Priecāsimies, ja par bērna pirmo skolu izvēlēsieties Krustpils pamatskolu.

Priecāsimies, ja par bērna pirmo skolu izvēlēsieties Krustpils pamatskolu.

Priecāsimies, ja par bērna pirmo skolu izvēlēsieties Krustpils pamatskolu.

8.Marts, 2024 Guna Pusbarniece Jaunumi Komentāri

     Priecāsimies, ja par bērna pirmo skolu izvēlēsieties Krustpils pamatskolu.

     Mūsu skolas  priekšrocība ir nelielais klašu piepildījums, līdz ar to iespēja strādāt ar audzēkņiem individuāli. Krustpils pamatskolā tiek realizētas četras izglītības programmas 21011111 (pamatizglītības programma), 21015811 (programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem), 21015611 (programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem), 01011111 (pirmsskolas izglītības programma).

     Skolā darbojas laba atbalsta komanda. Nepieciešamības gadījumā skolēniem ir iespēja saņemt logopēda un psihologa konsultācijas. Ārpusstundu nodarbībās skolēni var attīstīt savus talantus-  muzikālajos, sporta un teātra pulciņos. Pēc mācību stundām darbojas pagarinātās dienas grupa, un skolēni var apgūt prasmi pārvietoties pa mākslīgās kāpšanas sienu. Pedagogi sniedz individuālas konsultācijas mācību rezultātu uzlabošanai un strādā individuāli ar talantīgajiem skolēniem. Skola nodrošina iespēju doties mācību ekskursijās, jo ir pieejams skolas autobuss. Skolēniem tiek organizētas āra nodarbības “Zaļajā klasē.” Skolas apkārtne ir droša un labiekārtota. Pie skolas ir iekārtoti aktīvās atpūtas laukumi.

       Aicinām vecākus pieteikt  bērnus mācībām pirmajā klasē 2024./2025. mācību  gadam Krustpils pamatskolā (Madonas ielā 48). Iesniegumus pieņem iesniedzot personīgi Krustpils pamatskolas kancelejā.

       Uz pirmo tikšanos Krustpils pamatskolā kopā ar bērniem būsiet mīļi gaidīti 2024.gada 16.maijā plkst.17.00 (ēka Madonas ielā 48)

Nākamo pirmklasnieku audzinātāja Daina Lapiņa