Konsultāciju saraksts

   Zināšanu uzlabošanai, papildināšanai un mācību sasniegumu paaugstināšanai skolēniem pieejamas ir individuālās..
Lasīt vairāk

Izglītojamo pašpārvalde

   Krustpils pamatskolas Izglītojamo pašpārvaldes darbības mērķis - panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu..
Lasīt vairāk

Ārpusstundu pasākumu plāns

    Ārpusstundu pasākumi ir nozīmīga skolas dzīves daļa, kura attīsta skolēnos uzstāšanās prasmi, radošumu. Ārpusstundu pasāku..
Lasīt vairāk