Pedagogi

Guna Pusbarniece
Matemātikas, fizikas, informātikas skolotāja

Guna Pusbarniece

guna@krustpilspamatskola.lv
Inese Grauduma
Sākumskolas, latviešu valodas skolotāja

Inese Grauduma

inese@krustpilspamatskola.lv
Ina Leikuča
Sākumskolas, krievu valodas skolotāja

Ina Leikuča

ina@krustpilspamatskola.lv
Solvita Erdlāne
Vizuālās mākslas skolotāja

Solvita Erdlāne

solvita@krustpilspamatskola.lv
Sanita Stiebriņa
Mājturības skolotāja, bibliotekāre

Sanita Stiebriņa

sanita@krustpilspamatskola.lv
Ilze Balode
Mājturības skolotāja

Ilze Balode

ilze@krustpilspamatskola.lv
Inna Kokmane
Mūzikas skolotāja

Inna Kokmane

inna@krustpilspamatskola.lv
Ēriks Spuriņš
Vēstures skolotājs

Ēriks Spuriņš

eriks@krustpilspamatskola.lv
Daina Lapiņa
Sākumskolas skolotāja

Daina Lapiņa

daina@krustpilspamatskola.lv
Ilva Robežniece
Sākumskolas, ķīmijas skolotāja

Ilva Robežniece

ilva@krustpilspamatskola.lv
Inga Ieviņa
Matemātikas skolotāja, skolotāja palīgs

Inga Ieviņa

inga@krustpilspamatskola.lv
Jolanta Navenicka
Bioloģijas, ģeogrāfijas skolotāja

Jolanta Navenicka

jolanta@krustpilspamatskola.lv
Matemātikas skolotāja

Aiva Igaune

aiva@krustpilspamatskola.lv
Antra Laitāne
Angļu valodas skolotāja

Antra Laitāne

antra@krustpilspamatskola.lv
Dace Miezīte
Latviešu valodas skolotāja

Dace Miezīte

dace@krustpilspamatskola.lv
Aivita Ķiploka
Sporta skolotāja

Aivita Ķiploka

aivita@krustpilspamatskola.lv
Logopēde

Ilze Lielause

Sarmīte Jaševa
Psiholoģe

Sarmīte Jaševa

Inita Beinaroviča
Latviešu valodas skolotāja

Inita Beinaroviča

inita@krustpilspamatskola.lv