Pirmklasnieku raibais septembris

Mazajiem pirmklasniekiem septembris ir aizritējis pārsteidzoši ātri , jo ir sākušās skolas gaitas. Bijuši daudz interesanti pasāk..
Lasīt vairāk

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Instrukcija izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta ..
Lasīt vairāk

Izglītojamo pašpārvalde

  Krustpils pamatskolas Izglītojamo pašpārvaldes darbības mērķis - panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu saska..
Lasīt vairāk

Ārpusstundu pasākumu plāns

    Ārpusstundu pasākumi ir nozīmīga skolas dzīves daļa, kura attīsta skolēnos uzstāšanās prasmi, radošumu. Ārpusstundu pasāku..
Lasīt vairāk

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtrauk&sca..
Lasīt vairāk

Sporto visa klase

Projekts-SPORTO VISA KLASE Projekta īstenošanas laiks: 2017.-2021. Mērķis: Uzlabot iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību, stāju vie..
Lasīt vairāk