7.b klase prot mācīties interesanti

7.b klase prot mācīties interesanti

7.b klase prot mācīties interesanti

5.Februāris, 2020 Guna Pusbarniece Jaunumi Komentāri

     Kad pelēka ziemas ikdiena sāk nedaudz garlaikot, prātā nāk domas, kā padarīt ikdienas mācību procesu krāsaināku. Plānojot savu Ziemassvētku klases vakaru, Megija teica, vai nevaram uzvest kādu lugu sev par prieku. Klases biedri piekrita, skolotāja Inna piedāvāja izlasīt “Putnubiedēkļu Ziemassvētkus”. Luga iepatikās, sadalījām lomas un sākam mēģināt. Pirmo reizi nospēlējām to Ziemassvētku pasākumā skolā, bet tad radās doma, ka gribētos nospēlēt vēl un iepriecināt ar šo izrādi vēl kādu.

   Tā 16. janvārī 7. b klase devās uz Jēkabpils pansionātu iepriecināt vecos ļaudis, spēlējot izrādi  „Putnubiedēkļu Ziemassvētki”. Guvām jaunus iespaidus, jaunu pieredzi, spēlējot svešai auditorijai. Beigās visi bija ļoti priecīgi, jo darbiņš bija padarīts un lielais uztraukums palika aiz muguras.

“Man ļoti patika brīži, kad smieklīgos brīžos auditorija mums smējās līdzi, ”saka Mareks.

“Es domāju, ka mēs nenospēlējām ideāli, bet nospēlējām tik labi, cik spējām, un jutām gandarījumu par izdarīto,” uzskata Sintija.

“Galvenā bija kopības sajūta ko jutām spēlējot uz skatuves,” domā Megija.

      Skolotāja Inna atgādināja par trim labām lietām, kas mudināja neaizmirst savas lomas.

     Tā 28. janvārī mūsu klase piedalījās skolēnu apmaiņas mācību projektā Sūnu pamatskolā. Uz vienu dienu 7. klašu skolēni samainīja skolas. Mūsu klase pavadīja vienu mācību dienu Sūnu pamatskolā, bet viņu 7. klases skolēni mācījās mūsu skolā. No rīta mūs laipni sagaidīja skolas direktore un pirms mācību stundām parādīja skolu. Tad atbilstoši stundu sarakstam mums bija piecas mācību stundas: latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, bioloģija un matemātika. Stundas bija interesantas jau tāpēc, ka tās vadīja citi skolotāji. Atmiņā noteikti paliks bioloģijas stunda par ārstniecības augiem ar tēju degustāciju un “salātu gatavošana” angļu valodā. Bet pēdējā stundā (stundu sarakstā bija rakstīts – teātris) mums bija unikāla iespēja vēlreiz parādīt savu iestudēto izrādi – šoreiz 1. - 6. klases skolēnu auditorijai. Izaicinājums bija liels – spēlēt citā skolā. Publika bija atsaucīga, izrāde visiem patika.

     Tā mūsu “Putnubiedēkļu Ziemassvētki” tika izrādīti vairākas reizes, par ko paliks atmiņas, gandarījums par paveikto labo darbu un fotogrāfijas piemiņai.

Sintija Dundure 7.b