Atvadas no saulainajiem sākumskolas gadiņiem

Atvadas no saulainajiem sākumskolas gadiņiem

Atvadas no saulainajiem sākumskolas gadiņiem

13.Jūnijs, 2018 Justīne Iie Jaunumi Komentāri

   Vasaras sākumā visās izglītības iestādēs, tajā skaitā arī Krustpils pamatskolā, tiek svinēti izlaidumi – 9. klašu un 12. klašu skolēniem.  Tomēr Krustpils pamatskolā, izņemot 9. klases skolēnus, izlaidumu gaida arī 4. klases skolēni, jo skolā jau par tradīciju ir kļuvis arī 4. klašu izlaidums.

   Šogad izlaidumu “Atvadas no saulainajiem skolas gadiņiem” kopā ar 4. klases skolēniem un viņu vecākiem svinēja audzinātāja Inese Grauduma.

   “Jau maija sākumā izsūtījām vecākiem ielūgumus, lai informētu par pasākuma norisi un gaidāmajām aktivitātēm. Mājturības stundās ar prieku un radošu pieeju gatavojām dāvaniņas vecākiem. Tie bija foto rāmīši ar mūsu bildi āra Zaļajā klasē, kur notiek visjautrākie sākumskolas pasākumi un kompetenču pieejā balstītas stundas,” stāsta I. Grauduma. “Mūsu mazais izlaidums sākās ar koncertu skolas zālē “Es savai māmiņai kā sirsniņa azotē.” Gaidot vecākus, skanēja dziesma “Vecais zābaciņš.” Tā kā mēs esam ļoti muzikāla klase, tad koncerts bija skanīgs, bagāts ar emocionālām, sirsnīgām dziesmām, pat kādai māmiņai nobira prieka asariņa… Paldies mūzikas skolotājai Maijai Kīnei par gada garumā iemācītajām dziesmām daudzajiem konkursiem, kuras mums lieti noderēja šim pasākumam. Meitenes mums ir sportiskas un plastiskas, dejo hip-hop dejas, tādējādi varēja sniegt atraktīvus deju priekšnesumus atbilstošos tērpos, rādot savu talantu. Tā kā visa klase darbojās “Teātra klubiņā”, mums netrūka teatralizētu priekšnesumu, ko iekļaut izlaiduma scenārijā. Vecākus iepriecinājām ar ludziņu “Ziedu pušķītis”, ko bērni rādīja arī Rīgā Bībeles svētkos un guva augstu novērtējumu, un tika uzaicināti to spēlēt arī Jēkabpils pilsētas Bērnu svētkos un Ģimenes svētku pasākumā. Šī ludziņa tapa sadarbībā ar angļu valodas skolotāju Antru Laitāni. Paldies viņai par ideju-vēstījumu, ko bērni atklāja un lika ieklausīties daudziem savās sirsniņās un godīgā attieksmē pret līdzcilvēkiem. Tikai sadarbībā ar vecākiem var tapt šāds sirsnīgs pasākums, jo viņi ir tie, kas rūpējas, lai bērni tiktu saposti atbilstošos tērpos, būtu pozitīvā noskaņojumā un nestu prieku skatītājiem.”

   Pēc koncerta skolēni kopā ar vecākiem un klases audzinātāju devās uz klasi, kur skatījās audzinātājas sagatavoto prezentāciju “Mūsu kopīgo atmiņu pēdas/ vienmēr būs siltas,/kur laika pļavās bērnība skrien” par skaistākajiem mirkļiem sākumskolas gados.

   “Šādu kopīgo, neaizmirstamo atmiņu disku dāvināju saviem mīļajiem ceturtajiem. Paldies informātikas skolotājai Gunai Pusbarniecei par padomu un atbalstu šīs dāvaniņas veidošanā,” saka I. Grauduma.

   Savukārt pasākuma otrā daļa norisinājusies klasesbiedrenes Nikoletas mājās, kur izlaiduma ballīte apvienojās ar Dārza svētkiem, jo tur visus priecēja gan batuts, gan piemērotā vieta āra aktivitātēm. “Vislielāko PALDIES sakām Nikoletas vecmāmiņai un māmiņai par sirsnīgo uzņemšanu, cienāšanu un radīto svētku atmosfēru, lai ikviens justos gaidīts un priecīgs. Dārzs bija izrotāts ar krāšņām svētku dekorācijām, virtenēm, vecāki veikli sadalīja pienākumus-cepa un grilēja gardumus, kāds klāja bagātīgu svētku galdu, kāds izklaidēja bērnus dažādās kustību aktivitātēs.  Pārsteidza Jautrā Klauniņa ierašanās ar lielajiem burbuļiem, kurus varēja ikviens pūst un laist debesīs savus nākotnes sapņus, lai lido, lai piepildās… Katram bērnam Jautrais Klauniņš uzzīmēja uz sejiņas vai rokas kādu jautru vai stilīgu zīmējumu kā jau svētkos pienākas. Paldies Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītājai Ilonai Švābei par sarūpētajiem pārsteigumiem, krāšņajiem zīmējumiem, super lielajiem burbuļiem un svētku sajūtas radīšanu. Paldies vecākiem par sarūpēto svētku mielastu, kur katrai gaumei bija kāds našķis ,” saka I. Grauduma. “Svētku kulminācija bija atvadu mirklis, kad visi bērni nostājās pusaplī, katram rokās bija gara sarkana roze, ko pasniedza audzinātājai kopā ar atvadu buču un lielu foto no 4. klases par atmiņu, jo katrs klases kolektīvs atstāj neizdzēšamas pēdas skolotāja dzīvesstāstā un atmiņās vienmēr nāk līdzi stāsts par katru bērnu, notikumiem un kopā izdzīvotajiem mirkļiem, no kuriem mēs bagāti topam. Paldies visiem burvīgajiem vecākiem par sagādātajiem svētkiem, neaizmirstamajām atmiņām un prieku! Lai visiem saulaina, līksma vasara! Lai visi atpūtušies, uzņēmuši saules spēku un enerģiju atkal satiekamies Krustpils pamatskolā!”

Materiālu pēc audzinātājas Ineses Garudumas

sniegtās informācijas sagatavoja

J.Iie