Meklēt


Par mums

Misija. Izglītības iestādē nodrošinām kvalitatīvu, pamatskolas un iekļaujošo izglītību, balstoties uz izglītojamā individuālajām zināšanām, prasmēm, spējām un talantiem, rosinot lepoties ar saviem panākumiem un nebaidīties par savām neveiksmēm un kļūdām. Vīzija- skola ikvienam. Krustpils pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru izglītojamais vēlas nākt, jo tajā IKVIENAM ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā vidē. Vērtības: drošība, atbildība, cieņa Krustpils pamatskola ir dibināta 1868.gada novembrī. 2023./2024.m.g. Krustpils pamatskolā mācās 247 skolēni, kurus māca un audzina 35skolotāji un atbalsta personāla darbinieki- divi logopēdi, psihologs, medmāsa, so [...]

Privātuma politika

Sīkdatnes politika Tīmekļa vietnē www.krustpilspamatskola.lv tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā "cookies"), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību. Sīkdatne („cookies”) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē mājas lapas vietnes apmeklēšanās laikā un ko mājas lapas vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus [...]

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Eiropas Sociālā fonda projekts Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020. Mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglīto [...]

Varavīksne NR.1

Lēnām sākot krāsoties koku lapām dzelteni sarkanos toņos un vējam kļūstot saltākam, jau atkal klāt ir pienācis rudens. Skolā aicinoši sāk skanēt zvans un ar košiem ziediem rokās, 1. septembrī skolēni vēra vaļā arī mūsu skolas durvis, lai uzsāktu jauno 2017/2018. mācību gadu. Zinību dienā skolas sporta zālē pulcējās Krustpils pamatskolas skolēni, skolotāji un vecāki. Skolā šogad mācības uzsāka 188 skolēni, 13 no tiem Zinību kalnā kāpa pirmo reizi. Maz [...]

5.klases rudens pārgājiens.

11. septembra rītā Krustpils pamatskolas 5. klases skolēni ar audzinātājām Sanitu un Ilzi devās pārgājienā. No skolas līdz Dabas parkam Laukezers izradās ir turpat 11 km., kas, enerģiski un braši soļojot, tika pieveikti 2 stundās un 40 minūtēs.  Rudens klātbūtne lika par sevi manīt – dālijas, āboli, sēnes, gaiss un vējš, kas liek te aizpogāt, te atpogāt jaku. Par veicamo kilometru daudzumu tika aizmirst, jo tos īsināja kopīgas dziesmas, mīklu minēšana un skolotāju [...]

Krustpils pamatskolas Skolēnu padome 2021./2022.m.g.

Krustpils pamatskolas Skolēnu padomes mērķis ir panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbilstošo iemaņu un prasmju apgūšanā. Skolēnu padomes galvenie uzdevumi: sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem; pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem; iesaistītie mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā; risināt sabiedris [...]

Tīrai Latvijai

  “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas  izglītības iestādes iesaistīties makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” 2017./2018. mācību gadā. Piedaloties konkursā, ikkatrs tā dalībnieks veicinās videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus.   Krustpils pamatskola jau ir pieteikusies [...]

Salidojums Krustpils pamatskolā

  Aicinām uz atkalredzēšanos Krustpils pamatskolā. 2018.gada 25.augustā plkst.17.00 visi Krustpils pamatskolas absolventi, bijušie skolotāji un skolas darbinieki tiek gaidīti uz Krustpils pamatskolas 150 gadu jubilejas salidojumu.    Plānotā pasākuma norise-  17.00 pulcēšanās skolas vecajā korpusā uz atmiņu mirkli, 17.40 jaunā skolas korpusa zālē Krustpils pamatskolas 150.gadu jubilejas koncerts, 19.30 Zaļajā klasē svinīgā pasākuma noslēgums. Pē [...]

Sveicam svētkos

“ Noliksim bēdu zem egles zariem. Aizdegsim sveces, lai mieru sirds rod. Lūgsim no egles sev zaļo spēku, Paņemsim spēku, ko svētvakars dod!“ /Vēsma Kokle-Līviņa/ Tuvojoties Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam mēs apjautājām skolēnu un skolotājus , lai noskaidrotu ko šajā svētku laikā un nākamajam gadam viņi novēl.        „Vēlu ikvienam no mums padomāt par to, ko šogad esam paveikuši, kas ir palicis neizdarīts un ko varbūt vajadzēj [...]

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Instrukcija izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu  Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas  izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu 1. Vispārīgie jautājumi 1.   Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Krustpils pamatskolā (turpmāk – izglītības iestāde) un ievēro pie [...]

Sporto visa klase

Projekts-SPORTO VISA KLASE Projekta īstenošanas laiks: 2017.-2021. Mērķis: Uzlabot iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību, stāju vienlaikus dodot motivāciju nodarboties ar sportu Rezultāti: 3 (trīs) fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā 3., 4.klases izglītojamiem Dalībnieki: Krustpils pamatskolas 3., 4. klases izglītojamie    

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 Mērķis: Samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Rezultāts: o Ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošana starp pašvaldīb [...]

Kompetenču pieeja mācību saturā

Eiropas Sociālā fonda projekts Kompetenču pieeja mācību saturā Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002 SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu Projekta īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 16.10.2021. Mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakā [...]

Krustpils pamatskolas Skolas padome

Krustpils pamatskolā darbojas Skolas padome. Šeit varat iepazīties ar Skolas padomes sastāvu un darba plānojumu šim mācību gadam. /uploads/files/dokumenti/skolas-padome-20202021.pdf    

CETURTĀ KLASE IEGŪST TITULU “KOMPETENTIE"

23. novembrī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā notika ikgadējais 3.-4. klašu skolēnu konkurss „Kompetentie Lāčplēši un Laimdotas 2017!”. Šogad konkursā piedalījās sešas komandas, tajā skaitā arī Krustpils pamatskolas 4. klases komanda.      "Piedalīšanās konkursos ir mana sirdslieta un izaicinājums," stāsta 4. klases audzinātāja Inese Grauduma. "Lai arī novembris ir bagāts daudziem pasākumiem - Latvijas un [...]

Krustpils pamatskolas skolēni piedalās akcijā

Ik gadu Krustpils pamatskolā norisinās labdarības akcija ‘’No sirds uz sirdi’’. Akcijas mērķis ir dāvāt prieku tiem, kuriem dzīvē paveicies mazāk. Šogad akciju aizsāka 1.decembrī un dāvanas varēja nest līdz 20.decembrim. Katra skolēna dāvana tika nodota skolotājai Ilzei Balodei, kura tās kopā ar skolēniem sadalīja dāvanu paciņās.       Mazpulki sarūpēja arī mīļus apsveikumus un ieliek tos katrā dāvanu maisiņā, lai ikkatram, kurš saņe [...]

Krustpils pamatskolas pirmklasnieki startē Maltā

      Krustpils pamatsklas 1.klases skolēni  sarbībā ar sporta skolotāju, audzinātāju un vecākiem,  uzrakstot motivācijas vēstuli, pieteicās sacensībām  „Sportland pirmie soļi basketbolā”. Šī pasākuma mērķis ir veicināt basketbola popularitāti bērnu vidū, motivējot sportiski aktīvam dzīvesveidam. Projektu organizē Latvijas Basketbola savienība, Latvijas Jaunatnes basketbola līga un Sportland. Tikām apstiprināti dalībai Maltas posmā 17.01.2018. &nb [...]

Krustpils pamatskola skolēni ​iepazīst BD redakcijas darbu

Šī gada 19. janvārī 8.a un 8.b klases skolēni kopā ar Žurnālistikas pulciņa vadītāju Justīni Iie devās uz laikraksta “Brīvā Daugava” redakciju. Ideja apmeklēt redakciju radās pulciņa vadītājai Justīnei, un skolēni to ar lielu prieku atbalstīja. Uz redakciju devāmies pēc pirmās mācību stundas. Jau vien, pieejot pie redakcijas ēkas, radās liela interese par to, ko mēs uzzināsim, un kā viss notiks. Ieejot ēkā mūs jauki sagaidīja laikraksta galvenais redaktors Jānis Apīnis, kur&sc [...]

4.klases skolēnu balsis skanēs Rīgā

Piecpadsmito gadu pēc kārtas Latvijas skolās, novados, pilsētās un reģionos ir izskanējušas latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei “Lakstīgala 2018”, ko organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm. Labu sniegumu konkursa otrajā kārtā uzrādīja Krustpils pamatskolas 4. klases skolēnu komanda “Mazputniņi”, kuri reizē ar vēl astoņām komandām tika izvirzīti uz konkursa noslē [...]

Atminoties Barikāžu dienu

Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990.gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991.gada 13. līdz 27. janvārim. Arī šogad, 23.janvārī, Krustpils pamatskolā, atminoties vēsturiskos notikumus, norisinājās Barikāžu dienai veltīts pasākums. Visi skolēni - gan mazi, gan lieli - kopā ar skolotājiem sestās stundas laikā devās skolas pagalmā pie za [...]

Izstādes “Skola 2018” un “ Latvijas Grāmatu izstādes” apmeklējums.

  Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 23. februarī Krustpils, Sūnu, Vīpes un Mežāres pamatskolu 9. klašu skolēni apmeklēja izstādi Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā “Skola 2018” un “Latvijas Grāmatu izstādi”.      Izstādes apmeklējuma laikā, skolēniem bija iespēja iepazīties ar informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, uzdod interesējoš [...]

Krustpils pamatskola aicina pirmklasniekus

Nākamais pirmklasniek,Tu noteikti vēl pat īsti neapjaut,cik nozīmīgā un īpašā gadā uzsāksi savas skolas gaitas! Latvija svinēs savu 100.gadadienu un Krustpils pamatskola šogad īpaši gaidīs savus bijušos darbiniekus un absolventus,lai kopā svinēto 150.jubileju. Drīz skolās un pirmskolas izglītības iestādēs izskanēs izlaidumos teiktie pateicības vārdi un laba vēlējumi visiem, sākot jaunu dzīves posmu. Īpaši svarīgs tas būs nākamajiem pirmklasniekiem un vecākiem, [...]

Projekts skolēnu atbalstam

Šajā mācību gadā trīs Krustpils novada skolas – Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola un Variešu sākumskola īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2019.gada 31. augustam. Projekta kopējās izmaksas ir 33 648,47 euro. Projekta ietvaros Krustpils pamatskolā skolēniem ir dota iespēja individuāli apmeklēt logopēda nodarbības. Izglītojamie aktīvi izmanto &scaro [...]

Smieklu diena Krustpils pamatskolā

Šī gada 20. aprīlī Krustpils pamatskolā norisinājās skolēnu un skolotāju iecienīts pasākums ‘’Smieklu diena’’. Pasākuma mērķis ir uzlabot garastāvokli gan skolotājiem, gan skolēniem, gan skolas tehniskajiem darbiniekiem. Jau 13. aprīlī skolotāja Inga Ieviņa katrai klasei piedāvāja izlozēt vienu lapiņu ar tēmu, par kuru bija jāatrod sešas anekdotes un jāizdomā, kā ar klasi tās atveidot. Tēmas bija ne vien par skolu, bet arī par Jānīti, policistiem, ārstiem un [...]

Krustpils pamatskolas skolēni piedalās Labo darbu festivālā

Aktualizējot labo darbu nozīmi sabiedrībā, Jelgavā 9. maijā norisinājies “Labo darbu festivāls”, kurā piedalījās arī Krustpils pamatskolas 1.-9. klašu komanda. Festivāls norisinājās Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) un tajā piedalījās Zemgales reģiona izglītības iestādēs, kuras savus labos darbiņus bija pieteikušas jau aprīļa sākumā. Pasākuma laikā skolēni piedalījās labo darbu spēlē jeb ideju tirdziņā “Dots Devējam’’. Spēle norisin [...]

Krustpils pamatskolas absolventu atmiņu stāsti

Jānis Gavars 1997.gada absolvents No jaunsarga līdz glābējam Krustpils pamatskolā mācības uzsāku 1988.gadā 1.klasē. Pirmā audzinātāja bija Daina Zaļakmene, tagad Lapiņa. Pēc tam bija skolotāja Anna Kurme, un no 5.klases līdz pat 9.klasei audzinātāja Vita Salmiņa. Savukārt direktors pirmajos gados bija Antons Zazerskis, bet pēc tam Vija Iie. Klasē mācījāmies 20 skolēni, no kuriem tikai pāris bija puiši, virsroku ņēma meitenes. Pamatskolā mācījos ne visai labi, bet ne vienu reizi uz otro ga [...]

Krustpils pamatskolas 6. klase iegūst 2. vietu ZZ čempionātā

Šā gada maija beigās – 24., 25., 26. maijā – jau 12 gadu pēc kārtas norisinājās Zelta Zivtiņas čempionāts, kuru ik gadu ar nepacietību gaida lielākā daļa Latvijas skolēnu.  24. maijā norisinājās fināls 5.–6. klašu skolēniem, kur no 180 komandām Krustpils pamatskolas 6.a klase ieguva 2. vietu. “Pirmo reizi šajā pasākumā piedalījāmies 2017. gada pavasarī, kur guvām pieredzi un sapratni, kas tad īsti ir ZZ čempionāts. Mums iepatikās pasākuma jaukā a [...]

Pievienojies Krustpils pamatskolas kolektīvam

Krustpils pamatskola jaunajā 2018./2019.mācību gadā aicina savā kolektīvā radošu, pieredzes bagātu matemātikas skolotāju 7.-9.klasēs un bioloğijas, ğeogrāfijas skolotāju. Nodrošinam pilnu darba slodzi. Zvanīt direktorei, mob.t. 29503096

Aizritējis Krustpils pamatskolas 150 gadu jubilejai veltītais salidojums

              Īsu mirkli pirms jaunā 2018./2019. mācību gada sākuma, 25. augustā, Krustpils pamatskolas kolektīvs kopā ar absolventiem un esošajiem, bijušajiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem  kavējās atmiņās, kopīgi atzīmējot skolas 150 gadu jubileju.            Jubilejai veltītais salidojums sākās skolas vēsturiskajā ēkā, kur viesi tika priecēti ar teatrālu uzvedumu un dziesmām, kas uzbūra vēsturisku no [...]

Krustpils pamatskolas skolēni piedalās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanā

  „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Arī man bija iespēja piedalīties šajā projektā. Es braucu uz atklāšanas koncertu arēnā Rīg [...]

Krustpils pamatskolas komanda starpskolu futbola sacensībās iegūst 1. vietu

20. septembrī   Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (JVĢ) stadionā norisinājās starpskolu sacensības futbolā . Sacensībās piedalījās četras komandas: JVĢ, Krustpils pamatskola, Jēkabpils 3. vidusskola (3.VSK) un Jēkabpils 2. vidusskola (2.VSK). Katra komanda spēlēja vienu spēli ar pretinieku komandu, respektīvi katra komanda izspēlēja trīs spēles.  Pirmā spēle notika starp Krustpils pamatskolu un 2.vsk .  Spēle bija ļoti sīva un rezultāts spēles beigās bija 0:0 . Otrā spēle bija star [...]

Ar jaunu sparu jaunajā mācību gadā

Apgriezienus uzņēmis un raiti ripo uz priekšu jaunais 2018./2019. mācību gads, kurā mūs sagaida divi lieli notikumi- skolas 150 gadu jubileja un Latvijas 100. dzimšanas diena. Arī 7.a klase mācību gadu nolēmusi sākt ar labiem darbiem. Domāts darīts. Rudens ābolu laiks, taču dažreiz rudentiņš dāvā mums vairāk nekā spējam izmantot. Tāpēc nolēmām doties un salasīt pie vecās skolas  bāgāto ābolu ražu. Patīkami, ka skolēni labprāt piekrita un darbiņu veica ar prieku. Tas bij [...]

Mazpulku rudens forums

20.oktobrī, skaistajā rudens dienā, kad koku lapas vēl nav nobirušas, bet vēl rotājušās daudzveidīgos toņos, jau septiņos no rīta mēs -  Krustpils pamatskolas 60. Mazpulka mazpulcēni devāmies uz Naukšēnu vidusskolu Rogovkas pagastā, kur norisinājās Mazpulku rudens projektu forums. Forumā kopumā piedalījās 140 mazpulcēni kopā ar mazpulku vadītājiem, kuri prezentēja savus veikumus šajā gadā. Diena sākās ar mazpulcēnu lauku labumu tirdziņu, pēc tam savu darbiņu aizs [...]

Nosvinēta skolas 150. jubileja

  Krustpils pamatskola ir viena no senākajām skolām Jēkabpilī un Krustpils novadā. Skola šogad svinēja savu 150. dzimšanas dienu.             Lai gan skola dibināta 5. novembrī, skolas dzimšanas diena, kopā ar skolēniem un skolotājām, tika svinēta 8.novembrī. Skolas dzimšanas dienas rīts skolēniem iesākās ar īpašu pārsteigumu, ieejot skolā viņus sagaidīja skolas direktore Vija Stiebriņa, kura katru sko [...]

Zemessargi, konkursi un pasākumi - Latvijas simtgade atzīmēta arī Krustpils pamatskolā

Šī gada 16. novembrī Krustpils pamatskolā norisinājās vairāki pasākumi par godu Latvijas 100. dzimšanas dienai. Dienas sākumā skolas sporta zālē norisinājās svinīgs pasākums par godu Latvijas simtgadei. Pasākumu vadīja skolotāja Inese Grauduma,6.klases skolniece Megija un 5.klases skolniece Amanda. 9.klases skolēn -  Edmunds Ūdris ,Sjuzanna Sileviča  un Diāna Cakule -  svinīgi ienesa Latvijas karogu. Visi dziedāja Latvijas himnu, kā arī uzstājās 5. – 9. kla&sca [...]

Profesija - žurnālists

Šī gada 6.decembrī Krustpils pamatskolas žurnālistikas pulciņš viesojās  Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā, kur skolēni klausījās stāstījumu par žurnālista, fotogrāfa un korektora profesiju.  Par savu 26 darba gadu pieredzi žurnālistikā skolēniem stāstīja Valdis Aleksandrovs.  Žurnālists stāstīja, ka ilgajos darba gados ir nācies rakstīt par daudz ko, kā arī intervēt vairākus pazīstamus cilvēkus – Latvijas valsts prezidentu Raimondu Vējoni, Imantu Ziedo [...]

"No sirds uz sirdi"

Krustpils pamatskolā jau vairākus gadus pēc kārtas pirms Ziemassvētkiem notiek akcija "No sirds uz sirdi", kuras mērķis ir sniegt veciem, vientuļiem cilvēkiem un pamestajiem dzīvniekiem sirds siltumu un uzmanību. Atvērsim savas sirdis visiem un dāvāsim sirdssiltumu tiem, kam tā trūkst. Dosim savu mīlestību cilvēkiem,dzīvniekiem, kam tās ir maz! Sniegsim palīdzīgu roku tiem, kas var, bet nespēj! Būsim saprotoši. Šogad mēs iepriecinājām 19 vecos cilvēkus savā Madonas ielas [...]

Robotika Krustpils pamatskolā un Variešu sākumskolā

Jau otro gadu Krustpils novada skolās tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta pirmā kārta noslēgsies 2019.gada 31. augustā. Projekta izmaksas - 33 648,47 euro, tiek izmantotas Krustpils pamatskolas, Sūnu pamatskolas un Variešu sākumskolas izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalstam. 2018./2019. mācību gads Latvijā ir pasludināts par Fizikas gadu, līdz ar to vispārējās [...]

Krustpils pamatskolas skolēni sporto Mežaparkā

Nu jau sesto gadu Krustpils pamatskolā atzīmējam Pasaules Sniega dienu. Tās mērķis ir aicināt bērnus un pieaugušos doties ārā, pavadīt laiku svaigā gaisā, izmēģināt dažādas aktivitātes uz sniega, veicināt veselīgu dzīvesveidu.  Šajā mācību gadā, janvāra beigās sniega dienu atzīmējām ārpus skolas -  Jēkabpils Meža parkā.  Skolai ir 15 slēpju pāri, nūjas un zābaki. Uz Mežaparku skolēni  ar skolas autobusu devās pēc īpaša saraksta, nemot līdzi skolas  i [...]

Sniegavīra sirds

Pagājušajā nedēļā, 14. februārī, Krustpils pamatskolā viesojās Rikko leļļu teātris, kas 1.-5. klašu skolēnus priecēja ar ziemīgu, bet sirsnīgu izrādi “Sniegavīra sirds”.                 Izrādē bērnus priecēja desmit Roko lelles: četri Sniegavīri, Briedis, Zaķītis, Sniegpārsliņas, Rūķītis, Sniedziņš un Trollis.  Lelles bērniem lika aizdomāties ne tikai par draudzību un siltumu, ko mēs [...]

Popiela 2019 (papildināts ar VIDEO)

8.martā Krustpils pamatskolā norisinājās  popiela, kas skolā tiek organizēta katru gadu. Arī šogad popiela norisinājās divās kārtās, pirmajā uzstājās 1.-4. klašu skolēni, bet otrajā kārtā 5.-8. klašu skolēni. Pasākumu vadīja 5.klases skolniece Amanda Dūma un 6.klases skolniece Megija Romansovska. Savukārt skolēnu priekšnesumus vērtēja žūrija: interešu izglītības skolotāja Justīne Iie, angļu valodas skolotāja Gundega Ozoliņa, pagājušā gada absolvente [...]

Putnu dienas Kalsnavā

Ik gadu pavasarī un rudenī Latvijā norisinās Putnu dienas, kā ietvaros dažādās Latvijas vietās tiek rīkoti pasākumi. Krustpils pamatskolas 8.klase 28.martā apmeklēja Kalsnavas arborētumu, kurā arī norisinājās  Putnu dienām veltīts pasākums. Aizbraucot piereģistrējāmies, uzkāpām skatu tornī, no kura ļoti labi varēja redzēt apkārtni. 11:00 sākās pasākums, vadītājas visiem pasākuma dalībniekiem bija sagatavojušas rīta rosmi. Pēc rīta rosmes izdalīja karti ar uzdevumu [...]

Skaistā un senā Zemgales pilsēta Bauska

28. martā 7.b klases skolēniem radās iespēja doties uz kluso Latvijas mazpilsētu Bausku. Apskatījām Bauskas rātsnamu, kurš 17. gs. bija lielākais un greznākais Kurzemes un Zemgales hercogistē. Ar lielu interesi iepazinām senos svarus un mērus. Visiem bija iespēja nosvērties un nomērīties senajās mērvienībās-  pudos un olektīs, par to saņemot sertifikātu. Tālāk ceļš mūs aizveda uz Bauskas pili, kura atrodas gleznainā vietā starp Mēmeli un Mūsu. Pilī mēs iepazināmies ar renesans [...]

Krustpils pamatskolas skolēni piedalās peldēšanas sacensībās

Pagājušajā nedēļā Jēkabpilī peldbaseinā “Citrus” norisinājās starp skolu peldēšanas sacensības, kurās piedalījās arī Krustpils pamatskolas skolēni. Skolu sacensībās pārstāvēja 17 skolēni, 4.-9. klašu grupās. 2007./2008. gadā dzimušajām meitenēm bija jānopeld 25 m, savukārt pārējiem bija jāpeld 50m brīvā stilā.    Sacensību kopvērtējumā, jaunāko klašu grupā, skolēni ieguva 3. vietu, tikai par vienu punktu atpaliekot no 2. vietas.  &ldq [...]

Edmunds Maļcevs iegūst 1.vietu konkursā "Aiviekstes lakstīgalas 2019"

Arī šogad, 2019.gada 27. aprīlī, Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskolā tika rīkots operdziedātājam Jānim Zāberam veltītais zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas 2019”, kurā piedalījās arī Krustpils pamatskolas skolēni. 4. klases skolēns Edmunds Maļcevs, savā vecuma grupā ieguva 1. vietu, savukārt Krustpils pamatskolas mūzikas skolotāja Maija Kīne tika nominēta par labāko jaunrades dziesmu “Dzimis Latvijā”. M. Kīne skaidro, ka Krustpils pamatskolā ļoti [...]

Atraktīva nodarbība "Mūsu Latvijas noslēpumi"

Maija sākumā Krustpils pamatskolā viesojās biedrības “Cita Rīga” pārstāve Inese Grandāne, kas 1.-4. klašu skolēniem palīdzēja tuvāk iepazīt Latvijas valsti un Latvijas valsts simbolus.                Pirmās klases skolnieki Latvijas simbolus iepazina caur atraktīvu nodarbību, kurā tika liktas puzles ar Latvijas simboliem, kuri pēc tam bija pašiem jāpaskaidro. Tāpat, strādājot grupās, tika izlozēti Lat [...]

Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts pasākums

2019. gada 08. maijá Tukuma novada Lestenē notieka Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts pasākums.  Lai papildinātu savas zināšanas par Latvijas vēsturi pasākumā piedalījās jaunsargi no 8 skolām: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Vīpes pamatskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas, Krustpils pamatskolas, Dignājas pamatskolas, Jēkabpils pamatskolas un Salas vidusskolas. 2019.gada 8. maijā, no rīta, 16 jaunsargi instruktora Normunda [...]

Aicinām uz 9.klases izlaidumu!

Es visu nolieku pie malas, Lai brīža skaistums šis Ar mani runā klusi… (Leonīds Breikšs)    Būsiet mīļi gaidīti Krustpils pmataskolas sporta zālē, 2.stāvā, uz 9.klases izlaidumu 15. jūnijā, plkst. 15.00! Absolventu vārdā aicinām apmeklēt izlaidumu un dalīties priekā par paveikto!    

Krustpils pamatskolas 6. klase LVM meža ekspedīcijā Kalupē

2019. gada 25. septembrī Krustpils pamatskolas 6. klase devās Latvijas valsts mežu ekspedīcijā, kas norisinājās Dienvidlatgales reģionā, Kalupes apvidū. Vietu skaits šajā meža ekspedīcijā bija ierobežots, un tai vajadzēja pieteikties jau 2018. gada maijā.  Tā kā ne visi, kas pieteicās, tika uz šo pasākumu, tad lepojos ar 6. klasi, kas kopā ar audzinātāju Maiju Kīni un dabaszinību skolotāju Ilvu Robežnieci pieteicās šim pasākumam un sīvā konkurencē izturēja atlasi. Pirms [...]

Skolotāju diena Krustpils pamatskolā

Skolotāju diena vienmēr ir bijuši gaidīti svētki.  9.klasei tā ir iespēja vairāk iepazīt skolotāja profesiju un saprast, vai gribētu mācīt un audzināt bērnus. Savukārt skolotāji, vērojot 9.klases darbošanos un  radošo pieeju dažādu jautājumu risināšanā, parasti uzzina un atklāj kaut ko jaunu par nākamajiem absolventiem.    Svētku rīts iesākās ar patīkamu pārsteigumu.  Ikviens skolotājs, ienākot skolā, tika sveikts ar pašu devītklasnieku [...]

Krustpils pamatskolā viesojas sākumskolas skolotāji no Ilūkstes novada

   Otrdien, 29. oktobrī, Krustpils pamatskolā valdīja svētku noskaņa. No Ilūkstes novada ieradās sākumskolas skolotāju delegācija un viesojās skolā, apmeklēdami skolotāju pieredzes apmaiņas semināru “Uz skolēnu mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda”.    Skolotāju viesošanās laikā notika atklātās nodarbības, kā arī semināra formā tika pārrunāta projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) efektivitāte un aprobācija.   &nb [...]

Programma "Latvijas skolas soma"

Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes u [...]

7.b klases mācību ekskursija

    2020.gada 23. janvārī 7.b klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgu.     Mērķis bija apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku un sportiski izklaidēties batutu parkā ‘’Jump Space’’.     Pirmo ekskursijas daļu mēs pavadījām LNB, kur ieraudzījām un uzzinājām daudz ko jaunu. Apskatījām lielo bibliotēku un uzkāpām bibliotēkas pašā augšējā 12. stāvā. Cik pasakains skats pavērās mūsu priekšā uz Vecrīgu!  Katr [...]

Latvijas Mazpulku konference

     Sestdien, 21. februārī, pulksten 7:40  Krustpils pamatskolas skolotāja Ina Leikuča un 5. klases skolnieks Daniels Bērziņš no Jēkabpils autoostas devās uz Latvijas Universitāti, kur notika ikgadēja Latvijas Mazpulku konference ,,Mūsu pēdas šodien“. Pirms tam visiem mazpulcēniem bija mājas darbs izveidot labo un kreiso pēdu, uz labās atainojot to, kas labs klimata pārmaiņās, bet uz kreisās – kas slikts klimata pārmaiņās.    &nb [...]

Krustpils pamatskola mācās attālināti.

Apvienojot sporta, literatūras un vizuālās mākslas stundas 5. klases skolniece Rūta Voičonoka ir iepazinusi Dabas parka Laukezers burvību, re, ko meitene raksta savā dzejolī: EZERS. Tad, kad skolā uzdots mums Pārgājiena uzdevums, Zināju, ka gribu es, Pastaigāt gar ezeru.   Ezers, tas, kurš dzidrākais, Skaistākais un tīrākais, Dod mums prieku vasarā – Pusdienās un vakarā.   Kā gan sauc šo ezeru? Vai kāds zina šo mīkliņu? Laukezers šis ezers ir! Tur, kur [...]

Pavasaris man apkārt

     Pavasaris – visbrīnumainākais gadalaiks. Pilns ar dzīvību, plaukšanu, pārmaiņām. Vienlaikus šogad pavasaris ir jūtami citādāks nekā parasti. Pavasarī dzirdamo, redzamo, sajūtamo un sasmaržojamo raksturo arī 5. klases skolēni. Daniels Kuzmins, 5. klases skolnieks      Pavasaris man ļoti patīk. Apkārt tik skaista, zaļa zāle, spoža saulīte spīd un silda. Zvirbulīši čivina aiz loga un svaigais, smaržīgais gaiss, kas ienāk pa logu.   [...]

Kā mainīsies skolas dzīve pēc pandēmijas.

     Ja pirms trīs mēnešiem kāds man teiktu, ka visu aprīli un maiju neviens bērns visā valstī un gandrīz visā pasaulē neapmeklēs skolu, es patiešām, patiešām tam nenoticētu. Bet tā nu tas tomēr notika, un uz skolu neejam jau nepilnus trīs mēnešus.      Atgriežoties no vasaras brīvlaika sanāks, ka skolā nebūsim bijuši veselu pusgadu. Pat grūti iedomāties, kā bērni jutīsies, nonākuši atpakaļ skolas solos. Kā mainīsi [...]

Mācību procesa organizācijas un uzturēšanās kārtība Krustpils pamatskolā, ievērojot prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

  24.08.2020.   Mācību procesa organizācijas un uzturēšanās kārtība Krustpils pamatskolā, ievērojot prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.   Izdoti saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem  Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas   izplatības ierobežošanai”   1.      Par mācību procesa organizāciju vai izmaiņām tajā skolēnu vecāki/ vai likumiskie aizbildņi, s [...]

Olimpiskā diena 2020 Krustpils pamatskolā

      Tradicionāli septembra sākumā visā Latvijā norisinās “Olimpiskā diena”. Tā kā Covid-19 ir ieviesis savas korekcijas mūsu katra ikdienā, tad šogad LOK izsludināja aktivitātes  visa mēneša garumā. Līdz ar to, katra nedēļa tiek veltīta fiziskajām  aktivitātēm dažādām iedzīvotāju  grupām. Tika nolemts, ka šī gada sauklis un oficiālais “tēmturis” sociālajos tīklos - „Mēs esam # Sportiņā”. Savukārt p [...]

Dzejas dienas 2020

   Klāt septembris ar visām Latvijas rudens krāsām un pretī nākošo rudeni… Rudens aicina mūs apstāties un ieraudzīt, sadzirdēt un ieklausīties gan sevī, gan apkārtējos, palūkoties dabā, sadzirdēt vēja čukstus koku galotnēs, ieraudzīt, cik krāšņa un bagāta ir mūsu  Latvija. Tas ir arī skolēnu atkal satikšanās laiks skolā, ar skolas zvanu un ikdienas steigu, ar izaudzētās ražas vākšanu un “Dzejas dienām”! Dzejas diena notika arī pie mum [...]

Olimpiskās dienas ietvaros Krustpils pamatskolas skolēni dodas pārgājienā “Pretī zelta rudenim.”

     Šī gada 16. septembrī visi Krustpils pamatskolas skolēni devās rudens pārgājienā, lai pēc vasaras atkal ciešāk sadraudzētos un pabūtu kopā. Šajos pārgājienos skolēniem bija iespēja iepazīt gan dabu, gan dažādas iestādes Krustpils novadā, gan Jēkabpils pilsētā. Šis bija lielisks laiks pārgājieniem dabā, kad vairs nav pārāk karsti, bet nav arī tik auksti, lai kopējais piedzīvojums kļūtu nekomfortabls. Šis bija īstais laiks, kad varēja izz [...]

Vecākiem par izmaiņām mācību saturā un pieejā.

      Izglītība mainās līdzi laikam – informācijas pieejamība un pārbagātība pieprasa jaunu pieeju un saturiskus papildinājumus. Tā ir dabiska izglītības sistēmas attīstība.       Pamatizglītības posmā veidojas bērna personība, pasaules uztvere, nostiprinās intereses. Šajā laikā bērnam īpaši svarīgi ir pēc iespējas vairāk iepazīt pasaules daudzveidību, izprast parādības un sakarības, izmēģināt spēkus un gūt pieredzi dažād [...]

Krustpils pamatskolas skolēni piedalās Labo darbu nedēļas aktivitātēs no 5.-11.oktobrim

      Ikviens no mums ikdienā tiek aicināts veikt labus darbus. Tā mēs kopīgi varam veidot saprotošu, atbalstošu vidi, sagādāt kādam iepriecinājumu un reizē arī gūt gandarījumu par to, ka ir izdevies kādam palīdzēt.  Īpaši nozīmīgi aicinājumi darīt labus darbus sabiedrībā izskan “Labo darbu nedēļas”  laikā, kā arī gadskārtu svētkos- Ziemassvētkos un Lieldienu laikā.       Krustpils pamatskolas pirmās klases skolēni arī čakl [...]

Iepazīšanās ar jauno Jēkabpils sporta halli.

      15. oktobrī Jēkabpilī svinīgi tika atklāta sen gaidītā jaunā sporta halle. Bet jau 16. oktobrī ar tās krāšņumu un piedāvātām sporta aktivitātēm bija iespējams iepazīties visiem apmeklētājiem, ierodoties hallē, piedaloties nelielā ekskursijā.       Arī Krustpils pamatskolas 8. klases skolēni izmantoja šo iespēju un izstaigāja halles ēku ģida un “Lūsijas” pavadībā. Skolēni uzzinājām, ka vairāk nekā 2000 m2 lielajā, universālajā sporta z [...]

Latvijas Veselības Sporta nedēļa

      Krustpils pamatskolā tāpat kā visā Latvijā  laika periodā no 26.10.2020. – 1.11.2020. norisinājās Latvijas Veselības Sporta nedēļa. Tās mērķis bija popularizēt sportisku, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Iesaistīt sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs  gan Latvijas iedzīvotājus, gan skolu jaunatni. Pasākumu Latvijā koordinēja Latvijas Tautas sporta asociācija. Asociācija arī nodrošināja skolu ar lielu reklāmas baneri  par šo nedēļu, [...]

3. klase Ziemassvētku gaidās

   Kā jau ikvienos svētkos, skaistākais  ir to gaidīšanas laiks un gatavošanās tiem. Tāpat ir ar gada mīļākajiem svētkiem lielākajai daļai 3. klases skolēnu – Ziemassvētkiem. Pēc skaisti ieskandinātās Adventes, sākām gatavoties Ziemassvētku svinēšanai, katru nedēļu paveicot kādu Labo darbu.    Sākām ar klases rotāšanu, sniegpārsliņu griešanu, virtenīšu veidošnu, logu dekorēšanu. Tas jau radīja šo svētku [...]

Pirmā semestra noslēgums Krustpils pamatskolā

     2020. gada Ziemassvētki skolā ir ienesuši jaunas to  sagaidīšanas tradīcijas. 1.- 4. klašu skolēni Ziemassvētku pasākumus klasēs baudīja klātiene, bet 6.- 9. klašu skolēni ar saviem audzinātājiem tikās attālināti. Katrs audzinātājs bija pacenties, lai kopā ar saviem skolēniem pietuvotos Ziemassvētku brīnumam. Diemžēl šogad izpalika patīkamā kņada un satraukums, kad gatavojamies I semestra noslēguma  Ziemassvētku pasākumam.  &n [...]

Noderīga informācija attālināta mācību procesa laikā

Skolēnu darba organizācijas noteikumi attālinātajā mācību procesā.(Nr. I-20 no 26.10.20.) I Skolēna pienākumi, darba organizācija 1. Atrodi mājās vietu, kur varēsi ērti un pēc iespējas netraucēti mācīties, pārliecinies, ka Tev ir pieejams interneta pieslēgums, atbilstošā programmatūra (Microsoft Word un Excel, Power Point u.c.). Ja radušās problēmas, lūdz palīdzību vecākiem vai skolotājiem. 2. Esi pamodies, pabrokastojis, gatavs sākt mācību darbu katru darba dienu plkst. 8.00 vai a [...]

Nākamo pirmklasnieku vecākiem

Vecāki tiek aicināti reģistrēt savus bērnus 1.klasē 2021./2022.mācību gadam Krustpils pamatskolā (Madonas iela 48, Jēkabpils) 1.klases audzinātāja D.Lapiņa Iesniegumus pieņem:  sūtot pa pastu (Krustpils pamatskola, Madonas iela 48, Jēkabpils, LV-5202)  atstājot pasta kastē pie Krustpils pamatskolas ieejas (Madonas iela 48)  ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: kps48@inbox.lv   Iesniegumu veidlapas: var saņemt pie ieejas, pie [...]

Krustpils pamatskola aicina darbā speciālo pedagogu (speciālās izglītības skolotāju)

Krustpils pamatskola aicina darbā speciālo pedagogu (speciālās izglītības skolotāju) Prasības pretendentam: iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija, labas komunikācijas spējas.  Iesniedzamie dokumenti: Dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā norādīta kontaktinformācija. Pieteikuma vēstule, Izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Do [...]

Ziemassvētku darbnīcu diena

Vienā no pēdējām 1. semestra mācību dienām, 20.decembrī, skolēni tika aicināti uz citādām nodarbībām. Pirmās stundas laikā visu klašu skolēni attālināti baudīja sirsnīgu koncertu “Ziemassvētku pasaka”, kas tika sarūpēts sadarbībā ar iniciatīvu “Latvijas skolas soma” un Framest Music . Pēc koncerta klasēm bija iespēja darboties 12 Ziemassvētku darbnīcās. Darbnīca “Bētlemes zvaigzne” Bētlemes zvaigzne kristīgajā tradīcijā atklāja austrumu gudrajiem, ka ir dzimis Jēzus Kristus un vēlāk aizveda viņu [...]

I semestra noslēgums klašu kolektīvos.

Gada visskaistākajā laikā, kad zemi klāj balts, pūkains sniedziņš un gaisā virmo piparkūku un Ziemassvētku smaržas, skolēniem noslēdzas nopietns mācību posms. Neskatoties uz sarežģīto mācību semestri, svētku prieks skolēnos un skolotājos nebija zudis un katra klase pēdējā mācību dienā, 21.decembrī, pulcējās, lai kopīgi atskatītos uz paveikto. 8. a klase savu klases vakaru nolēma pavadīt netradicionālā formā. Kaut gan šī diena bija diezgan auksta un dzestra, viņi devās pārgājienā uz Jēkabpils pil [...]

Kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes Krustpils pamatskolā

2021./2022. mācību gada I semestrī, izmantojot kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” piedāvātās iespējas, Krustpils pamatskolas skolēniem tika piedāvātas 5 aktivitātes. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, aktivitātes tika organizētas attālināti- digitālā formā. 9.novembrī 1.-4.klašu skolēni skatījās multfilmu “Bize un neguļa”. Filmiņa tika integrēta klases stundā, tēmā “Ģimene, savstarpējās attiecības”. Multfilma veidoja bērnu izpratni par ģimenes locekļu pienākumiem un sociālo zi [...]

Mācību ekskursija 9.a un 9.b klases skolēniem

Latvijas Universitātes filiāles Jēkabpilī direktore Daina Spuriņa mūsu skolas direktorei laipni piedāvāja 19 ielūgumus uz izstādi “Skola 2022” Ķīpsalā. Direktore rosināja piedāvājumu izmantot tieši topošajiem absolventiem un viņu audzinātājām. 9.klases skolēniem arvien biežāk jādomā, kura būs nākamā mācību iestāde pēc Krustpils pamatskolas absolvēšanas, arī jānostiprina pārliecība par savu jau izvēlēto mācību iestādi. 11. martā jaunieši izmantoja piedāvājumu doties uz izstādi, kur tika pārstāvēt [...]

Sporta stundas ledus hallē

Pamatojoties uz 24. februāra Jēkabpils novada pašvaldības lēmumu, no 2022. gada 1.marta katrai Jēkabpils novada skolai ir iespēja līdz divām stundām nedēļā bez maksas izmantot Jēkabpils sporta halles ledus laukumu slidošanas nodarbībām. Šo lielisko iespēju izmanto Krustpils pamatskolas skolēni sporta stundu laikā. Vairākas klases jau ir paspējušas slidot, vairākām vēl jāpagaida. Slidošanas stundās ikvienam skolēnam īpaši jādomā par drošības noteikumu ievērošanu, lai negūtu traumu pats un neapdra [...]

Skolēnu 4. un 5. klašu atklātā olimpiāde “Uzdrīkstos! Domāju! Radu!”

4. un 5. klašu atklātā olimpiāde “Uzdrīkstos! Domāju! Radu!” ir skolēnu iespēja iegūt pieredzi problēmrisināšanā, rīkoties jaunās situācijās, radīt produktu, izmantojot inženiertehnisko domāšanu, un demonstrēt prasmi sadarboties un skolotājiem iegūt idejas aizraujošiem uzdevumiem mācību stundās arī turpmāk. Krustpils pamatskolu šajā olimpiādē pārstāv komanda no sešiem skolēniem- no 4.klases Melanī Māršalka, Vestards Rūdolfs Stoķis, Tomass Gutāns, no 5.klases Marta Kanderāte, Evelīna Vēvere, Šons [...]

Svinot Latvijas Neatkarības atjaunošanas 32.gadadienu

Svinot Latvijas Neatkarības atjaunošanas 32.gadadienu, visā Latvijā tiek rīkoti dažādi svētku pasākumi. Kopš 2016. gada iedzīvināta arī jauna tradīcija- 4. maijā pulcēties pie viena galda ģimenes, draugu vai kaimiņu lokā, apzināti svinot savas valsts esamību un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. Krustpils pamatskolā svinīgais pasākums notika 3. maijā. Vispirms tika dziedāta Latvijas himna, tad padomāt par Latviju un mums pašiem mudināja skolas direktores V.Stiebriņas runa. Vēstu [...]

Profesiju diena Krustpils pamatskolā 2022

Ar Krustpils pamatskolas padomes iniciatīvu izglītības iestādē iedibināta tradīcija- Profesiju dienas. Pasākuma ietvaros skolēniem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem un uzzināt par viņu darba ikdienu, darba specifiku, izaicinājumiem, tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējām. Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī 2022.gada pavasarī realizēti karjerizglītības pasākumi, tai skaitā Profesiju dienas skolā. Krustpils pamatskolas 1. un 2.klases izglītojamiem bija interesanta, g [...]

Droša vide skolēniem un skolotājiem - kvalitatīvas izglītības pamats

11.05.2022 Krustpils pamatskolā projekta Nr. LLI-506 “Droša vide skolēniem un skolotājiem - kvalitatīvas izglītības pamats”(Safe school), kuru realizē Interreg Latvija - Lietuva, notika nodarbības 4. - 9. klašu skolēniem par drošību internetā. Projekta mērķis ir palielināt skolēnu un skolotāju informētību par veicamajiem pasākumiem dažādās situācijās, kas var apdraudēt skolēnu drošību abpus robežai. Projekta ietvarā notika 2. nodarbības, kuras vadīja Sandra Magrina no Latvijas Drošāka interneta [...]

Skolas sacensības kāpšanā pa “Džungļu sienu”.

2021./22.m.g. jaunāko klašu skolēniem ir iespēja apmeklēt pulciņu “Džungļu siena”. Gada sākumā to apmeklēja tikai 5.klase, jo pulcēties kopā no vairākām klasēm nebija iespējams. Savukārt, laikā, kad tika atcelti ierobežojumi uz sporta zāli papildus izkustēties nāca arī citu klašu skolēni. Pulciņa specifika paredz stingri ievērot drošības noteikumus un to, ka vienlaicīgi pa sienu kāpt nav iespējams vairākiem dalībniekiem. Gaidot savu kārtu, skolēni aktīvi veica dažādas aktivitātes, piemēram, leca [...]

3.klase apmeklē Sēļu sētu

Projekta Skolas somas ietvaros, 20. aprīlī, 3. klase apmeklēja Sēļu sētu Jēkabpilī. Tas ir viens no Jēkabpils vēsturiskajiem objektiem, kuru daudzi no 3. klases skolēniem nebija apmeklējuši pirms tam. Muzeja darbinieki organizēja ekskursiju Sēļu sētā, ieguvām daudz jaunas informācijas par vietu, kur paši dzīvojam. Skolēniem bija iespēja apskatīt senās ēkas un to iedzīvi. Skolēni ar lielu interesi uzdeva jautājumus par redzētajiem senajiem darbarīkiem. Izspēlēja dažādas pašgatavotās spēles no kok [...]

Dalība atklātajā olimpiādē/konkursā “Uzdrīkstos, domāju, radu.”

Krustpils pamatskolas 4.-5.klašu komanda “Zīles” izcīnīja tiesības piedalīties konkursa “Uzdrīkstos, domāju, radu” trešajā kārtā , kura norisinājās Rīgā 20.maijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā ,Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas ietvaros. Skolēni, sadaloties pa pāriem, demonstrēja prasmes un iemaņas matemātikā, dabaszinībās, programmēšanā. Marta Kanderāte un Evelīna Vēvere no 5.klases pārstāvēja komandu dabaszinību jomā. Šons Rodnijs Švirksts (5.klase) un Tomass Gutāns (4.klase)-p [...]

60. Krustpils mazpulka darbs 2021./2022. mācību gadā

Ir aizritējis viss mācību gads. Arī šogad 60. Krustpils mazpulks aktīvi darbojies. Ko mēs darījām? 3.septembrī notika pirmā mazpulka nodarbība, mēs pārrunājām savus plānus. Viena no idejām izskanēja- “Neformālas sarunas”, jo attālināto mācību laikā Latvijas mazpulki organizēja tādus pasākumus Zoom platformā. Tādā veidā galvenā doma bija iepazīt mazpulku dalībniekus no citām Latvijas malām un uzzināt kaut ko jaunu par kādu tēmu. Mūsu tēmas, par kurām mēs runājam, bija ‘’Tehnoloģiju tendences 2021 [...]

Krustpils pamatskola aicina darbā

Krustpils pamatskola aicina darbā SPECIĀLO PEDAGOGU (pilna slodze, uz nenoteiktu laiku). Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju. Pretendentiem pieteikties līdz 2022.gada 18.augustam, nosūtot pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību u.c. pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Krustpils pamatskolas kancelejā (Madonas ielā 48, Jēkabpilī), vai nosūtot u [...]

Par skolēnu ēdināšanu Jēkabpils novadā no 1.septembra

Jau šī gada sākumā Jēkabpils novada dome, plānojot budžetu, pārdomāti izsvēra ēdināšanas pakalpojuma nepieciešamību un izmaksu segšanu, iespējami paredzot cenu kāpumu visās jomās. Globālā situācija pasaulē un Latvijā tiešām ir mainījusies – ievērojami paaugstinājušās energoresursu cenas, tāpat arī izejvielas un piegādes izmaksas. Līdz ar to, 25.augusta Domes sēdē nolemts, ka 100% atbalstu ēdināšanai saņems visi pirmsskolas izglītības audzēkņi, kā arī 1.-6. klašu skolēni. Ēdināšanas pakalpojumu v [...]

Skolotāju diena 2022

Ar priecīgu, skanīgu sveicienu 9.klases skolēni Skolotāju dienas rītā sagaidīja savus skolotājus. Visapkārt valdīja rosība, svētku noskaņojums un skanēja mūzika. Svinīgajā pasākumā, uz kuru pulcējās skolas kolektīvs, izskanēja gan pateicības vārdi, gan sveicieni. ” Lai gan skolotāji cenšas mums palīdzēt, cik vien viņu spēkos, mēs ne vienmēr viņus saprotam. Lai gan skolotāji atver mums acis uz pasaules iespējām, viņi ir tie, kurus reizēm neuzklausām un dažreiz arī nenovērtējam. Un tomēr skolotājo [...]

9.b klases ekskursija 20.10.22

Lai ar klasi piedzīvotu ko interesantu, mēs rudens viskrāšņākajā laikā plānojām ekskursiju. Tika apspriesti vairāki maršruti, līdz nolēmām doties uz Latgali un izmantot vienu no projekta “Skolas soma” piedāvātajām iespējām. Tā 20.oktobrī guvām jaunu pieredzi, ar vilcienu dodoties mācību ekskursijā. Lai no dzelzceļa stacijas nokļūtu apskates objektā, izmantojām gan iepriekš dzirdētu informāciju, gan tehnoloģiju iespējas, gan vērojām zīmes apkārtnē. Nenomaldījāmies un mērķi sasniedzām īsā laikā. A [...]

9.a klases mācību ekskursija uz Koknesi

3.11.2022. 9.a klase devās mācību ekskursijā uz Koknesi. Skolēni apmeklēja Kokneses tūrisma informācijas centru, uzzināja par Kokneses vēsturi, apskatīja vēsturiskās liecības par Kokneses apskates objektiem - parku un pili. Iepazinās ar informāciju par rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa mājām. Tūrisma informācijas centrā tika veikti dažādi uzdevumi, kuri bija saistīti gan ar vēsturi, gan ar novadpētniecību. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar mākslas plenēra darbiem, kuros tika attēlota Kokneses tuvāk [...]

Novada skolu sacensības tautas bumbā.

7.decembrī tikai aizvadītas novada skolu sacensības tautas bumbā. Piedalījās meitenes un zēni, kas dzimuši 2011.gadā un jaunāki. Katra aizvadītā spēle bija saspringta un sīva. Krustpils pamatskolas gan zēnu, gan meiteņu komandas izcīnīja 3.vietu. Zēnu komandā piedalījās : Tomass Gutāns (5.a), Adrians Brīdegs, Edgars Savins, Sandis Mežraups ( 5.b), Martīss Marčinkovs, Tirmus Kovaļovs, Kristaps Lauriņens, Kevins Fedotovs ( 4.a) , Olivers Zaķis (3.a) , Kristiāns Višņevsks (3.b.) Meiteņu komandā pie [...]

Ārpusstundu pasākumu plāns 2023./2024.m.g. I semestrim

Ārpusstundu pasākumi ir nozīmīga skolas dzīves daļa, kura attīsta skolēnos uzstāšanās prasmi, radošumu. Ārpusstundu pasākumos ir atklājies ne viens vien apslēptais talants gan vadot pasākumus, gan uzstājoties. Gūto pieredzi, absolventi veiksmīgi izmanto nākamajās mācību iestādēs. Vienmēr tiek gaidīti skolēnu, vecāku ieteikumi pasākumu idejām. Ārpusstundu pasākumu plāns 2023./24.m.g. I semestrim

Sveču diena Variešu pagasta PII grupā ‘’PŪCĪTES’’

Šis gads ir mazliet savādāks, kā pērnais. Audzinātājas Laura Dzene un Ineta Vīksna kopā ar bērniņiem no grupiņas ‘’PŪCĪTES’’ un sadarbībā ar ‘’lielo skolu’’ Krustpils pamat skolu. Uztaisījām 20 ierakuma sveces un 4 papīra olu biķeru traukus ar aizdedžiem, kas tiks sūtīts uz Ukrainu karavīriem. Mēs mācām bērniem, ka ir svarīgi iedegt liesmiņu ne tikai savā sirsniņā bet arī to cilvēku sirdīs, kas mūs sarga. Mazliet taču tomēr daudz. Kā arī paši mazie lēja svecītes, ko iededza mājās ievēloties vēlē [...]

6.klases mācību ekskursija uz Daugavpili

20. aprīlī 6.klase devās mācību ekskursijā uz Daugavpili. Ceļojums sākās, apgūstot prasmi pašiem iegādāties biļetes braucienam vilcienā. Daudavpilī, izmantojot programmas Latvijas skolas soma piedāvājumu, apmeklēja Daugavpils skrošu rūpnīcu. Ekskursiju vadīja ļoti jauks un ar fantastisku humora izjūtu apveltīts gids. Laiks skrošu rūpnīcā paskrēja ļoti ātri. Skolēni uzzināja par skrošu ražošanas vēsturi, sasitību ar skolā apgūtajām zināšanām. Ar nepacietību katrs gaidīja savu kārtu, lai izšautu a [...]

Krustpils pamatskola aicina nākamos pirmklasniekus

Nākamo pirmklasnieku vecākiem! Priecāsimies, ja par sava bērna pirmo skolu izvēlēsieties Krustpils pamatskolu. Vecāki tiek aicināti reģistrēt savus bērnus 1.klasē 2023./2024.mācību gadam Krustpils pamatskolā ( programmas realizācija iespējama- Madonas iela 48, Jēkabpils un Variešos) Nākamo pirmklasnieku audzinātājas: Inese Grauduma, Baiba Kaļva Iesniegumus pieņem: iesniedzot personīgi Krustpils pamatskolā sekretārei lietvedei ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pas [...]

Pavasara kross 2023

19.aprīlī norisinājās Pavasara krosa sacensības. Krustpils pamatskolu šajās sacensībās pārstāvēja mūsu ātrākie skrējēji. Dzimušo 2013.gadā un jaunāku zēnu grupā piedalījās 6 dalībnieki, skrienot 500m distanci. Labāko rezultātu uzstādīja Kirils Zlotņikovs (1:50min), ierindojoties 4.vietā, Kirila rezultātu no 3. vietas šķīra vien 2 sekundes. Tālāk Olivers Zaķis (2:01), Sandis Ostrovskis (2:09), Edijs Radziņš (2:09), Gatis Viesturs Gūtmanis (2:18) un Markuss Leicis (2:18). 2013.gadā dzimušo un jaun [...]