Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa

15.Novembris, 2020 Guna Pusbarniece Jaunumi Komentāri

       Latvijā Karjeras nedēļu jau astoto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Šogad Karjeras nedēļa notika no 26. līdz 30. oktobrim.

      Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā skolēniem un jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Kaut arī lielākā daļa pasākumu notika attālināti, tas nemazināja interesi par šīm aktivitātēm. Jaunieši varēja piedalīties dažādās diskusijās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos. Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē.​

    Arī Krustpils pamatskola iesaistījās dažādās ar karjeru saistītās aktivitātēs. Karjeras nedēļā 7. a klases skolēni par savām nākotnes iespējām diskutēja un apmainījās ar domām Zoom platformā. Vērtīga izvērtās saruna ar karjeras konsultanti Daci Līcīti par savu sapņu darbu. Līdz attālinātās mācīšanās periodam 7.a klasei jau ir bijusi laba sadarbības pieredze ar karjeras konsultanti, taču šajā laikā saruna par dzīves izvēlēm, daudzveidīgajām iespējām un izaicinājumiem bija īpaši nozīmīga. Tika pieminēta līdzība ar bumbiņām - visu mūžu mēs žonglējam ar bumbiņām. Karjeras konsultante pastāstīja metaforu, kurā dzīve tiek salīdzināta ar žonglēšanu. Skolēniem ir jāiemācās novaldīt dažādas bumbiņas, kas saucās: veselība, draugi, ģimene, miegs, mācības, sapņu darbs… Visas lietas, kas ir svarīgas viņu dzīvē…Kas ir viņu svarīgākās bumbiņas šobrīd? Kura no tām ir vistrauslākā? Kura no tām ir visstiprākā? Kurai no bumbiņām ir vairāk jāvelta laiks, lai nākotne veidotos veiksmīga? Šī bija tikai daļa jautājumu par ko izvērtās pārdomas un diskusijas. Kopējā tikšanās reizē skolēniem bija dota iespēja atbildēt uz jautājumiem, brīvā un sirsnīgā gaisotnē, ar humora pieskaņu izvērtējot situāciju no dažādiem skatu punktiem, kaļot savus nākotnes plānus. Ivo piekrita tam, ka iespējams, ka ir izdarījis pareizo izvēli, jo atzina to, ka ir labi darīt to, kas padodas un par to vēl saņemt atalgojumu.(Skolotāja Maija Kīne).

            Savukārt 8.a un 8. b klases skolēni sasaistē ar krievu valodu diskutēja par hobijiem. Kuri ir tie hobiji, kas var ietekmēt viņu nākotni un nostiprināt prasmes, kas būtu nepieciešamas. Kā arī skolēniem bija dots uzdevums diskutēt ar vecākiem par šo tematu. Pēc sarunas ar vecākiem bija jāaizpilda anketa par vecāku/ vecvecāku/krustvecāku (kopā 3-4 cilvēku) karjeras ceļu. Par ko vēlējās kļūt skolā? Kādu profesiju apguva? Kur strādā? Ko patika/patīk darīt brīvajā laikā utt.

       9. klases skolēni attālinātā mācību procesa laikā pildīja Dž. Holanda pašizpētes testu par karjeras izvēles plānošanu.  Kurā analizēja dažādas profesijas, dažādus nodarbību veidus, novērtēja savas prasmes un veica pašvērtējumu. Kā rezultātā ieguva sešus kodus, kas nosaka personības galveno interešu loku, cilvēka potenciālu un pieredzi. Kā arī pēc tam diskutēja par to, pie kura tipa viņi vairāk pieder un kādu profesiju varētu izvēlēties.

       Dažādas izvēles dzīvē ir jāpieņem katram skolēnam. Ir labi, ja  katrs skolēns var izmantot plaši pieejamo karjeras atbalstu no skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem. Tas katram interesantam turpmāk var palīdzēt pieņemt izsvērtu lēmumu par savu karjeru un dzīvi.

Apkopoja: Karjeras konsultante, Dace Līcīte