Skolotāju diena 2022

Skolotāju diena 2022

Skolotāju diena 2022

2.Oktobris, 2022 Guna Pusbarniece Jaunumi Komentāri

    Ar priecīgu, skanīgu sveicienu  9.klases skolēni Skolotāju dienas rītā sagaidīja savus skolotājus. Visapkārt valdīja rosība, svētku noskaņojums un skanēja mūzika.

    Svinīgajā pasākumā, uz kuru pulcējās skolas kolektīvs, izskanēja gan pateicības vārdi, gan sveicieni.

     ” Lai gan skolotāji cenšas mums  palīdzēt, cik vien  viņu spēkos, mēs ne vienmēr viņus saprotam. Lai gan skolotāji atver mums acis uz pasaules iespējām, viņi ir tie, kurus reizēm neuzklausām un dažreiz arī nenovērtējam. Un tomēr skolotājos smeļamies iedvesmu, lai sasniegtu ko vairāk un, kā saka,  paceltos mazliet augstāk,” savā uzrunā secināja 9.klases skolēni.

     Par izklaidējošiem svētku  priekšnesumiem bija parūpējusies 2.a, 4.a klase, Emīls no 7.a un skolas koris. Savukārt 3.a un 8. klases sveiciens bija pašu rokām gatavots.

    Skolēnus pārsteidza konkurss “Vai pazīsti savus skolotājus?”  Lai gan katru dienu skolā cits citu satiekam un liekas, ka daudz zinām par katru skolotāju, atklājās interesanti fakti.

    Pēc svinīgā pasākuma 9.klases skolēniem bija iespēja iejusties skolotāju lomā un mēģināt nodrošināt kompetenču pieejā balstīta mācību satura apguvi pārējiem. Tika novērots, ka mācību stundām  devītklasnieki lielākoties bija gatavojušies ļoti atbildīgi, savlaicīgi saskaņojot darāmos darbus ar priekšmetu skolotājiem. Darba dienas beigās “jaunie skolotāji” atzina, ka viss izdevās diezgan labi. Kā galveno problēmu skolotāja darbā saskatīja skolēnu uzvedību. Neviens neizteica vēlmi apgūt skolotāja profesiju.

    Paldies, skolotāji, ka esat nopietni sava darba darītāji, ka  jums piemīt arī laba humora izjūta un neparastas idejas!

    Lai jums ikdienā vairāk prieka un gandarījuma par savu darbu!

                                                                             A.Dūma, 9.b klases skolniece