Latvijas Mazpulku konference

Latvijas Mazpulku konference

Latvijas Mazpulku konference

9.Marts, 2020 Guna Pusbarniece Jaunumi Komentāri

     Sestdien, 21. februārī, pulksten 7:40  Krustpils pamatskolas skolotāja Ina Leikuča un 5. klases skolnieks Daniels Bērziņš no Jēkabpils autoostas devās uz Latvijas Universitāti, kur notika ikgadēja Latvijas Mazpulku konference ,,Mūsu pēdas šodien“. Pirms tam visiem mazpulcēniem bija mājas darbs izveidot labo un kreiso pēdu, uz labās atainojot to, kas labs klimata pārmaiņās, bet uz kreisās – kas slikts klimata pārmaiņās.

     Konference bija plaši apmeklēta – tajā piedalījās vairāk nekā 190 mazpulku vadītāji un mazpulcēni no dažādiem Latvijas reģioniem. Sevišķa uzmanība konferencē tika pievērsta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) septiņpadsmit ilgtspējīgas attīstības mērķiem, piemēram, planētas aizsardzībai, atbildīgam patēriņam, dzīvībai ūdenī, dzīvībai uz zemes u.tml. Pasākumā notika dažādas diskusijas gan starp mazpulcēniem, gan mazpulku vadītājiem un brīvprātīgajiem par to, kādi ir ikkatra cilvēka “pēdu nospiedumi” uz Zemes un kā tie ietekmē dabu. Tika runāts par to, kā dzīvot pēc iespējas draudzīgāk apkārtējai videi un novērst vai vismaz mazināt kaitīgo iespaidu uz klimatu.

   Konferencē arī tika atklāts ieskats 2020. gada Mazpulku darbības plānā. Notikuma gaitā uzrunas teica sadarbības partneri gan no Latvijas Jaunatnes padomes, gan Valsts augu aizsardzības dienesta, gan Latvijas dabas fonda, gan Latvijas universitātes, kā arī Rīgas tehniskās Universitātes.

     Iespēja apmeklēt konferenci sniedza jaunas atziņas par cilvēka ietekmi uz planētu un rosināja domāt par to, kā ikkatrs ar saviem “pēdu nospiedumiem” ietekmē klimatu.

 

            Daniels Bērziņš, 5. klases skolnieks