Barikāžu aizstāvju atceres diena Krustpils pamatskolā

Barikāžu aizstāvju atceres diena Krustpils pamatskolā

Barikāžu aizstāvju atceres diena Krustpils pamatskolā

29.Janvāris, 2019 Justīne Iie Jaunumi Komentāri

Šī gada 18.janvārī Krustpils pamatskolā norisinājās barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums.

Dienas rīta pusē 8.-9.klašu skolēni devās uz sociālo zinību kabinetu, kur klausījās Jēkabpils Vēstures muzeja darbinieces stāstījumā par to, kas norisinājās barikāžu laikā.

Dienas beigās visu klašu skolēni un skolotāji saliedēti devās uz skolas pagalmu, kur tika aizdedzināts simboliskais barikāžu ugunskurs.

Skolotājs Ēriks Spuriņš iesāka pasākumu stāstot, kuras ēkas sargāja visi Latvijas iedzīvotāji, kā arī no kā tolaik sastāvēja pašas barikādes. “Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums Latvijas neatkarības aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991.gada 13. līdz 27.janvārim. Mūsu tautieši centīgi strādāja Rīgas galvenajās ēkās, lai varētu nosargāt jauniegūto Latvijas neatkarību 1990.gada 4.maijā,” stāstīja Ē. Spuriņš, “Cilvēki pat naktīs klausījās ziņas un tramīgi tvēra katru teikto vārdu no radio vai televīzijā teiktā.Tās bija neparastas saliedētības un vienotības dienas, kurās tauta parādīja visai pasaulei savu ciešo apņēmību nosargāts Latvijas brīvību.”  Pēc Ē. Spuriņa uzrunas tik ieturēts klusuma brīdis, pieminot bojā gājušos barikāžu laikā.

Uz pasākumu kā fotogrāfs un barikāžu dalībnieks, bija ieradies Jānis Lācis kurš pastāstīja, kā viņam ir gājis un ko viņš ir piedzīvojis. Tāpat viņš skaidroja, ka kopš 1996.gada janvāra vairāk nekā 30 tūkstoši barikāžu aizstāvju ir apbalvoti ar Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm.

Pasākuma beigās, skanot kora dziesmām fonā,  visi varēja uzcienāties ar  skolas vadības sarūpētajiem pīrādziņiem un tēju.

9.klases skolniece SIgne Vīksne