Profesiju diena Krustpils pamatskolā 2022

Profesiju diena Krustpils pamatskolā 2022

Profesiju diena Krustpils pamatskolā 2022

13.Maijs, 2022 Guna Pusbarniece Jaunumi Komentāri

     Ar Krustpils pamatskolas padomes iniciatīvu izglītības iestādē iedibināta tradīcija- Profesiju dienas. Pasākuma ietvaros skolēniem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem un uzzināt par   viņu darba ikdienu, darba specifiku, izaicinājumiem, tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējām. Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī 2022.gada pavasarī realizēti karjerizglītības pasākumi, tai skaitā Profesiju dienas skolā.

     Krustpils pamatskolas 1. un 2.klases izglītojamiem bija interesanta, garšīga tikšanās ar skolas absolventi, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma 2.kursa studenti Evelīnu Rudzīti. Evelīnas Rudzītes aizrautīgais stāstījums, sagatavotā krāšņā prezentācija par konditora profesiju, gardais cienasts iepriecināja visus klausītājus. 3.klases skolēni tikās ar skolas pavāri Natāliju Krutovu.  Bērni atzina, ka tā bija lieliska iespēja uzzināt, kāds dienas un darba režīms ir pavāram, lai garšīgās un siltās pusdienas tiek laicīgi sagatavotas un pasniegtas 1.-9.klašu skolēniem.

    4.un 5.klašu skolēni no direktores vietnieces izglītības jautājumos un grāmatvedes Marikas Boķes uzzināja, ka grāmatvedis strādā uzņēmumos, iestādēs un organizācijās vai kā pašnodarbinātais; atklāja šīs profesijas lielās izaugsmes iespējas, kā arī nepieciešamās rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu. Par to, kāds ir kartogrāfa darbs, 6.a un 6.b klašu izglītojamie uzzināja no Ramonas Romanovskas.  Skolēniem nodarbības laikā bija iespēja uzdot daudz jautājumu un saņemt izsmeļošas atbildes, bija iespēja praktiski darboties ar karti.

    7.klašu skolēni no lietvedes Anitas Ozoliņas uzzināja, cik spraigs un aizraujošs ir darbs, atbildot uz telefona zvaniem; nodrošinot dokumentu apriti; saņemot, reģistrējot un nosūtot dokumentus. Sarunas laikā tika novērtēta šī iestādes darbam nozīmīgā profesija un nepieciešamība apgūt labas zināšanas un prasmes, kas var noderēt profesijas izvēlē un darba ikdienā.  8.a un 8.b klašu skolēniem Profesiju dienas ietvaros bija iespēja uzzināt par trenera, handbola tiesneša profesiju. Tiekoties ar Ievu Lapsu, klausoties aizraujošo stāstu par sporta dzīvi, par darbu šajā nozarē, skolēni tika motivēti sportiskam, veselīgam dzīvesveidam, interesei par sportošanas iespējām savā dzīvesvietā.

    9.a un 9.b klašu skolēni apmeklēja Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāli. Filiāles vadītāja Daina Spuriņa iepazīstināja viesus ar Latvijas Universitātes un LU Jēkabpils filiāles studiju programmām, kā arī ar informācijas meklēšanu mājas lapās. Sniedzot šīs zināšanas, tika aktualizēts arī jautājums par izglītības svarīgo lomu katra cilvēka dzīvē, par savas sapņu profesijas izvēles savlaicīgu apzināšanu, tās nopietnību nākotnes attīstībā, kā arī vēlmju un iespēju līdzsvara nozīmību.

     Skolēnu atziņas pēc viesošanās LU Jēkabpils filiālē: "Ļoti pamācoši. Lika aizdomāties par to, kas es varu būt šajā pasaulē un par to, ko es varu darīt par labu sev, citiem!"

"Aizraujoša iespēja iepazīties ar LU Jēkabpils filiāles darbu un savas nākotnes iespējām tur!"

"Man ļoti patika! Lika aizdomāties par ko es vēlos vispār dzīvē kļūt un varbūt arī nākotnē savā dzīvē iesaistīt studijas LU."

     Paldies profesiju pārstāvjiem par tikšanos ar Krustpils pamatskolas skolēniem! Jūsu stāsti bija ļoti iedvesmojoši, interesanti un vērtīgi! Paldies Krustpils pamatskolas skolas padomes pārstāvim, Jēkabpils novada priekšsēdētāja vietniekam izglītības un kultūras jautājumos Alfonam Žukam par sarūpētajām piemiņas veltēm! Visiem kopā sadarbojoties, ir izdevies bagātināt skolēnu zināšanas par daudzveidīgām iespējām profesiju pasaulē un rosināt tiekšanos pēc sevis izzināšanas, zināšanu un prasmju pilnveidošanas.

Maija Kīne  d.v.izglītības jautājumos Krustpils pamatskolā