Noderīga informācija attālināta mācību procesa laikā

Noderīga informācija attālināta mācību procesa laikā

Noderīga informācija attālināta mācību procesa laikā

6.Janvāris, 2021 Guna Pusbarniece Vecākiem, Dokumenti, Skolēniem Komentāri

Skolēnu darba organizācijas noteikumi attālinātajā mācību procesā.(Nr. I-20 no 26.10.20.)

I Skolēna pienākumi, darba organizācija

1. Atrodi mājās vietu, kur varēsi ērti un pēc iespējas netraucēti mācīties, pārliecinies, ka Tev ir pieejams interneta pieslēgums, atbilstošā programmatūra (Microsoft Word un Excel, Power Point u.c.). Ja radušās
problēmas, lūdz palīdzību vecākiem vai skolotājiem.

2. Esi pamodies, pabrokastojis, gatavs sākt mācību darbu katru darba dienu plkst. 8.00 vai atbilstoši stundu sarakstam.

3.  Katru darba dienu ne vēlāk kā 9.00 vai atbilstoši stundu sarakstam pieslēdzies klasvadības sistēmai e-klase, lai iepazītos ar uzdoto.

4. Ja nevari atvērt e-klasi vai radusies e-klases sistēmas pārslodze uzgaidi un pēc īsa laika mēģini pieslēgties vēlreiz.

5. Iesniedz darbus norādītajos termiņos, norādītajā veidā.

6. Regulāri pārbaudi ziņojumus e-klases sistēmā. Darba dienās plkst. 8.00 – 16.00. Izņemot starpbrīžu laikus.

7. Iesniedz uzdotos darbus, sazinies ar skolotājiem ne vēlāk kā līdz darba dienas 17.00.

8. Nosūtot datnes ar veikto darbu lieto korektu nosaukumu (uzvārds, nosaukums, datums) Piemēram- Pusbarniece_optiskas.ierices_4.01.

9. Pieslēdzies laicīgi tiešsaistes stundām.

10. Pieslēdzoties tiešsaistes stundām ieslēdz mikrofonu un kameru, pieslēdzies ar savu vārdu, uzvārdu. Parūpējies, lai tev apkārt būtu lietišķa vide.

11. Ja ir radušās tehniskas problēmas (nedarbojas mikrofons, kamera, problēmas ar interneta pieslēgumu) vai ir citi iemesli, kas kavē iespēju piedalīties tiešsaistes stundā, informē dienas sākumā   priekšmeta skolotāju e-klasē vai klases audzinātāju.

12. Ja bez attaisnojoša iemesla neesi piedalījies tiešsaistes stundā, stunda e-klases žurnālā tiek atzīmēta kā kavēta.

13. Ja izpildi un iesniedz tiešsaistes stundā veiktos uzdevumus un uzdoto mājas darbu līdz nākošajai mācību stundai, tad kavējums tiek dzēsts.

14. Tiešsaistes stundas laikā piedalies konkrētajā mācību procesā, nedari citas lietas, ar savu rīcību netraucē klases biedriem un skolotājam

15. Skolēnam nav atļauts veikt stundas video ierakstu.

16. Ja neesi veicis darbu, kuru vērtē ballēs, sazinies e-klasē ar priekšmeta skolotāju un vienojies par iespēju darbu izpildīt. Darba izpilde ir obligāta.

17. Ja esi nopietni saslimis un nevari piedalīties mācību darbā, lūdzu, nekavējoties informē klases
audzinātāju.

II Skolēna tiesības

1. Tev ir iespēja saņemt konsultācijas pie priekšmetu skolotājiem, pieslēdzoties tiešsaistes konsultācijām norādītajos laikos (saraksts ar saitēm ievietots E-klasē sadaļā Skolas jaunumi) vai individuāli vienojoties ar pedagogu, abām pusēm pieejamā formā un laikā.

2. Tu vari saņemt atgriezenisko saiti par iesniegtajiem darbiem un tajos pieļautajām kļūdām.

3. Tu vari lūgt un saņemt atbalstu gadījumos, kad rodas grūtības mācību procesā no skolas atbalsta personāla (psihologi- Dace Līcīte, Sarmīte Jaševa(e-klasē), logopēds Ilze Tomiņa- Stare (e-klasē), medmāsa Iveta Silakalne (ivetux@inbox.lv), karjeras konsultants- Dace Līcīte (e-klasē)).

4. Sazinies ar saviem skolotājiem regulāri, ja neizproti uzdoto vai radušās citas grūtības. Skolotāji ir Tavs atbalsts un palīgs šajā mācīšanās procesā

 

Noderīgas saites: (lai noskatītos video saiti iekopē interneta pārlūkprogrammas adrešu joslā)

1. Tiešsaistes programmas Zoom uzstādīšana datorā un lietošana.

https://www.youtube.com/watch?v=1JcPzC_ch7M&list=PL6_GilKey2L86Ca3nSXtlneiUTzgEeXux&index=1

 

2. Youtube iespējas attālinātu mācību nodrošināšanai

https://www.youtube.com/watch?v=UOIpl1MbX5E&list=PL6_GilKey2L86Ca3nSXtlneiUTzgEeXux&index=4

 

3. Vienkārša video veidošana

https://youtu.be/4r3kcRY40Ko