Kino visiem un visur Latvijā. Arī Krustpils pamatskolā.

Kino visiem un visur Latvijā. Arī Krustpils pamatskolā.

Kino visiem un visur Latvijā. Arī Krustpils pamatskolā.

21.Decembris, 2020 Guna Pusbarniece Jaunumi Komentāri

      Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros Krustpils pamatskolas skolēniem bija iespēja mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās skatīties mākslas, dokumentālās un multfilmas, ko veidojuši Latvijas kinematogrāfisti.

      Filmu piedāvājumā ir gan pēdējo gadu populārākās filmas, gan latviešu kinoklasika. Patīkami, ka Latvijas Kinematogrāfistu savienība katrai filmai ir pievienojusi aprakstu ar ieteikumiem, kādos mācību priekšmetos, kādas tēmas apgūstot, šo kinomateriālu varētu izmantot. Skolēniem un skolotājiem filmas būs pieejams līdz mācību gada beigām.

      Filmas tika izmantotas gan kā vizuālais materiāls fizikā, gan kā papildus informācijas avots literatūrā, apgūstot latviešu autoru literāros darbus, gan kā ierosme diskusijām klases stundās. Tā bija lieliska iespēja skolēnus iepazīstināt ar latviešu kino kā kultūras mantojuma, nozīmīgu notikumu atspoguļotāju.

      Arī otrajā semestrī turpināsim izmantot iespēju iepazīstināt skolēnus ar latviešu kino.

 

Skolotāja G.Pusbarniece