Kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes Krustpils pamatskolā

Kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes Krustpils pamatskolā

Kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes Krustpils pamatskolā

27.Decembris, 2021 Guna Pusbarniece Jaunumi, Projekti Komentāri

     2021./2022. mācību gada I semestrī, izmantojot kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” piedāvātās iespējas, Krustpils pamatskolas skolēniem tika piedāvātas 5 aktivitātes. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, aktivitātes tika organizētas attālināti- digitālā formā.

     9.novembrī 1.-4.klašu skolēni skatījās multfilmu “Bize un neguļa”. Filmiņa tika integrēta klases stundā, tēmā “Ģimene, savstarpējās attiecības”. Multfilma veidoja bērnu izpratni par ģimenes locekļu pienākumiem un sociālo zinību stundā noderēja, mācoties par pienākumiem un  konfliktu risināšanu.

Skolēni izteica savu viedokli par filmiņā redzēto, dalījās pieredzē par savām emocijām līdzīgā situācijā. Sarunā ar skolotāju analizēja, par ko bija animācijas filma, kāpēc galvenais tēls  rīkojās tā, kā rīkojās, zīmēja savu ģimeni.

    17.novembrī, sagaidot Latvijas republikas 103.dzimšanas dienu, 5.-9.klašu skolēniem tika piedāvāta digitāla koncertlekcija ''Atmodas dziesmas - dziesmotā revolūcija''.

    Skolēni koncertlekcijā vienotā kopsakarā varēja skatīt Latvijas vēsturē nozīmīgus notikumus ar latviešu komponistu daiļradi, veidot izpratni par mūzikas kā nozīmīga spēka ietekmi un tautas vienotību. Tā bija iespēja daudz personiskāk, emocionālāk uztvert Latvijas neatkarības atjaunošanai nozīmīgus notikumus.

Skatoties koncertlekciju, skolēni atbildēja un jautājumiem par redzēto un aizpildīja krustvārdu mīklu. Vēlāk klases stundā pārrunāja redzēto, dzirdēto. Skolēni izteicās, ka uzzinājuši jaunu informāciju par Latvijas vēstures notikumiem, iepazinuši citu gadu mūziku, kas šķitusi interesanta, īpaši teksti. Skolēni atzina, ka jauki bija dziedāt līdzi zināmajām dziesmām, tas licis justies svinīgi.

    26.novembrī 7.-9.klašu skolēni skatījās filmu “Tizlenes”. Skolēniem bija iespēja vērot, iepazīt latviešu režisoru veidotu mākslas filmu, salīdzināt ar ārzemju režisoru veidotajām, kā arī salīdzināt aktuālas problēmas 2000- šo un šī laika pusaudžu ikdienā. Valodu nedēļas ietvaros skolēni veidoja pusaudžu valodas vārdnīcu, kur tika izmantots arī slengs no filmas. Filmā redzētais bija kā pamats sarunai klases stundā par pusaudžu attiecībām, vēlmi būt populāram, kā arī iemesliem, kāpēc pusaudži pievēršas kaitīgiem ieradumiem.

     2.decembrī 5.-6.klašu skolēniem bija iespēja noskatīties neparastu teātra izrādi „Misija Zeme”, kas notika digitāli- tiešsaistē.

    Pēc izrādes noskatīšanās skolēni izteicās, ka ir uzzinājuši noderīgu un interesantu informāciju par Zemes evolūciju un citiem procesiem. Piemēram, kā audzēt ekstra kartupeļus, par meteorītiem, kā radās Saule, Zeme, okeāni, kā augi un dzīvās būtnes pielāgojas apstākļiem. Kā noderīgu skolēni atzīmēja informāciju par saudzīgu attieksmi pret dabu, Zemi. Apgūtā informācija tika pārrunāta dabaszinību stundās.

    Skaistu gada un I semestra noslēgumu radīja pozitīvām emocijām piepildītā koncertlekcija “Ziemassvētku pasaka ”, ko skolēniem izstāstīja Jānis Moisejs.

   Skolēni varēja dziedāt līdzi pazīstamām Ziemassvētku dziesmām, uzzināja par literārajiem darbiem un to varoņiem, kuri ir neatņemama Ziemassvētku tradīciju daļa citās valstīs. Klases stundā skolēni pārrunāja kādas ir Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas viņu ģimenēs, kādas ir viņu mīļākās Ziemassvētku dziesmas, kuras no dzirdētajām pasakām bija visinteresantākās, kāpēc. Skolēni arī zīmēja Ziemassvētku kartīti un rakstīja novēlējumu saviem klasesbiedriem.

 

G.Pusbarniece