Krustpils pamatskolas Skolēnu padome 2021./2022.m.g.

Krustpils pamatskolas Skolēnu padome 2021./2022.m.g.

Krustpils pamatskolas Skolēnu padome 2021./2022.m.g.

9.Septembris, 2017 Guna Pusbarniece Jaunumi, Skolēniem Komentāri

  Krustpils pamatskolas Skolēnu padomes mērķis ir panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbilstošo iemaņu un prasmju apgūšanā.

 Skolēnu padomes galvenie uzdevumi:

  1. sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;
  2. pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;
  3. iesaistītie mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;
  4. risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
  5. apkopot izglītojamo priekšlikumus un iespēju robežās tos īstenot skolas sabiedriskās dzīves uzlabošanā;
  6. sadarboties ar citu izglītības iestāžu skolēnu padomēm pieredzes apmaiņai un citiem sadarbības mērķiem.

Skolēnu padomes sastāvs 2021./2022.m.g.

Krustpils pamatskolas Skolēnu padomes reglaments