētes programmā skolēniem ” Pa grāfa Borha piedzīvojumu takām Varakļānos.” Aizraujošākais notikums mazajiem pirmīšiem bija brauciens ar skrejriteņiem cauri mazpilsētai. Skolēni varēja vērot ne tikai pilsētvidi, bet arī katrs pārliecinājās par savu personisko sagatavotību šādām fiziskajām aktivitātēm. Visi bijām patīkami pārsteigti par moderno pils iekārtojumu, int [...]

Krustpils pamatskola aicina darbā

Krustpils pamatskola aicina darbā SPECIĀLO PEDAGOGU (pilna slodze, uz nenoteiktu laiku). Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju. Pretendentiem pieteikties līdz 2022.gada 18.augustam, nosūtot pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību u.c. pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Krustpils pamatskolas kancelejā (Madonas ielā 48, Jēkabpilī), vai nosūtot u [...]

Sveču diena Variešu pagasta PII grupā ‘’PŪCĪTES’’

Šis gads ir mazliet savādāks, kā pērnais. Audzinātājas Laura Dzene un Ineta Vīksna kopā ar bērniņiem no grupiņas ‘’PŪCĪTES’’ un sadarbībā ar ‘’lielo skolu’’ Krustpils pamat skolu. Uztaisījām 20 ierakuma sveces un 4 papīra olu biķeru traukus ar aizdedžiem, kas tiks sūtīts uz Ukrainu karavīriem. Mēs mācām bērniem, ka ir svarīgi iedegt liesmiņu ne tikai savā sirsniņā bet arī to cilvēku sirdīs, kas mūs sarga. Mazliet taču tomēr daudz. Kā arī paši mazie lēja svecītes, ko iededza mājās ievēloties vēlē [...]

Meteņdiena Krustpils pamatskolā

Meteņdiena vēsturiski iezīmē viduspunktu starp Ziemassvētkiem un Lieldienām. Latviešu gadskārtā Meteni svin septiņas nedēļas pirms Lieldienām. Meteņa dienai ir jautrs raksturs, to visi gaida ar prieku, jo tuvojas pavasaris Krustpils pamatskolā (Variešos) Meteņdiena tika atzīmēta, ievērojot senlatviešu tradīcijas un iepazīstot citu tautu tradīcijas šajā dienā. Meteņdienas rītā, skolēni tikai aicināti pārbaudīt savus spēkus virves vilkšanā, ievērojot latviešu tradīcijas – “Kam spēks kaulos, tam ba [...]

2.marts Grāmatu diens

2. martā tiek svinēta Pasaules grāmatu diena. Pasaules grāmatu dienu 1995. gada 23. aprīlī izveidoja UNESCO, kas skaidrojams ar Viljama Šekspīra un ievērojamā spāņu hroniķa nāves gadadienu. Pasaules grāmatu dienā bērni un pieaugušie tiek aicināti pārģērbties par saviem iemīļotākajiem grāmatu varoņiem, lai pievērstu cilvēkus grāmatu lasīšanai, autoru iepazīšanai un rakstīšanai. Pasaules grāmatu dienu svinēja arī angļu valodas klubiņa dalībnieki (5. un 6. klases). Angļu valodas klubiņa dalībnieki [...]