Krustpils pamatskola aicina nākamos pirmklasniekus

Krustpils pamatskola aicina nākamos pirmklasniekus

Krustpils pamatskola aicina nākamos pirmklasniekus

7.Aprīlis, 2023 Guna Pusbarniece Jaunumi, Vecākiem Komentāri

 Nākamo pirmklasnieku vecākiem!

Priecāsimies, ja par sava bērna pirmo skolu izvēlēsieties Krustpils pamatskolu.

Vecāki tiek aicināti reģistrēt savus bērnus 1.klasē 2023./2024.mācību gadam Krustpils pamatskolā ( programmas realizācija iespējama- Madonas iela 48, Jēkabpils un Variešos)

Nākamo pirmklasnieku audzinātājas: Inese Grauduma, Baiba Kaļva

 

Iesniegumus pieņem: 

  •  iesniedzot personīgi Krustpils pamatskolā sekretārei lietvedei
  •  ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: kps48@inbox.lv

Iesniegumu veidlapas:

 

  • Krustpils pamatskolā tiek realizētas trīs izglītības programmas- 21011111, 21015811, 21015611.
  • Skolēniem un vecākiem ik dienu ir pieejams logopēda,  psihologa un medmāsas atbalsts
  • Skola nodrošina iespēju doties mācību ekskursijās, jo ir pieejams skolas autobuss.
  • Skolēniem tiek organizētas āra nodarbības “Zaļajā klasē”.
  • Skolēniem mācību stundās, pēc nepieciešamības, tiek nodrošināts individuāls atbalsts.
  • Skolas apkārtne ir droša un labiekārtota. Ir iekārtoti aktīvās atpūtas laukumi.
  • Skolā darbojas- 5.-9.klašu koris, 1.-4.klašu ansamblis, kokapstrādes pulciņš, sporta pulciņi, bērnu jogas grupa, balles deju pulciņš, angļu valodas pulciņš, kapella, Mazpulks. Iespējams apgūt prasmes kāpt mākslīgās kāpšanas sienā.

Iepazīties ar Krustpils pamatskolas nolikumu, izglītības programmu licencēm, skolas reģistrācijas apliecību, iekšējās kārtības noteikumiem var skolas mājas lapā https://www.krustpilspamatskola.lv/  sadaļā Par mums/ Dokumenti