Noderīga informācija attālināta mācību procesa laikā

Skolēnu darba organizācijas noteikumi attālinātajā mācību procesā.(Nr. I-20 no 26.10.20.) I Skolēna pienākumi, darba organizācija 1. Atrodi mājās viet..
Lasīt vairāk

Pašvadītas mācīšanās ceļvedis skolēniem un vecākiem.

      Pašvadīta mācīšanās jeb spēja mērķtecīgi pašam mācītes ir viena no pamatprasmēm, lai bez citu uzra..
Lasīt vairāk

Vecākiem par izmaiņām mācību saturā un pieejā.

      Izglītība mainās līdzi laikam – informācijas pieejamība un pārbagātība pieprasa jaunu pieeju un saturiskus papildināju..
Lasīt vairāk

Krustpils pamatskolas Skolas padome

Krustpils pamatskolā darbojas Skolas padome. Šeit varat iepazīties ar Skolas padomes sastāvu un darba plānojumu šim mācību gadam. /uploa..
Lasīt vairāk

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Instrukcija izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta ..
Lasīt vairāk