Ziemassvētku darbnīcu diena

Ziemassvētku darbnīcu diena

Ziemassvētku darbnīcu diena

23.Decembris, 2021 Guna Pusbarniece Jaunumi Komentāri

     Vienā no pēdējām 1. semestra mācību dienām, 20.decembrī, skolēni tika aicināti uz citādām nodarbībām. Pirmās stundas laikā visu klašu skolēni attālināti baudīja sirsnīgu  koncertu “Ziemassvētku pasaka”, kas tika sarūpēts sadarbībā ar iniciatīvu “Latvijas skolas soma” un Framest Music .

     Pēc koncerta klasēm bija iespēja darboties 12 Ziemassvētku darbnīcās.

     Darbnīca “Bētlemes zvaigzne”

     Bētlemes zvaigzne kristīgajā tradīcijā atklāja austrumu gudrajiem, ka ir dzimis Jēzus Kristus un vēlāk aizveda viņus uz Bētlemi. Šī zvaigzne tiek pieminēta vienīgi Mateja evaņģēlijā izklāstītajā Jēzus dzimšanas stāstā. Iedvesmojoties no šī notikuma, 5. -7. klases  Ziemassvētku darbnīcā no papīra veidoja vizuāli telpisku Bētlemes zvaigzni. Skolēni iepazinās ar papīra īpašībām, to lokot, savienojot un salīmējot. Izkārtojot Bētlemes zvaigznes logā, mācījās saskatīt vairāku gaismas laukumu pārklājumus, kuri ļāva izjust šo zvaigzni kā vairāku dimensiju tēlu. Bētlemes zvaigzne var kalpot kā gaismas simbols  Ziemassvētku  noformējumā istabas logos.

     Darbnīca “Jautrā matemātika”

     Radošajā darbnīcā "Jautrā matemātika" skolēniem tika uzdoti āķīgi jautājumi. Uz tiem atbildot, var pateikt, cik labi darbojas prāts. Bija jāzīmē attēls, kad skolotājs norāda virzienu (cik rūtiņas pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju ir jāvirzās un jāvelk līnija), lai nobeigumā nonāktu pie rezultāta- uzzīmēta suņa. Cita aktivitāte- viens uz klases biedra  muguras ar pirkstu rakstīja divciparu skaitļus, otrs to atkārtoja un uzrakstīja uz tāfeles ar krītu. Šajā darbnīcā skolēni arī centās zīmējumā atrast 10 atšķirības un atdarināt dažādas kustības, risināja ātros galvas uzdevumus.

     Dziedošā darbnīca

     Dziedošajā darbnīcā bērni dziedāja līdzi klasiskajām angļu un latviešu Ziemassvētku dziesmām, aktīvi atdarināja kustības, demonstrējot savu plastiskumu. Bērni ne tikai dziedāja un dejoja, bet arī atraktīvi darbojās selfiju foto stūrītī, un skolotājas interesantos mirkļus iemūžināja fotogrāfijās. 

    Meitenēm un zēniem patika dekorēt Ziemassvētku eglīti, pielietojot ne tikai redzi, bet arī citas maņas. 

    Darbnīca “Fizika Ziemassvētkos”

    Ikdienā ik uz soļa mēs sastopamies ar likumsakarībām, kuras skolēni apgūst fizikā un  dabas zinībās. Šajā darbnīcā skolēni, izmantojot aplikāciju Kahoot, atbildēja uz jautājumiem par dabaszinātņu likumu izpausmēm ar Ziemassvētkiem saistītās norisēs. Skolēni prātoja  - kura pīrāgu daļa cepot apdeg pirmā, kāda forma ir sniegpārsliņām, kāpēc ragavas slīd no kalna un daudziem citiem. Pēc katra jautājuma kopīgi tika noskaidrots, kāpēc tā notiek. Skolēniem bija prieks gan par savām pareizajām atbildēm, gan  bija interesanti uzzināt jaunu informāciju.

    Darbnīca  „Kopā ir spēks”

    8.-9. klases skolēni  sporta zālē veica dažādas aktivitātes, kas bija vērstas uz sadarbību  kolektīvā un komandās.  Uzzinot veicamo uzdevumu, skolēni dalīja lomas, domāja stratēģiju, lai apsteigtu citu grupu. Bija jāmet „laso” uz konusiem  un jāatvelk uz starta vietu, jāspēlē  atmiņas spēle, kas sastāvēja no 24 attēliem, bija jāliek krāsu kombinācijas  ar glāzītēm. Skolēni meta tenisa bumbiņas mērķos, pārvietoja priekšmetus, savienoti riņķu ķēdē lasīja konusus. Nodarbību sāka un beidza ar vienojošu aktivitāti visam kolektīvam. Aktivitātes bija izklaidējošas un tajā pašā laikā pierādīja, ka kopā ir spēks. 

 

     Radošā darbnīca “Zīlēšanas salons”

    Mājturības kabinetā bija iekārtots savdabīgs zīlēšanas salons. Tajā bija iespēja gan ielūkoties nākotnē, gan tikt vaļā no pagātnes bēdām un nebūšanām. Protams, skolēni ielūkojās arī senlatviešu ticējumos un uzzināja, kas jādara, lai nākamais gads būtu pārticis un veiksmīgs.

     Eglīšu rotājumu darbnīca

     Eglīšu rotājumu izveides stacija aicināja bērnus gatavot rotājumus Ziemassvētku noskaņās. Skolēniem bija iespēja izkrāsot mandalu rakstus sirsniņu un zvaigznīšu formās. Daļai skolēnu bija iespēja izgatavot puzurus jeb lukturus, jeb spurguļus, kas senajiem latviešiem bija tradicionāls svētku rotājums. 

Rotājumi vēlāk izdaiļoja pagalma egli.

     Darbnīca “Laimes liešana”

     Darbnīcā skolēni mācījās liet laimes, izmantojot stearīnu un vasku. Darbība notika trīs cēlienos. Pirmajā katrs izlēja savu laimīti no stearīna (sveču liešanas pamatmateriāls), tad skolēni sadalījās grupās un izlēja savas grupas gleznu, izmantojot dažādu krāsu sveces. Nodarbības beigās tika izlieta klases kopīgā laimīte nākamajam mācību posmam. Skolēni bija ļoti uzmanīgi ar svecēm, visas aktivitātes notika skolotājas uzraudzībā, ievērojot drošības pasākumus.

     Darbnīca “Runājošās pasakas”

    Darbnīcā “Runājošās pasakas” skolēni darbojās interaktīvi, veicot uzdevumus gan grupās, gan pāros. Pēc  “Runājošo pasaku ” klausīšanās, skatīšanās un izlasīšanas, skolēni parādīja savu kompetenci ne vien latviešu valodā, bet arī angļu un krievu valodā. Tika attīstīta prasme  vērīgi un uzmanīgi lasīt, kā arī klausīties, sadarboties un prezentēt savu sniegumu radošās darbnīcas auditorijai.

     Darbnīca “Uzmini nu!”

    8.-9. klases skolēni šeit darbojās nelielās grupās un veica vairākus uzdevumus- šifrēja anagrammu mīklu, klausījās par Ziemassvētku tradīcijām un minēja valsti, kuras iedzīvotājiem tādas tradīcijas mūsdienās ir raksturīgas, lika ziemas puzli un veidoja jaunus ticējumus, izmantojot senos.

     Kādi ir skolēnu secinājumi par neparasto mācību dienu? Visbiežāk dzirdētā atbilde- bija interesanti, biežāk vajadzētu kaut ko tik aizraujošu organizēt.