Kontakti

Skolas administrācija

Arnita Pore
Direktora vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Arnita Pore

arnita@krustpilspamatskola.lv
Vija Stiebriņa
Skolas direktore

Vija Stiebriņa

vija@krustpilspamatskola.lv
Velta Bojāre
Direktora vietniece izglītības jomā, krievu valodas skolotāja

Velta Bojāre

velta@krustpilspamatskola.lv
Maija Kīne
Direktora vietniece izglītības jomā, mūzikas, sociālo zinību skolotāja

Maija Kīne

maija@krustpilspamatskola.lv