Krustpils pamatskolā viesojas sākumskolas skolotāji no Ilūkstes novada

Krustpils pamatskolā viesojas sākumskolas skolotāji no Ilūkstes novada

Krustpils pamatskolā viesojas sākumskolas skolotāji no Ilūkstes novada

10.Novembris, 2019 Guna Pusbarniece Jaunumi Komentāri

   Otrdien, 29. oktobrī, Krustpils pamatskolā valdīja svētku noskaņa. No Ilūkstes novada ieradās sākumskolas skolotāju delegācija un viesojās skolā, apmeklēdami skolotāju pieredzes apmaiņas semināru “Uz skolēnu mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda”.

   Skolotāju viesošanās laikā notika atklātās nodarbības, kā arī semināra formā tika pārrunāta projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) efektivitāte un aprobācija.

 

    Semināra gaitā tika novadītas divas atklātās stundas. Skolotājas Inese Grauduma un Daina Lapiņa vadīja angļu valodu 2. klasei, savukārt Ilva Robežniece vadīja matemātiku 3. klasei. Angļu valodas nodarbības tēma bija “Svētki. Ielūgums”. Tā kā Krustpils pamatskolas jubileja bija tuvu, 2. klases skolēni jau šajā stundā mācījās rakstīt vienkāršu ielūgumu latviešu un angļu valodā, apgūdami pareizu vārdu secību. Stundas laikā tika izspēlētas situācijas, kurās bērni viens otru ielūdza uz svētkiem gan latviešu, gan angļu valodā, pēc tam skolēni rakstīja ielūgumu uz skolas jubilejas koncertu un paši novērtēja savu darbu. Jāatzīst, skolēnu pašvērtējums bija diezgan augsts. Stundas noslēgumā visi vingroja kopā ar Vinniju Pūku. Ikviens jutās gandarīts par paveikto.

 

   Matemātikā 3. klases skolēni pirmo reizi mācījās par daļām, skolēni pārrunāja sadzīviskas situācijas, kur tiek izmantota dalīšana. Gan darbojoties pa pāriem ar klucīšiem, zīmējumiem, gan arī visi kopā (aplī), skolēni guva izpratni par jēdzienu “daļa”, kā arī varēja izkustēties. Nodarbībā bērni ar prieku un aizrautību atklāja daudz jaunu zināšanu, novērtēja savu godprātīgi un atzina, ka kopā strādāt ir daudz vieglāk.

 

  Pēc nodarbībām skolotāji analizēja dažādus mācīšanas aspektus, diskutēja par kompetencēs balstītu mācību saturu un pieeju un dalījās pieredzē par to. Skolotāji atzina, ka stundās mācās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji, turklāt stunda nav teātris, bet gan dzīvs process, kurā notiek neparedzama, labvēlīga un cilvēcīga komunikācija.

 

   Krustpils pamatskolas direktore Vija Stiebriņa stāstīja par savu pieredzi darba gadu gaitā, iepazīstināja ar skolas iesaistīšanos projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) un tā nozīmi mūsdienu sabiedrībā. Skolotāja Maija Kīne prezentācijā “Nākotnes skola ir sākusies jau šodien” aktualizēja lietpratības jeb kompetences nozīmi. Salīdzinot veco un jaunu mācību stundu, M. Kīne iepazīstināja ar mācīšanas pieejas maiņu, kā arī dalījās idejās, ko darīt jau tagad, lai pakāpeniski īstenotu pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Projekta nosaukums atklāj, ka 2030. gadā būs pirmie rezultāti. Mācību pieeja paredz skolotāja attieksmes maiņu pret stundas uzbūvi un skolēnu iesaisti stundās. Tā rada iespēju iemācīt skolēnam prasmi uzdot jautājumus, būt atbildīgam, mērķtiecīgam. Mācību pieejas rezultātā skolotāji komunicē vairākos līmeņos, tostarp savstarpēji ar citu mācību virzienu skolotājiem, veic profesionālas sarunas par darbu un maina klašu fizisko vidi, aptverot telpu ārpus klases.

 

   Ilūkstes skolotāji bija patiesi ieinteresēti skolas dzīvē un mācību pieejā, atzinīgi novērtēja atklātās mācību stundas, skolēnu veikumu un iespēju iepazīt skolas telpas un radošos sasniegumus, kā arī interesējās par mācību materiālu, kādu Krustpils pamatskolas skolēni izmanto nodarbībās.

 

   Pieredzes apmaiņas semināra gaitā notikusī refleksija par jauno mācību saturu un pieeju atklāja to, ka Krustpils pamatskolā tiek īstenota moderna mācību prakse. Seminārs bija iespēja iedziļināties pedagoģiskajā darbībā, lai tādā veidā panāktu uzlabojumus gan Ilūkstes novada skolu, gan Krustpils pamatskolas darbībā.