Pirmā semestra noslēgums Krustpils pamatskolā

Pirmā semestra noslēgums Krustpils pamatskolā

Pirmā semestra noslēgums Krustpils pamatskolā

4.Janvāris, 2021 Guna Pusbarniece Jaunumi Komentāri

     2020. gada Ziemassvētki skolā ir ienesuši jaunas to  sagaidīšanas tradīcijas. 1.- 4. klašu skolēni Ziemassvētku pasākumus klasēs baudīja klātiene, bet 6.- 9. klašu skolēni ar saviem audzinātājiem tikās attālināti. Katrs audzinātājs bija pacenties, lai kopā ar saviem skolēniem pietuvotos Ziemassvētku brīnumam. Diemžēl šogad izpalika patīkamā kņada un satraukums, kad gatavojamies I semestra noslēguma  Ziemassvētku pasākumam. 

      Lūk, kā svētkus svinēja dažās no klasēm!

   3.klase Ziemassvētkiem gatavojās kopš Pirmās Adventes. Paši rotāja klasi, gatavoja apsveikumus vecākiem. Tika gatavotas maskas priekšnesumam un, protams, rotāta klases eglīte. Svētku kulminācijas brīdis bija piparkūku cepšana mājturības kabinetā, kad pēc Ziemassvētkiem smaržoja visa Krustpils pamatskola.

     4.klase cepa piparkūkas, rotāja klases telpu, gatavoja apsveikumus vecākiem, skolotājiem, katrs sagatavoja rotaļu vai atrakciju klases eglītei. Arī cienastu skolēni gatavoja paši. Protams, Ziemassvētku eglīte  nevarēja notikt bez svētku vadītāja un maza koncertiņa, kurā katram bērnam vajadzēja sagatavot kādu priekšnesumu. Tika dziedātas Ziemassvētku dziesmas,  dejotas dejas, rādīti teatralizēti uzvedumi, skandēti dzejoļi un atskaņots flautas solo.

   6.klase dekorēja katrs savas istabas logu, lai izveidotu vienu kopīgu, pa kuru lūkoties brīnumos. Lai nākamajā gadā katram ir brīnumu logs!

Laika ritējums, kurā, pašlaik dzīvojam, mums un mūsu skolēniem neļauj satikties, lai priecīgi nosvinētu Ziemassvētkus!

    5.a klasei šie būtu pirmie Ziemassvētki kopā kā klasei … Apsveikums, saldumi un  dāvaniņa- mazs Jēzus bērniņš eņģelīša izskatā skolēniem, tika sarūpēti un ar rūķīšiem- skolotāju Eviju Spuriņu un Solvitu Erdlāni,  nogādāti skolēniem!

    Katram skolēnam audzinātāja veltīja šādus vārdus:

“Ziemassvētki ir laiks, kad gribas apstāties un padomāt par lietām, kurām ikdienā retāk pievēršam uzmanību!

Ziemassvētkos ir dzimis Jēzus bērniņš, kas mums, cilvēkiem, savu svētību davā kā Dieva Dēls katros Ziemassvētkos!

... šajos Ziemassvētkos vēlos Tavās plaukstās ielikt mazu Jēzus bērniņu ar gaišām domām par Tevi un Tavu ģimeni! Šim Jēzus bērniņam var lūgt visu, visu, visu, bet no sirds!

Tāpēc atrodi laiku aprunāties ar viņu, palūgt ko svarīgu un gaidīt brīnumu vai brīnumiņu!”

    8.b klasei semestris noslēdzās ar īpašu klases stundu Zoom platformā, kurā skolēni izteica novēlējumus viens otram, pārrunāja kā veicies šajā semestrī. Klases audzinātāja katram sagatavoja īpašu pārsteigumu- vēstuli ar novēlējumiem katram skolēnam individuāli. Vēstule kopā ar liecību tika nosūtīta pa pastu, kas bija kā pārsteigums katram audzēknim.

    Semestra noslēgumā 8.a  klases skolēniem un vecākiem tika nosūtīts video sveiciens no klases audzinātājas. Skolēni, kuri atbilstoši mācību sasniegumiem saņēma stipendijas, kopā ar liecībām un stipendijām saņēma mazas balviņas  no audzinātājas par apzinīgo  mācīšanos. Liecību izsniegšanas dienā bija arī tikšanās Zoom platformā. 

      9.a klase pēdējā semestra dienā satikās Zoom platformā, lai uzzinātu kā katram veicies. Skolēniem kopā ar liecību tika nogādāts arī  piemiņas suvenīrs- eglītes rotājumu ar skolēna  vārdu un mazu saldumiņu. Vairākums skolēnu uzfilmēja video sveicienus klases biedriem, kurus, apvienotus vienā video, saņēma Ziemassvētkos.

     Mēs visiem vēlam, lai Jaunais gads nes veselību Latvijai un pasaulei, lai valda miers, saticība un mīlestība.