Krustpils pamatskola aicina pirmklasniekus

Krustpils pamatskola aicina pirmklasniekus

Krustpils pamatskola aicina pirmklasniekus

22.Marts, 2018 Justīne Iie Jaunumi Komentāri

Nākamais pirmklasniek,Tu noteikti vēl pat īsti neapjaut,cik nozīmīgā un īpašā gadā uzsāksi savas skolas gaitas! Latvija svinēs savu 100.gadadienu un Krustpils pamatskola šogad īpaši gaidīs savus bijušos darbiniekus un absolventus,lai kopā svinēto 150.jubileju.

Drīz skolās un pirmskolas izglītības iestādēs izskanēs izlaidumos teiktie pateicības vārdi un laba vēlējumi visiem, sākot jaunu dzīves posmu. Īpaši svarīgs tas būs nākamajiem pirmklasniekiem un vecākiem, izvēloties pirmo skolu. Atmiņas par  pirmo klasi, pirmo audzinātāju, klasesbiedriem, notikumiem skolā, nāks līdzi visu dzīvi.

Krustpils pamatskolas kolektīvs gaida savus pirmklasniekus! Mūsu skolas  priekšrocība ir nelielais klašu piepildījums,līdz ar to iespēja strādāt ar audzēkņiem individuāli. Pateicoties dalībai ES fondu projektos ir atjaunots skolas materiāli tehniskais nodrošinājums, kas veicina skolēnu mācīšanās interesi, radošumu, sadarbību.  Skola regulāri iesaistās izglītības novitātēs un šobrīd ES fondu projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ir viena no 100 pilotskolām.

Skolā darbojas laba atbalsta komanda. Nepieciešamības gadījumā skolēniem ir iespēja saņemt logopēda un psihologa konsultācijas. Ārpusstundu nodarbībās skolēni var attīstīt savus talantus -  muzikālajos, sporta un teātra pulciņos. 2.klasē skolēni varēs apgūt peldētprasmes.  Pēc mācību stundām darbojas pagarinātās dienas grupa, un skolēni var apgūt prasmi pārvietoties pa mākslīgās kāpšanas sienu. Pedagogi sniedz individuālas konsultācijas mācību rezultātu uzlabošanai un strādā individuāli ar talantīgajiem skolēniem.

 Mēs laipni gaidām vecākus un viņu lolojumus - nākamos pirmklasniekus- Krustpils pamatskolā (Madonas ielā 48). Varat pieteikt savu bērnu mācībām pirmajā klasē 2018./2019.m.g.  pa tālruņiem - 26414755, 29503096 vai personīgi, ņemot līdzi nepieciešamos dokumentus.

 Uz pirmo tikšanos Krustpils pamatskolā kopā ar bērniem būsiet mīļi gaidīti 23.maijā plkst.17.00

 Inese Grauduma,

Krustpils pamatskolas

nākamās 1.klases audzinātāja