Meklēt


Par mums

Misija. Izglītības iestādē nodrošinām kvalitatīvu, pamatskolas un iekļaujošo izglītību, balstoties uz izglītojamā individuālajām zināšanām, prasmēm, spējām un talantiem, rosinot lepoties ar saviem panākumiem un nebaidīties par savām neveiksmēm un kļūdām. Vīzija- skola ikvienam. Krustpils pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru izglītojamais vēlas nākt, jo tajā IKVIENAM ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā vidē. Vērtības: drošība, atbildība, cieņa Krustpils pamatskola ir dibināta 1868.gada novembrī. 2023./2024.m.g. Krustpils pamatskolā mācās 247 skolēni, kurus māca un audzina 35skolotāji un atbalsta personāla darbinieki- divi logopēdi, psihologs, medmāsa, so [...]

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Instrukcija izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu  Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas  izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu 1. Vispārīgie jautājumi 1.   Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Krustpils pamatskolā (turpmāk – izglītības iestāde) un ievēro pie [...]

4.klases skolēnu balsis skanēs Rīgā

Piecpadsmito gadu pēc kārtas Latvijas skolās, novados, pilsētās un reģionos ir izskanējušas latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei “Lakstīgala 2018”, ko organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm. Labu sniegumu konkursa otrajā kārtā uzrādīja Krustpils pamatskolas 4. klases skolēnu komanda “Mazputniņi”, kuri reizē ar vēl astoņām komandām tika izvirzīti uz konkursa noslē [...]

Krustpils pamatskola aicina pirmklasniekus

Nākamais pirmklasniek,Tu noteikti vēl pat īsti neapjaut,cik nozīmīgā un īpašā gadā uzsāksi savas skolas gaitas! Latvija svinēs savu 100.gadadienu un Krustpils pamatskola šogad īpaši gaidīs savus bijušos darbiniekus un absolventus,lai kopā svinēto 150.jubileju. Drīz skolās un pirmskolas izglītības iestādēs izskanēs izlaidumos teiktie pateicības vārdi un laba vēlējumi visiem, sākot jaunu dzīves posmu. Īpaši svarīgs tas būs nākamajiem pirmklasniekiem un vecākiem, [...]

Sveiks jaunais mācību gads!

Jau vasara prom košā. Atkal skola pulcē kopā mūs, Un tās balss ir silta, aicinoša.      Atkal kopā! Blakus turamies!      Atkal cieši cieši, roku rokā! (..)” (J. Osmanis)                Pagājušās nedēļas sākumā, tāpat kā visās izglītības iestādēs Latvijā, arī Krustpils pamatskolā  svinīgā pasākumā, tika uzsākts jaunais mācību gads.       &nbs [...]

Krustpils pamatskolā viesojas Krustpils novada deputātes

Šī gada oktobrī Krustpils pamatskolā viesojās divas Krustpils novada deputātes - Jēkabpils reģionālās partijas deputāte Aija Vetere un Elīna Serkova. Deputātes uz skolu uzaicināja skolas Vecāku padome, lūdzot novadīt kādu interesantu stundu vecāko klašu skolēniem. A.Vetere vadīja mūzikas stundu 9.klasei un matemātiku 8.a un 8.b klasēm. Matemātikā ar astotajām klasēm A.Vetere runāja par statistiku, sīkāk stāstot par to, kas tas ir. „Savā laikā pati esmu bijusi skolā un strādāj [...]

4.klases skolnieki tiekas ar biškopi

Svētku nedēļā "Latvijai100",16. novembrī mēs -  4.klases skolēni, tikāmies ar biškopi Aini Vasili, iepazīstoties ar biškopja profesiju un  aizraujošu stāstījumu par bitēm un medu. Kopā ar bitenieku stunda paskrēja aizraujošā sarunā. Bērni pārliecinājās, ka bite ir  kukainis, kuram ir sešas kājas, astes galā dzelonis, ir divi spārni un piecas acis .Ziedu nektāru bites sūc ar snuķīti. Teorētiskām gudrībām mijoties ar praktisku darbo&scaro [...]

Robotika Krustpils pamatskolā un Variešu sākumskolā

Jau otro gadu Krustpils novada skolās tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta pirmā kārta noslēgsies 2019.gada 31. augustā. Projekta izmaksas - 33 648,47 euro, tiek izmantotas Krustpils pamatskolas, Sūnu pamatskolas un Variešu sākumskolas izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalstam. 2018./2019. mācību gads Latvijā ir pasludināts par Fizikas gadu, līdz ar to vispārējās [...]

Varavīksne Nr.4

     Septembra sākumā, tāpat kā visās izglītības iestādēs Latvijā, arī Krustpils pamatskolā  svinīgā pasākumā, tika uzsākts jaunais mācību gads.      3. septembra rītā gan skolotāji, gan skolēni pulcējās skolas zālē, kur svinīgā pasākumā tika uzsākts jaunais mācību gads. Šogad skolas gaitas Krustpils pamatskolā uzsāk 182 skolēni, no tiem,  13  skolēni vērā jaunu lappusi savās dzīves grāmatās un uzsāka pirmās skolas gaitas. Kā ierasts, pirmklasn [...]

Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts pasākums

2019. gada 08. maijá Tukuma novada Lestenē notieka Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts pasākums.  Lai papildinātu savas zināšanas par Latvijas vēsturi pasākumā piedalījās jaunsargi no 8 skolām: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Vīpes pamatskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas, Krustpils pamatskolas, Dignājas pamatskolas, Jēkabpils pamatskolas un Salas vidusskolas. 2019.gada 8. maijā, no rīta, 16 jaunsargi instruktora Normunda [...]

Pēdējā zvana svētki

Kā jau katru gadu, arī šogad tika aizvadīti Pēdējā zvana svētki Krustpils pamatskolā, kad 9. klases dodas uz pēdējo mācību stundu pamatskolā. Šogad Pēdējā zvana svētki tika svinēti 17. maijā. Svinīgo pasākumu vadīja 8. klases skolēni Sindija Batarāga un Endijs Drešļuks. Skaistas melodijas pavadījumā 9. klase ieradās zālē un ieņēma savas sēdvietas. Pasākums šogad atšķīrās ar īpašu tēmu. “ Ideja radās gandrīz uzreiz, kāds būtu tas pasākums. Diezgan ā [...]

Varavīksne Nr.6

Kā jau katru gadu, arī šogad tika aizvadīti Pēdējā zvana svētki Krustpils pamatskolā, kad 9. klases dodas uz pēdējo mācību stundu pamatskolā.       Šogad Pēdējā zvana svētki tika svinēti 17. maijā. Svinīgo pasākumu vadīja 8. klases skolēni Sindija Batarāga un Endijs Drešļuks. Skaistas melodijas pavadījumā 9. klase ieradās zālē un ieņēma savas sēdvietas. Pasākums šogad atšķīrās ar īpašu tēmu.    /uploads/files/images/AV_Mart_Apr_M [...]

Skolotāju diena Krustpils pamatskolā

Skolotāju diena vienmēr ir bijuši gaidīti svētki.  9.klasei tā ir iespēja vairāk iepazīt skolotāja profesiju un saprast, vai gribētu mācīt un audzināt bērnus. Savukārt skolotāji, vērojot 9.klases darbošanos un  radošo pieeju dažādu jautājumu risināšanā, parasti uzzina un atklāj kaut ko jaunu par nākamajiem absolventiem.    Svētku rīts iesākās ar patīkamu pārsteigumu.  Ikviens skolotājs, ienākot skolā, tika sveikts ar pašu devītklasnieku [...]

Krustpils pamatskolā viesojas sākumskolas skolotāji no Ilūkstes novada

   Otrdien, 29. oktobrī, Krustpils pamatskolā valdīja svētku noskaņa. No Ilūkstes novada ieradās sākumskolas skolotāju delegācija un viesojās skolā, apmeklēdami skolotāju pieredzes apmaiņas semināru “Uz skolēnu mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda”.    Skolotāju viesošanās laikā notika atklātās nodarbības, kā arī semināra formā tika pārrunāta projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) efektivitāte un aprobācija.   &nb [...]

7.b klase prot mācīties interesanti

     Kad pelēka ziemas ikdiena sāk nedaudz garlaikot, prātā nāk domas, kā padarīt ikdienas mācību procesu krāsaināku. Plānojot savu Ziemassvētku klases vakaru, Megija teica, vai nevaram uzvest kādu lugu sev par prieku. Klases biedri piekrita, skolotāja Inna piedāvāja izlasīt “Putnubiedēkļu Ziemassvētkus”. Luga iepatikās, sadalījām lomas un sākam mēģināt. Pirmo reizi nospēlējām to Ziemassvētku pasākumā skolā, bet tad radās doma, ka gribētos nospēlēt vēl un ieprieci [...]

7.b klases mācību ekskursija

    2020.gada 23. janvārī 7.b klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgu.     Mērķis bija apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku un sportiski izklaidēties batutu parkā ‘’Jump Space’’.     Pirmo ekskursijas daļu mēs pavadījām LNB, kur ieraudzījām un uzzinājām daudz ko jaunu. Apskatījām lielo bibliotēku un uzkāpām bibliotēkas pašā augšējā 12. stāvā. Cik pasakains skats pavērās mūsu priekšā uz Vecrīgu!  Katr [...]

Krustpils pamatskolas skolēni piedalās Ēnu dienā

     Katru gadu februāra vidū visā Latvijā norisinās Ēnu diena, kas ir ikgadēja jaunatnes organizācijas “Junior Achievement” rīkota karjeras izglītības akcija. Ēnu dienā skolēni izvēlas interesējošo profesiju, dodas uz kādu organizāciju, kurā profesija pārstāvēta, un vairāku stundu garumā vēro darbinieku ikdienu, iepazīst profesijas prasības, darba nianses. Arī šogad 12. februārī Krustpils pamatskolas vecāko klašu skolēni izzināja dažādas prof [...]

Kā mainīsies skolas dzīve pēc pandēmijas.

     Ja pirms trīs mēnešiem kāds man teiktu, ka visu aprīli un maiju neviens bērns visā valstī un gandrīz visā pasaulē neapmeklēs skolu, es patiešām, patiešām tam nenoticētu. Bet tā nu tas tomēr notika, un uz skolu neejam jau nepilnus trīs mēnešus.      Atgriežoties no vasaras brīvlaika sanāks, ka skolā nebūsim bijuši veselu pusgadu. Pat grūti iedomāties, kā bērni jutīsies, nonākuši atpakaļ skolas solos. Kā mainīsi [...]

Mācību procesa organizācijas un uzturēšanās kārtība Krustpils pamatskolā, ievērojot prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

  24.08.2020.   Mācību procesa organizācijas un uzturēšanās kārtība Krustpils pamatskolā, ievērojot prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.   Izdoti saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem  Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas   izplatības ierobežošanai”   1.      Par mācību procesa organizāciju vai izmaiņām tajā skolēnu vecāki/ vai likumiskie aizbildņi, s [...]

Tūrisma un mācību pārgājiena diena Krustpils pamatskolā

Saulainās un siltās septembra dienas mudināt mudināja mācīties ārpus ierastās vides klases telpā, tāpēc 10. septembris Krustpils pamatskolā bija tūrisma diena, kad visi skolēni devās iepazīt tuvākas un tālākas vietas. Pirms došanās pārgājienā, katrs klases kolektīvs bija izplānojis maršrutu un noteicis sasniedzamos rezultātus. “Pirmais pārgājiens 1. klasei bija tikpat košs, raibs un krāsains kā rudens lapas un spilgtie ziedi. Mūsu mērķis bija apmeklēt Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļu, [...]

Svētki skolotājiem

     Tradicionāli oktobrī tiek svinēta Skolotāju diena. Krustpils pamatskolā to šajā gadā svinējām 2.oktobrī. 9.klases šo dienu gaidīja ar nepacietību un satraukumu. Tā bija iespēja klātienē iepazīt skolotāja darbu, pārliecināties par savu prasmi uzstāties publikas priekšā.      Devītklasnieki no rīta pie ieejas skolā, skanot romantiskai mūzikai, sagaidīja skolotājus, vēlēja skaistu šo dienu un dāvināja saldumus. Pēc tam visi pulcējāmies, [...]

Krustpils pamatskolā novembra svētkus svin sporta jomā.

       Novembra mēnesis Latvijai ir ļoti svarīgs un nozīmīgs laiks, jo šajā laikā ir atdzimusi  Latvijas valsts, kura sīvās cīņās tika atbrīvota no iekarotāju karaspēka. 11 novembrī, Lāčplēša dienā, mēs katrs savās mājās iededzām svecīti, tādējādi atdodod godu varoņiem,  viņu piemiņai.   Kā arī lielākai daļai iedzīvotāju pie krūtīm tika piespraustas Latvijas karoga lentītes.  Kāds, kopā ar ģimeni,  devās izbraukumā vai pārgājienā uz [...]

Kino visiem un visur Latvijā. Arī Krustpils pamatskolā.

      Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros Krustpils pamatskolas skolēniem bija iespēja mācību stundās un ārpusstundu nodarbībās skatīties mākslas, dokumentālās un multfilmas, ko veidojuši Latvijas kinematogrāfisti.       Filmu piedāvājumā ir gan pēdējo gadu populārākās filmas, gan latviešu kinoklasika. Patīkami, ka Latvijas Kinematogrāfistu savienība katrai filmai ir pievienojusi aprakstu ar ieteikumiem, kādos mācību priekšme [...]

Pirmā semestra noslēgums Krustpils pamatskolā

     2020. gada Ziemassvētki skolā ir ienesuši jaunas to  sagaidīšanas tradīcijas. 1.- 4. klašu skolēni Ziemassvētku pasākumus klasēs baudīja klātiene, bet 6.- 9. klašu skolēni ar saviem audzinātājiem tikās attālināti. Katrs audzinātājs bija pacenties, lai kopā ar saviem skolēniem pietuvotos Ziemassvētku brīnumam. Diemžēl šogad izpalika patīkamā kņada un satraukums, kad gatavojamies I semestra noslēguma  Ziemassvētku pasākumam.  &n [...]

Noderīga informācija attālināta mācību procesa laikā

Skolēnu darba organizācijas noteikumi attālinātajā mācību procesā.(Nr. I-20 no 26.10.20.) I Skolēna pienākumi, darba organizācija 1. Atrodi mājās vietu, kur varēsi ērti un pēc iespējas netraucēti mācīties, pārliecinies, ka Tev ir pieejams interneta pieslēgums, atbilstošā programmatūra (Microsoft Word un Excel, Power Point u.c.). Ja radušās problēmas, lūdz palīdzību vecākiem vai skolotājiem. 2. Esi pamodies, pabrokastojis, gatavs sākt mācību darbu katru darba dienu plkst. 8.00 vai a [...]

Skolotāju diena Krustpils pamatskolā

Rudens ir viskrāsainākais gadalaiks, kad skolēni enerģiski un ar prieku mēro ceļu uz skolu, kad skolotāji ar smaidu un cerībām iesāk jauno mācību gadu. Vieni no nozīmīgākajiem svētkiem skolas tradīcijās ir Skolotāju diena, kad devīto klašu skolēni iejūtas skolotāju lomā, bet skolotāji ir tie, kas savu pieredzi uz vienu dienu var nodot saviem audzēkņiem. Kā pierādījies, katru gadu devītās klases ar nepacietību gaida šos svētkus, jo beidzot viņi – vecākie skolēni šajā skolā- būs tie, kas vadīs māc [...]

Sporta stundas ledus hallē

Pamatojoties uz 24. februāra Jēkabpils novada pašvaldības lēmumu, no 2022. gada 1.marta katrai Jēkabpils novada skolai ir iespēja līdz divām stundām nedēļā bez maksas izmantot Jēkabpils sporta halles ledus laukumu slidošanas nodarbībām. Šo lielisko iespēju izmanto Krustpils pamatskolas skolēni sporta stundu laikā. Vairākas klases jau ir paspējušas slidot, vairākām vēl jāpagaida. Slidošanas stundās ikvienam skolēnam īpaši jādomā par drošības noteikumu ievērošanu, lai negūtu traumu pats un neapdra [...]

Ziemassvētku laiks - labo domu un labo darbu laiks.

Ziemassvētki ir došanas un piedošanas laiks, tas ir pateicības laiks. 2.a klases skolēni nolēma pateikties saviem vecākiem par viņu neizmērojamo atbalstu, mīlestību ik dienas , ik stundu, uzdāvinot pašu darinātas dāvaniņas. Tieši pirms ziemas brīvlaika mazie un čaklie 2.a klases rūķīši devās uz Sēļu sētu, lai savām rociņām, kā nu kurš māk, izveidotu smaržīgās ziepītes vecākiem. Tas bija brīnišķīga programma, kuru realizējām, pateicoties “Skolas somas”dotajām iespējām , sadarbībā ar šī projekta v [...]

Ārpusstundu pasākumu plāns 2023./2024.m.g. I semestrim

Ārpusstundu pasākumi ir nozīmīga skolas dzīves daļa, kura attīsta skolēnos uzstāšanās prasmi, radošumu. Ārpusstundu pasākumos ir atklājies ne viens vien apslēptais talants gan vadot pasākumus, gan uzstājoties. Gūto pieredzi, absolventi veiksmīgi izmanto nākamajās mācību iestādēs. Vienmēr tiek gaidīti skolēnu, vecāku ieteikumi pasākumu idejām. Ārpusstundu pasākumu plāns 2023./24.m.g. I semestrim