Aizritējis Krustpils pamatskolas 150 gadu jubilejai veltītais salidojums

Aizritējis Krustpils pamatskolas 150 gadu jubilejai veltītais salidojums

Aizritējis Krustpils pamatskolas 150 gadu jubilejai veltītais salidojums

11.Septembris, 2018 Justīne Iie Jaunumi Komentāri

              Īsu mirkli pirms jaunā 2018./2019. mācību gada sākuma, 25. augustā, Krustpils pamatskolas kolektīvs kopā ar absolventiem un esošajiem, bijušajiem pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem  kavējās atmiņās, kopīgi atzīmējot skolas 150 gadu jubileju.

           Jubilejai veltītais salidojums sākās skolas vēsturiskajā ēkā, kur viesi tika priecēti ar teatrālu uzvedumu un dziesmām, kas uzbūra vēsturisku noskaņu, liekot atminēties kāda ikdienišķa skolas dzīve reiz valdīja skolas vecajā ēkas korpusā.

           Pēc tam pasākums turpinājās skolas esošajās telpās, kur muzikālus priekšnesumus sniedza gan mūzikas grupa „Galaktika”, gan skolas pedagogi ar absolventiem. Tāpat svinīgas uzrunas teica gan Krustpils novada priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, gan Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa, gan skolas absolventi, bijušie darbinieki un, protams, skolas direktore Vija Stiebriņa. „Neizmērāma ir  mūsu mīlestība pret manu, tavu un mūsu Krustpils pamatskolu, kurai šodien ir dzimšanas diena,” uzrunā sacīja V. Stiebriņa. „Skola ir celta svētā vietā, to darījusi kristīgā draudze. Es uzskatu, ka visus gadus Dievs ir sargājis mūs un skolas nākotne ir viņa rokās. Jau 150 gadus skola ver durvis jauniem, zinātkāriem cilvēkiem, lai darītu tos gudrākus, veidotu par savas skolas un zemes patriotiem. Mēs varam būt lepni par savas skolas spēku pastāvēt ilgus gadus, neskatoties  uz laikmeta pārbaudījumiem. Šī spēka pamats ir cilvēki- skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki un ik viens, kas ar savām labajām domām un darbiem ir stiprinājis Krustpils pamatskolu.”

            Tāpat pasākuma laikā tika izteikts paldies visiem, bez kuru atbalsta nevarētu tapt skaistie svētki un ikvienam, kas sazinājās ar skolas kolektīvu, piedāvājot un palīdzot, gatavojoties salidojumam. Īpašs paldies no skolas kolektīva puses tika izteikts Skaidrītei Pugačai, skolas absolventei,  kura joprojām domās un darbos ir ar sirdi Krustpils pamatskolā.

            Svinīgās daļas noslēgums norisinājās skolas pagalmā, kur viesi kopā ar skolas darbiniekiem izveidoja Latvijas valsts kontūru un kopīgi debesīs palaida 150 krāsainus balonus – katrs balons, viens skaists skolas pastāvēšanas gads.

            Krustpils pamatskolas kolektīvs priecājas par saņemtajām dāvanām un saka lielu paldies ikvienam apsveicējam. Paldies arī ikvienam, kurš bija kopā ar mums, palīdzot  gan skolas atmiņu grāmatas veidošanā „Krustpils pamatskola atmiņās”, gan sniedzot palīdzīgu roku, gatavojoties salidojumam. Tāpat paldies arī skolas skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, kas veica sagatavošanas darbus  salidojumam. 

PALDIES: Krustpils novada domei, Krustpils pagasta pārvaldei, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, bijušajai skolotājai Anitai Bojārei, skolotājas Maijas Lipskas mazmeitiņai Katrīnai Lipskai, mūzikas grupai „Galaktika”, mūzikas grupai „Kamēr jauni”, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem „Domus Fik”, SIA „DLLA” – Dainim Lapiņam un Armandam Lībietim, SIA „Sedumi”, SIA „PMK” – Mārim Dimantam un Arnim Putniņam.

 

 

Foto: Arvīds Berķis