Skolas padomes apsveikums

Skolas padomes apsveikums

Skolas padomes apsveikums

14.Novembris, 2018 Justīne Iie Jaunumi Komentāri

Krustpils pamatskolas Skolas padome sveic Viju Stiebriņu ar Krustpils novada pašvaldības apbalvojumu – Goda rakstu par ieguldījumu un mērķtiecīgu darbu Krustpils pamatskolas attīstībā.

Vija Stiebriņa Krustpils pamatskolā ienes neizsīkstošu enerģiju, ir pretimnākoša jaunām idejām, uzklausa un izprot ikviena domas.

Vijas enerģiskums neļauj būt malā stāvētājiem – pasīvi noraudzīties uz skolas dzīvi. Vecāki tiek mudināti līdzdarboties skolas attīstībā un jaunu ideju ģenerēšanā. Kā vecāki mēs jūtam direktores centienus panākt labākos risinājumus gan izglītības, gan izklaides organizēšanā.

Var tikai apbrīnot direktores spēju veidot tikpat enerģisku skolotāju kolektīvu. Ikviens skolotājs tiek motivēts panākt labāko kontaktu ar ikvienu skolēnu un vecāku.

Sadarbībā ar direktori esam uzsākuši jaunu tradīciju – Vecāku profesiju diena, kurā ikviens vecāks tiek uzrunāts piedalīties un pastāstīt skolas bērniem par savu profesiju vai amatu. Pēc šīs dienas gandarījums ir gan vecākiem, gan skolotājiem, taču bērni vēl joprojām runā, ka šī diena ir palikusi atmiņā.

Īpašu uzmanību Vija pievērsa Krustpils pamatskolas 150 gadu jubilejai, neaizmirstot nevienu, kurš būtu saistīts ar skolu.

Pirms absolventi, bet vēlāk vecāki svinēja skolas jubileju - ar balli.

Patiesi aizkustinošu brīdi piedzīvoja skolas bērni šī gada 8.novembrī, kad ārdurvīs Vija kā mamma sagaidīja un samīļoja ikvienu ienākušo bērnu un aicināja svinēt Krustpils pamatskolas 150 gadu jubileju. Ar šo žestu Vija parādīja, ka ikviens bērns šajā skolā ir gaidīts. Vija ir visiem skolas bērniem kā mamma – spēj sniegt nepieciešamās emocijas – uzmundrina, samīļo, apskauj, uzsmaida, bet ja nepieciešams, sarāj.

Novēlam Vijai arī turpmāk neizsīkstošu enerģiju un jaunas idejas. Lai ik dienu ir prieks doties uz darbu un pulcēt sev apkārt tikpat enerģiskus un idejām bagātus cilvēkus!

 

Krustpils pamatskolas Skolas padomes priekšsēdētāja Vineta Voičonoka