Profesiju diena Krustpils pamatskolā

Profesiju diena Krustpils pamatskolā

Profesiju diena Krustpils pamatskolā

28.Februāris, 2018 Justīne Iie Jaunumi Komentāri

16.februāris – diena, kad Krustpils pamatskolas padome organizēja “Profesiju dienu”. Tās ideja -  iesaistīt vecākus bērnu karjerizglītībā.

Ikkatram no mums ir kāds amats, profesija, ko mēs veicam, ar ko spējam nodrošināt sevi un savu ģimeni. Mūsu pienākumi šķiet pašsaprotami, taču citiem tas ir atklājums un ir interesanti uzzināt, ko veic konkrētā amatā. Vēl jo interesantāk tas ir skolēniem, kuriem jāizlemj, kas viņi būs nākotnē, kādu profesiju izvēlēsies.

Decembrī tika veikta skolēnu vecāku anketēšana par skolēnu karjeras izvēli. Vecāki tika aicināti pastāstīt skolēniem par savu profesiju. Mūsu aicinājumam pieteicās 12 vecāki, taču dažādu apstākļu dēļ vairāki vecāki konkrētajā dienā netika, tāpēc par profesijām stāstīja 5 vecāki un 1 bijusī skolas absolvente.

Ar profesijām tika iepazīstinātas visas 1. – 9.klases. Katrā klasē bija 2 vecāki, kas prezentēja savu profesiju.

Skolēni tika iepazīstināti ar ugunsdzēsēja – glābēja, policista, ergoterapeita, permanentā grima speciālista un kartogrāfa specialitāti, kā arī par iespēju tālāk mācīties Jēkabpils Agrobiznesa koledžā par multimediju dizaina speciālistu.

Policisits Andis bija ieradies formā ar papildus aprīkojumu un bērni ar interesi vēroja, kādi izskatās īsti roku dzelži, kā tiek aizturēti noziedznieki. Skolēni uzdeva jautājumus, cik daudz noziedznieki ir aizturēti, kādus vēl pienākumus veic policists.

Ugunsdzēsējs – glābējs Alvis bija paņēmis līdzi savu formu un skolēniem bija interesanti, cik smags ir formastērps un ķivere. Viņš pastāstīja, kā pareizi glābt cilvēkus un kā rīkoties, kad noticis nelaimes gadījums.

Kristīne ir ergoterapeite un viņa sniedza informāciju, kā palīdz cilvēkiem atgūt darba spējas pēc smagām traumām. Kādi vingrojumi jāveic, ja sāp mugura. Viņa arī demonstrēja, kādi papildlīdzekļi tiek izmantoti masāžas veikšanai.

Permanentā grima speciāliste Inga ieinteresēja ne tikai meitenes, bet arī zēnus. Viņa pastāstīja, kas ir permanentais grims un kā tas tiek veikts. Tika demonstrēts uz ādai līdzīga paklājiņa, kā iedarbojas permanentais grims, ar kādiem instrumentiem jāstrādā.

Kartogrāfe Vineta parādīja īsfilmu par to, kā top karte. Viņa parādīja dažāda mēroga kartes un aicināja atrast kartē savu skolu. Skolēni uzdeva jautājumus par to, cik ilgi top karte, ik pēc cik ilga laika tiek atjaunota karte, vai kartogrāfs tikai zīmē karti, vai arī izbrauc ārpus biroja telpām.  

Skolas absolvente Zane Ozola iepazīstināja ar multimediju dizaina specialitāti. Prezentācijā tika parādīti arī dažādi dizaina darbi, ko sagatavojuši studenti. Skolēniem tika uzdoti jautājumi, kādus priekšmetus ir jāmācās, lai kļūtu par multimediju dizaina speciālistu. Zane bija sagatavojusi arī mazas dāvaniņas tiem skolēniem, kas atbildēja uz jautājumiem. Tas atraisīja skolēnu interesi.

Pēc prezentāciju veikšanas tikām aicināti uz pieņemšanu pie direktores. Dalījāmies pieredzē par to, kā bija vadīt stundas. Direktore pasniedza atzinības rakstus par atsaucību “Profesiju dienas” ietvaros.

Šī diena bija interesanta ne tikai skolēniem, bet arī vecākiem un skolotājiem. Arī mēs ieguvām jaunas zināšanas par kādu profesiju. Sapratām, lai noturētu skolēnu uzmanību, stundai ir jāsagatavojas, jāspēj atbildēt uz jebkuru uzdoto jautājumu.

Ceram, ka šī diena ik gadu kļūs kā tradīcija, lai mūsu bērni iepazītu dažādas profesijas un nākotnē spētu izvēlēties sev interesējošu amatu.

Paldies par piedalīšanos “Profesiju dienā” Andim Kravalim, Alvim Beinarovičam, Ingai Maļcevai, Kristīnei Ignatjevai un Zanei Ozolai. Paldies par uzņemšanu un “Profesiju dienas” organizēšanu skolotājai Maijai Kīnei un direktorei Vijai Stiebriņai.

 

Skolas padomes priekšsēdētāja Vineta Voičonoka