Meklēt


Raksti

Krustpils pamatskolā katru gadu novembris tiek pavadīts īpaši interesanti. Skolēni, skolotāji un pārējie skolas darbinieki pie krūtīm ir piesprauduši sarkanbaltsarkano lentīti, tādejādi radot patriotiskāku noskaņu un izrādot lepnumu par savu mazo, bet stipro valsti. Jau atkal skolā norisinājās konkurss ,,Es mīlu Latviju!’’, ierindas skate, kā arī svinīgs pasākums, lai godinātu Latviju. Šī gada 16.novembrī Krustpils pamatskolā tika rīkots pasākums par godu Latvijas dzimšanas dienai. Pasākumā uzstājās skolas folkloras un teātra pulciņu dalībnieki, kā arī 1. - 4. klašu ansamblis ,,Mazputniņi’’. Pasākumā pārējie skolēni uzzināja senas tautasdziesmas, kuras nāk no Krustpils novada, iepazinās ar K [...]

Nosvinēta Krustpils pamatskolas dzimšanas diena.

  Š.g 5.novembrī Krustpils pamatskolai apritēja 149. gadi. Tomēr, šī diena iekrita svētdienā, bet tas nebija iemesls nesvinēt to. Skolā pasākums tika organizēts 2.novembrī, otrā stāva vestibilā. Jau no paša rīta uz logu palodzēm tika novietotas svecītes, Latvijas karoga krāsās. Tika novietots arī projektors, uz kura tika rādīti skolas himnas vārdi, lai visi kopā varētu to dziedāt.   Pasākums tika atklāts ar skolas himnu. Pēc himnas Direktores vietniece Arnita Pore [...]

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Instrukcija izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu  Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas  izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu 1. Vispārīgie jautājumi 1.   Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Krustpils pamatskolā (turpmāk – izglītības iestāde) un ievēro pie [...]

Varavīksne Nr.2

       Šā gada 5.novembrī Krustpils pamatskolai apritēja 149 gadi. Lai gan šī diena iekrita svētdienā, tas nebija iemesls, lai nesvinēt to. Skolā pasākums tika organizēts 2. novembrī otrā stāva vestibilā. Jau no paša rīta uz logu palodzēm tika novietotas svecītes Latvijas karoga krāsās. Tika novietots arī projektors, uz kura tika rādīti skolas himnas vārdi, lai visi kopā varētu to dziedāt. Pasākums tika atklāts ar skolas himn [...]

Krustpils pamatskola skolēni ​iepazīst BD redakcijas darbu

Šī gada 19. janvārī 8.a un 8.b klases skolēni kopā ar Žurnālistikas pulciņa vadītāju Justīni Iie devās uz laikraksta “Brīvā Daugava” redakciju. Ideja apmeklēt redakciju radās pulciņa vadītājai Justīnei, un skolēni to ar lielu prieku atbalstīja. Uz redakciju devāmies pēc pirmās mācību stundas. Jau vien, pieejot pie redakcijas ēkas, radās liela interese par to, ko mēs uzzināsim, un kā viss notiks. Ieejot ēkā mūs jauki sagaidīja laikraksta galvenais redaktors Jānis Apīnis, kur&sc [...]

Norisinājies skatuves runas konkurss 1-4.klasēm

Sākoties otrajam mācību pusgadam,  viens no nozīmīgākajiem pasākumiem janvārī ir skatuves runas konkurss, lai veicinātu skolēnu radošo pašizpausmi, koptu nacionālo identitāti, kā arī attīstītu un pilnveidotu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. Krustpils pamatskolas skatuves runas konkursā no sākumskolas piedalījās19 skolēni. Pasākuma noskaņas radīšanai skanēja visiem pazīstamā un populārā Elzas dziesma, kuru daudzi līdzjutēji dziedāja līdzi.  Dalībnieki izl [...]

Skolēni iepazīst tipogrāfijas darbu

Aprīļa sākumā Krustpils pamatskolas žurnālistikas pulciņa dalībnieki, lai noskaidrotu, kā tiek izdoti laikraksti, devās ekskursijā uz Jēkabpils tipogrāfiju “Erante”.             “Pulciņā mēs mācāmies, ne tikai kļūt drošāki, nebaidīties uzdot sev interesējošus jautājumus, rakstīt ziņas un veidot skolas avīzi, bet iepazīstam arī tuvāko mediju un tipogrāfiju darbību. Skolēniem ir interesanti uzzināt, kā viņu raks [...]

Krustpils pamatskolas skolēni piedalās Labo darbu festivālā

Aktualizējot labo darbu nozīmi sabiedrībā, Jelgavā 9. maijā norisinājies “Labo darbu festivāls”, kurā piedalījās arī Krustpils pamatskolas 1.-9. klašu komanda. Festivāls norisinājās Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) un tajā piedalījās Zemgales reģiona izglītības iestādēs, kuras savus labos darbiņus bija pieteikušas jau aprīļa sākumā. Pasākuma laikā skolēni piedalījās labo darbu spēlē jeb ideju tirdziņā “Dots Devējam’’. Spēle norisin [...]

Krustpils pamatskolas absolventu atmiņu stāsti

Jānis Gavars 1997.gada absolvents No jaunsarga līdz glābējam Krustpils pamatskolā mācības uzsāku 1988.gadā 1.klasē. Pirmā audzinātāja bija Daina Zaļakmene, tagad Lapiņa. Pēc tam bija skolotāja Anna Kurme, un no 5.klases līdz pat 9.klasei audzinātāja Vita Salmiņa. Savukārt direktors pirmajos gados bija Antons Zazerskis, bet pēc tam Vija Iie. Klasē mācījāmies 20 skolēni, no kuriem tikai pāris bija puiši, virsroku ņēma meitenes. Pamatskolā mācījos ne visai labi, bet ne vienu reizi uz otro ga [...]

Grāmatu svētki Atašienē

          14. septembrī Atašienes vidusskolā, Marinzejas pilī, notika Krustpils novada Grāmatu svētki, kuros kopā ar citiem pašvaldības skolu audzēkņiem, piedalījās arī Krustpils pamatskolas skolēni.           Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja apmeklēt septiņas stacijas. Vienā no stacijām skolēniem, kopā ar Pepiju Garzeķi un viņas draugiem – Tomiju un Anniku, bija iespēja gatavot rīsu putru. Putras tapšanas procesā [...]

Krustpils pamatskolas skolēni raksta dzeju uz trotuāra

Septembra sākumā, no 11. – 15. septembrim Jēkabpilī norisinājās Dzejas dienas, kuru ietvaros pilsētā notika dažādi pasākumi un pilsētas ielās kursē Dzejas busiņš.  Arī Krustpils pamatskolā, kā jau katru gadu, tika  atzīmētas Dzejas dienas, mudinot skolniekus izprast un iemīlēt dzeju.        Krustpils pamatskolas skolēni izvēlējās sava iecienītākā autoru dzejolis, un rakstīja to uz asfalta, noformējot to pēc sirds patikas. Tika izvēlēti dzejoļu [...]

Nosvinēta skolas 150. jubileja

  Krustpils pamatskola ir viena no senākajām skolām Jēkabpilī un Krustpils novadā. Skola šogad svinēja savu 150. dzimšanas dienu.             Lai gan skola dibināta 5. novembrī, skolas dzimšanas diena, kopā ar skolēniem un skolotājām, tika svinēta 8.novembrī. Skolas dzimšanas dienas rīts skolēniem iesākās ar īpašu pārsteigumu, ieejot skolā viņus sagaidīja skolas direktore Vija Stiebriņa, kura katru sko [...]

Profesija - žurnālists

Šī gada 6.decembrī Krustpils pamatskolas žurnālistikas pulciņš viesojās  Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā, kur skolēni klausījās stāstījumu par žurnālista, fotogrāfa un korektora profesiju.  Par savu 26 darba gadu pieredzi žurnālistikā skolēniem stāstīja Valdis Aleksandrovs.  Žurnālists stāstīja, ka ilgajos darba gados ir nācies rakstīt par daudz ko, kā arī intervēt vairākus pazīstamus cilvēkus – Latvijas valsts prezidentu Raimondu Vējoni, Imantu Ziedo [...]

Pēdējā zvana svētki

Kā jau katru gadu, arī šogad tika aizvadīti Pēdējā zvana svētki Krustpils pamatskolā, kad 9. klases dodas uz pēdējo mācību stundu pamatskolā. Šogad Pēdējā zvana svētki tika svinēti 17. maijā. Svinīgo pasākumu vadīja 8. klases skolēni Sindija Batarāga un Endijs Drešļuks. Skaistas melodijas pavadījumā 9. klase ieradās zālē un ieņēma savas sēdvietas. Pasākums šogad atšķīrās ar īpašu tēmu. “ Ideja radās gandrīz uzreiz, kāds būtu tas pasākums. Diezgan ā [...]

Labo darbu nedēļa Krustpils pamatskolā

   No 7. līdz 13. oktobrim Latvijā notika akcija “Labo darbu nedēļa.” Arī Krustpils pamatskola tajā piedalījās un veica labos darbus ar prieku un sirsnību gan skolā, gan ārpus tās.    Domājot par iespēju darīt labu, 7.a klases skolēni raudzījās tuvākajā apkārtnē, tādēļ piektdien, 11. oktobrī, pēc mācību stundām visi devās uz sporta zāli, lai to kārtīgi sakoptu. No palodzēm skolēni noslaucīja putekļus, bet ar sūkļiem noberza melnos traipus, ko bija atstāju&sca [...]

Krustpils pamatskolā viesojas sākumskolas skolotāji no Ilūkstes novada

   Otrdien, 29. oktobrī, Krustpils pamatskolā valdīja svētku noskaņa. No Ilūkstes novada ieradās sākumskolas skolotāju delegācija un viesojās skolā, apmeklēdami skolotāju pieredzes apmaiņas semināru “Uz skolēnu mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda”.    Skolotāju viesošanās laikā notika atklātās nodarbības, kā arī semināra formā tika pārrunāta projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) efektivitāte un aprobācija.   &nb [...]

Meistardarbnīca kopā ar BETOLLI

    22.novembrī  Krustpils pamatskolā 4. -7. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta nodarbība, sadarbībā ar dizaina uzņēmumu SIA BETOLLI . Uzņēmums rīko sava zīmola modes skates, piedāvā pašūt kreklus, kleitas, latviskus un tautiskus tērpus dejotājiem, cepures ar latviskiem uzrakstiem, aksesuārus sunīšiem, kā arī izgatavo tauriņus un citus aksesuārus pēc individuāla pasūtījuma. BETOLLI atrodas Talsos, bet tā klienti – visā Latvijā un ne tika [...]

7.b klase prot mācīties interesanti

     Kad pelēka ziemas ikdiena sāk nedaudz garlaikot, prātā nāk domas, kā padarīt ikdienas mācību procesu krāsaināku. Plānojot savu Ziemassvētku klases vakaru, Megija teica, vai nevaram uzvest kādu lugu sev par prieku. Klases biedri piekrita, skolotāja Inna piedāvāja izlasīt “Putnubiedēkļu Ziemassvētkus”. Luga iepatikās, sadalījām lomas un sākam mēģināt. Pirmo reizi nospēlējām to Ziemassvētku pasākumā skolā, bet tad radās doma, ka gribētos nospēlēt vēl un ieprieci [...]

Nedēļa Valentīndienas noskaņās

     Valentīna dienas ieskaņā (no 10. līdz 14. februārim) Krustpils pamatskolā tika organizētas dažādas aktivitātes, kurās iesaistījās skolēni, paužot pateicību saviem vecākiem, skolotājiem un draugiem par sirsnību, mīļumu un atbalstu.     Jau nedēļas sākumā skolā tika izsludināta akcija “Labestīgā sirds”. Katras klases skolēni un arī skolotāji izgrieza no krāsaina papīra sirdis un ierakstīja tajās pateicības vārdus apkārtējiem cilvēkiem. Vārdu “paldies [...]

7.b klases mācību ekskursija

    2020.gada 23. janvārī 7.b klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgu.     Mērķis bija apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku un sportiski izklaidēties batutu parkā ‘’Jump Space’’.     Pirmo ekskursijas daļu mēs pavadījām LNB, kur ieraudzījām un uzzinājām daudz ko jaunu. Apskatījām lielo bibliotēku un uzkāpām bibliotēkas pašā augšējā 12. stāvā. Cik pasakains skats pavērās mūsu priekšā uz Vecrīgu!  Katr [...]

Kā Krustpils pamatskolas skolēni jūtas attālināto mācību laikā?

     Līdz ar pavasara brīvlaika iestāšanos Latvijā tika izsludināta ārkārtas situācija vīrusa “Covid-19” izplatīšanās dēļ. Tā rezultātā skolēni ir spiesti mācīties mājās un mainīt dzīves ritmu. Kādas pārdomas Krustpils pamatskolas skolēniem ir radušās attālināto mācību laikā?   Man patīk attālinātās mācība, jo tās ir kaut kas jauns. ( Raivo, 5. klases skolnieks)   Grūtāk, bet labāk. ( Daniels L., 5. klases skolnieks)   Man patīk, ka [...]

Trešās klases skolēni raksta veltījuma dzejoļus

     Vārdu “paldies” ikviens no mums lieto bieži. Šo vārdu mēs sakām, domājot par ikdienišķām lietām, kad pateicamies par kādu guvumu vai atbalstu. Gandrīz neizsakāmu vārdos jēdzienu “paldies” mēs vēlamies sniegt tad, kad domājam par cilvēku klātbūtni mūsu dzīvē un tās nozīmi mūsu personības pilnveidē. Tad mēs sākam domāt dzejā. Krustpils pamatskolas 3. klases skolēni izsaka pateicību caur dzeju skolotājiem, kas ieguldījuši darbu viņu i [...]

Ceļojumu stāsti- Mazās suņu meitenes ceļojums

    Laikā, kad nav iespējami tāli ceļojumi, Krustpils pamatskolas 5. klases skolēni rakstīja stāstus par ceļojumiem. Īpaši izceļams ir skolnieces Ilutas stāstu par mazās suņu meitenes Mušas pirmo ceļojumu nezināmajā, jaunajā, kurā itin viss rada pārsteigumu.      Kādā jaukā vasaras vakarā, kad pār zemi nolaidās balta migla, mazā suņu meitenīte Muša devās pirmajā ceļojumā. Ilgas un nemiers pēc nezināmā mazajā sirsniņā bija jau dzimis reizē ar viņu. &n [...]

Kā mainīsies skolas dzīve pēc pandēmijas.

     Ja pirms trīs mēnešiem kāds man teiktu, ka visu aprīli un maiju neviens bērns visā valstī un gandrīz visā pasaulē neapmeklēs skolu, es patiešām, patiešām tam nenoticētu. Bet tā nu tas tomēr notika, un uz skolu neejam jau nepilnus trīs mēnešus.      Atgriežoties no vasaras brīvlaika sanāks, ka skolā nebūsim bijuši veselu pusgadu. Pat grūti iedomāties, kā bērni jutīsies, nonākuši atpakaļ skolas solos. Kā mainīsi [...]

Dzejas dienas 2020

   Klāt septembris ar visām Latvijas rudens krāsām un pretī nākošo rudeni… Rudens aicina mūs apstāties un ieraudzīt, sadzirdēt un ieklausīties gan sevī, gan apkārtējos, palūkoties dabā, sadzirdēt vēja čukstus koku galotnēs, ieraudzīt, cik krāšņa un bagāta ir mūsu  Latvija. Tas ir arī skolēnu atkal satikšanās laiks skolā, ar skolas zvanu un ikdienas steigu, ar izaudzētās ražas vākšanu un “Dzejas dienām”! Dzejas diena notika arī pie mum [...]

Tūrisma un mācību pārgājiena diena Krustpils pamatskolā

Saulainās un siltās septembra dienas mudināt mudināja mācīties ārpus ierastās vides klases telpā, tāpēc 10. septembris Krustpils pamatskolā bija tūrisma diena, kad visi skolēni devās iepazīt tuvākas un tālākas vietas. Pirms došanās pārgājienā, katrs klases kolektīvs bija izplānojis maršrutu un noteicis sasniedzamos rezultātus. “Pirmais pārgājiens 1. klasei bija tikpat košs, raibs un krāsains kā rudens lapas un spilgtie ziedi. Mūsu mērķis bija apmeklēt Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļu, [...]

Pašvadītas mācīšanās ceļvedis skolēniem un vecākiem.

      Pašvadīta mācīšanās jeb spēja mērķtecīgi pašam mācītes ir viena no pamatprasmēm, lai bez citu uzraudzības ikviens cilvēks spētu apgūt jaunas lietas un sasniegt izvirzītos mērķus. Tas palīdz justes pārliecinātākam par savām spējām un gūt panākumus. Tieši tāpēc pašvadīta mācīšanās ir viena no sešām caurviju prasmju grupām, kas iekļautas pilnveidotajā mācību saturā kā nozīmīgs izglītbas mērķis.     & [...]

Nākamo pirmklasnieku vecākiem

Vecāki tiek aicināti reģistrēt savus bērnus 1.klasē 2021./2022.mācību gadam Krustpils pamatskolā (Madonas iela 48, Jēkabpils) 1.klases audzinātāja D.Lapiņa Iesniegumus pieņem:  sūtot pa pastu (Krustpils pamatskola, Madonas iela 48, Jēkabpils, LV-5202)  atstājot pasta kastē pie Krustpils pamatskolas ieejas (Madonas iela 48)  ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: kps48@inbox.lv   Iesniegumu veidlapas: var saņemt pie ieejas, pie [...]

Ziemassvētku darbnīcu diena

Vienā no pēdējām 1. semestra mācību dienām, 20.decembrī, skolēni tika aicināti uz citādām nodarbībām. Pirmās stundas laikā visu klašu skolēni attālināti baudīja sirsnīgu koncertu “Ziemassvētku pasaka”, kas tika sarūpēts sadarbībā ar iniciatīvu “Latvijas skolas soma” un Framest Music . Pēc koncerta klasēm bija iespēja darboties 12 Ziemassvētku darbnīcās. Darbnīca “Bētlemes zvaigzne” Bētlemes zvaigzne kristīgajā tradīcijā atklāja austrumu gudrajiem, ka ir dzimis Jēzus Kristus un vēlāk aizveda viņu [...]

I semestra noslēgums klašu kolektīvos.

Gada visskaistākajā laikā, kad zemi klāj balts, pūkains sniedziņš un gaisā virmo piparkūku un Ziemassvētku smaržas, skolēniem noslēdzas nopietns mācību posms. Neskatoties uz sarežģīto mācību semestri, svētku prieks skolēnos un skolotājos nebija zudis un katra klase pēdējā mācību dienā, 21.decembrī, pulcējās, lai kopīgi atskatītos uz paveikto. 8. a klase savu klases vakaru nolēma pavadīt netradicionālā formā. Kaut gan šī diena bija diezgan auksta un dzestra, viņi devās pārgājienā uz Jēkabpils pil [...]

Kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes Krustpils pamatskolā

2021./2022. mācību gada I semestrī, izmantojot kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” piedāvātās iespējas, Krustpils pamatskolas skolēniem tika piedāvātas 5 aktivitātes. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, aktivitātes tika organizētas attālināti- digitālā formā. 9.novembrī 1.-4.klašu skolēni skatījās multfilmu “Bize un neguļa”. Filmiņa tika integrēta klases stundā, tēmā “Ģimene, savstarpējās attiecības”. Multfilma veidoja bērnu izpratni par ģimenes locekļu pienākumiem un sociālo zi [...]

Labo apņemšanos nedēļa

Pagājušā nedēļā Krustpils pamatskolā norisinājās Labo apņemšanos nedēļa, kuras galvenais mērķis bija vairot pozitīvas emocijas un sirsnību. Nedēļas ietvaros 3. klase apņēmās piecas apņemšanās, viena apņemšanās katrai nedēļas dienai. Nedēļa iesākās ar labo apņemšanos ideju ģenerēšanu. Skolēni prātoja, kas ir apņemšanās un kādas būtu labākās apņemšanās šajā pārmaiņu pilnajā laikā, kas varētu sniegt prieku ne tikai sev, bet arī apkārtējiem. Katram 3. klases skolēnam tika piešķirta Labo apņemšanos n [...]

Citādais Žetonu vakars

Viena no skaistākajām skolas tradīcijām ir Žetonu vakars. Pēdējos pāris gados pasaulē un valstī esošās situācijas dēļ šis pasākums nenotika, jo izveidot izrādi – tas ir liels izaicinājums, kad notiek attālinātās mācības un ir aizliegums pulcēties. Šogad tradīcija ieguva jaunu veidolu. Tapa nevis izrāde, bet filma “Nevienam ne vārda.” Saprotot to, ka mācību gads varētu būt neziņas pilns un skolēnu slimošana varētu būt viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ ne visi piedalītos mēģinājumos, nolēmām [...]

1.aprīlis- joku diena

Mēs visi zinām, ka 1. aprīli dēvē par joku jeb smieklu dienu. Ļaudis to atzīmē, mēģinot cits citu izjokot. Bez šaubām, svarīgākais šajā dienā ir jokus uztvert ar sapratni, neturot ļaunu prātu. Arī Krustpils pamatskolā 1.aprīlī tika radīta mazliet atšķirīga noskaņa. Diena pagāja neparastā, neikdienišķā gaisotnē, tomēr saistoši un interesanti. 1. aprīlī pie dažādu telpu durvīm bija piesprausti neparasti, jautri uzraksti, kas ikvienam lika pasmaidīt. Gan lieli, gan mazi staigāja istabas čībās vai “ [...]

Angļu valodas pulciņa Helovīnu ballīte

19. oktobrī angļu valodas pulciņa ietvaros tika organizēta Helovīnu ballīte, kurā piedalījās 4. – 6. klases skolēni. Skolēniem bija iespēja radoši izpausties – izvēlēties apģērbu, maskas un sejas krāsojumus, jo spocīgāk, jo labāk. Ballītes sākumā skolēni kopīgi gatavoja un dekorēja klasi Helovīnu noskaņās, izvēlējās atbilstošu mūziku. Tika klāts kopīgs svētku galds ar “baisajām” uzkodām. Skolēni izvēlējās piemērotu filmiņu Helovīnu noskaņās. Ballītes laikā, veidojām skeletus no papīra, uzrakstīj [...]

Meteņdiena Krustpils pamatskolā

Meteņdiena vēsturiski iezīmē viduspunktu starp Ziemassvētkiem un Lieldienām. Latviešu gadskārtā Meteni svin septiņas nedēļas pirms Lieldienām. Meteņa dienai ir jautrs raksturs, to visi gaida ar prieku, jo tuvojas pavasaris Krustpils pamatskolā (Variešos) Meteņdiena tika atzīmēta, ievērojot senlatviešu tradīcijas un iepazīstot citu tautu tradīcijas šajā dienā. Meteņdienas rītā, skolēni tikai aicināti pārbaudīt savus spēkus virves vilkšanā, ievērojot latviešu tradīcijas – “Kam spēks kaulos, tam ba [...]

2.marts Grāmatu diens

2. martā tiek svinēta Pasaules grāmatu diena. Pasaules grāmatu dienu 1995. gada 23. aprīlī izveidoja UNESCO, kas skaidrojams ar Viljama Šekspīra un ievērojamā spāņu hroniķa nāves gadadienu. Pasaules grāmatu dienā bērni un pieaugušie tiek aicināti pārģērbties par saviem iemīļotākajiem grāmatu varoņiem, lai pievērstu cilvēkus grāmatu lasīšanai, autoru iepazīšanai un rakstīšanai. Pasaules grāmatu dienu svinēja arī angļu valodas klubiņa dalībnieki (5. un 6. klases). Angļu valodas klubiņa dalībnieki [...]

Profesiju nedēļa

No 6. līdz 10.martam norisinājās Profesiju nedēļa, kuras laikā skolēni veidoja prasmju vilcieniņus, kuros katrs pēc saviem ieskatiem rakstīja prasmes, kuras nepieciešamas izvēlētajai profesijai. Minēja burtu mīklas, kurās bija jāatrod 30 profesijas. Mācību un klases stundās skolēni skatījās filmas par karjeras veidošanu. Jaunāko klašu skolēni zīmēja savu sapņu profesiju. Bērnudārza sagatavošanas grupiņa gatavoja ugunsdzēsēju cepures un apguva ugunsdzēsēja profesijas prasmes. Bērni arī apguva pro [...]

Krustpils pamatskola aicina nākamos pirmklasniekus

Nākamo pirmklasnieku vecākiem! Priecāsimies, ja par sava bērna pirmo skolu izvēlēsieties Krustpils pamatskolu. Vecāki tiek aicināti reģistrēt savus bērnus 1.klasē 2023./2024.mācību gadam Krustpils pamatskolā ( programmas realizācija iespējama- Madonas iela 48, Jēkabpils un Variešos) Nākamo pirmklasnieku audzinātājas: Inese Grauduma, Baiba Kaļva Iesniegumus pieņem: iesniedzot personīgi Krustpils pamatskolā sekretārei lietvedei ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pas [...]