Pedagogi

Inese Grauduma
Sākumskolas, latviešu valodas skolotāja

Inese Grauduma

inese@krustpilspamatskola.lv
Ina Leikuča
Sākumskolas, krievu valodas skolotāja

Ina Leikuča

ina@krustpilspamatskola.lv
Solvita Erdlāne
Vizuālās mākslas skolotāja

Solvita Erdlāne

solvita@krustpilspamatskola.lv
Sanita Stiebriņa
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja, bibliotekāre

Sanita Stiebriņa

sanita@krustpilspamatskola.lv
Ilze Balode
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Ilze Balode

ilze@krustpilspamatskola.lv
Daina Lapiņa
Sākumskolas skolotāja

Daina Lapiņa

daina@krustpilspamatskola.lv
Ilva Robežniece
Sākumskolas, ķīmijas skolotāja

Ilva Robežniece

ilva@krustpilspamatskola.lv
Inga Ieviņa
Matemātikas skolotāja

Inga Ieviņa

inga@krustpilspamatskola.lv
Sarmīte Jaševa
Psiholoģe

Sarmīte Jaševa

Ilze Tomiņa Stare
Logopēde, latviešu valodas skolotāja

Ilze Tomiņa Stare

Zaļina Višņakova
Mūzikas, teātra mākslas skolotāja

Zaļina Višņakova

Edmunds Smans
Mājturības un tehnoloģiju, inženierzinību skolotājs

Edmunds Smans

Kristīne Mincāne
Angļu valodas, sākumskolas skolotāja

Kristīne Mincāne

Aija Bračka- Pinne
Angļu valodas skolotāja

Aija Bračka- Pinne

Logopēde

Ineta Millere

Evita Prokofjeva
Matemātikas, datorikas, sporta skolotāja

Evita Prokofjeva

Sandra Medne
Sākumskolas skolotāja

Sandra Medne

Sporta skolotājs

Oskars Ancītis

Edijs Stiebriņš
Sporta skolotājs

Edijs Stiebriņš

Imalda Žurila
Bioloģijas skolotāja, medmāsa

Imalda Žurila

Sākumskolas skolotāja

Laura Muceniece- Medne

Sociālais pedagogs

Melita Svilpe