Nākamo pirmklasnieku vecākiem

Nākamo pirmklasnieku vecākiem

Nākamo pirmklasnieku vecākiem

28.Aprīlis, 2021 Guna Pusbarniece Jaunumi, Vecākiem Komentāri

Vecāki tiek aicināti reģistrēt savus bērnus 1.klasē 2021./2022.mācību gadam Krustpils pamatskolā (Madonas iela 48, Jēkabpils) 1.klases audzinātāja D.Lapiņa

Iesniegumus pieņem:

 •  sūtot pa pastu (Krustpils pamatskola, Madonas iela 48, Jēkabpils, LV-5202)
 •  atstājot pasta kastē pie Krustpils pamatskolas ieejas (Madonas iela 48)
 •  ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: kps48@inbox.lv

 

Iesniegumu veidlapas:

 • var saņemt pie ieejas, pie skolas dežuranta
 • lejuplādēt skolas mājas lapā https://www.krustpilspamatskola.lv/
 • sadaļā Par mums/ Dokumenti

 

 • Krustpils pamatskolā tiek realizētas trīs izglītības programmas- 21011111, 21015811, 21015611.
 • Skolēniem un vecākiem pieejams logopēda un psihologa, medmāsas atbalsts.
 • Skola nodrošina iespēju doties mācību ekskursijās, jo ir pieejams skolas autobuss.
 • Skolas apkārtne ir droša un labiekārtota. Ir iekārtoti aktīvās atpūtas laukumi.
 • Skolā darbojas- 1.-4.klašu, 5.-9.klašu kori, 1.-4.klašu ansamblis, kokapstrādes pulciņš, sporta pulciņi, robotikas pulciņš, rotaļdeju pulciņš, kapella, Mazpulks. Iespējams apgūt prasmes kāpt mākslīgās kāpšanas sienā.
 • Iepazīties ar Krustpils pamatskolas nolikumu, izglītības programmu licencēm, skolas reģistrācijas apliecību, iekšējās kārtības noteikumiem var skolas mājas lapā https://www.krustpilspamatskola.lv/sadaļā Par mums/ Dokumenti