Varavīksne Nr.4

Varavīksne Nr.4

Varavīksne Nr.4

2.Aprīlis, 2019 Justīne Iie Avīze Komentāri

     Septembra sākumā, tāpat kā visās izglītības iestādēs Latvijā, arī Krustpils pamatskolā  svinīgā pasākumā, tika uzsākts jaunais mācību gads.

     3. septembra rītā gan skolotāji, gan skolēni pulcējās skolas zālē, kur svinīgā pasākumā tika uzsākts jaunais mācību gads. Šogad skolas gaitas Krustpils pamatskolā uzsāk 182 skolēni, no tiem,  13  skolēni vērā jaunu lappusi savās dzīves grāmatās un uzsāka pirmās skolas gaitas. Kā ierasts, pirmklasniekus skolas zālē ieveda 9. klases skolēni. Jaunie skolas biedri un viņu vecāki tika sveikti gan ar skaistiem vārdiem no vecāko klašu skolēniem, gan skolas direktores.

    Sveikt ar jauno darba cēlienu skolēnus un skolas darbiniekus bija ieradusies arī Krustpils novada deputāte Elīna Serkova, kas skolai, Krustpils novada pašvaldības vārdā, dāvāja dāvanu karti skolai nepieciešamo lietu iegādei veikalā “Depo”.

     Svinīgā pasākuma beigās 1. Klases skolnieki simboliski ieskandināja zvanu, kas ikvienu skolēnu uz skolotāju sauca uz pirmo mācību stundu šajā mācību gadā.

/uploads/files/images/AV_SEP_OKT_NOV_18.pdf