Meklēt


Iejūtamies slavenību lomā

Šī gada 3.martā Krustpils pamatskolā norisinājās skolēnu iemīļots pasākums „Popiela’’. Šo pasākumu katru gadu skolēni atbalsta ar lielāko prieku, jo tā ir iespēja parādīt sevi, savu klasi ne tikai kā gudrus bērnus, bet gan arī kā jautrus, pozitīvus un aktīvus skolas skolēnus.  Gatavošanās pasākumam, skolēniem jau vien bija interesants moments, jo katrai klasei bija jāizlozē dziesma, un jāizdomā, kā  to varētu attēlot. 6.a klases skolniece Līva Iev [...]

Meteņi Saulstaros

10. februārī Krustpils pamatskolas skolēni Mihails Pranovičs un Agnija Krilova, kopā ar skolotāju Innu Kokmani devās uz Ģimenes atbalsta centru "Saulstari". Sadarbībā ar skolas psiholoģi Sarmīti Jaševu "Saulstaros" tika pavadīta jauka un saulaina pēcpusdiena Meteņu zīmē. Ciemiņi iepriecināja ģimenes centra iemītniekus ar dziesmām, dejām un rotaļām. Katrs varēja iemācīties jaunus deju soļus, izdejot jau zināmus deju rakstus. Koncerta ietvaros izskanēja dažādi latvie&sca [...]

Žetonu vakars - tradīcija Krustpils pamatskolā

      23.marts Krustpils pamatskolas 9.klasei bija gaidīta un ļoti īpaša diena. Skolas žetona saņemšanas svētki. Uz pasākumu zālē pulcējās  9.klases skolēnu vecāki un vecvecāki, skolas darbinieki , absolventi un vecāko klašu skolēni, kā arī draugi.      Kā tradicionāli ierasts, 9.klase  bija iestudējusi izrādi.  Ieskanējās pirmie mūzikas akordi, un ar neparastu deju sākās  izrāde- situāciju komēdija “Divu kungu kal [...]

Krustpils pamatskola sporto

  Šī gada 21. septembrī gan Krustpils pamatskolā, gan citās valsts skolās norisinājās Olimpiskā diena. Krustpils pamatskolas skolēniem un skolotājiem diena iesākās ar divām mācību stundām, taču pēc tam notika pulcēšanās 2. stāva vestibilā un katra klase, mūzikas pavadībā, iesoļoja skolas sporta zālē. Olimpiskā diena tika atklāta ar olimpiskās dienas jeb sporta himna un Olimpisko rīta vingrošanu. Gadu no gada uz Krustpils pamatskolu Olimpiskajā dienā tiek aicināta kāda s [...]

Skolēni apgūst soļošanu

       Šī gada 14.novembrī Krustpils pamatskolā norisinājās ierindas skate. Pasākums, kurā skolēniem ir iespēja būt patstāvīgiem, kurā skolēni apgūst prasmi izpildīt komandiera komandas un mācās būt disciplinētāki.     Ierindas skate skolā notiek jau ne pirmo gadu, skolēni kopā ar sporta skolotāju Aivitu Ķiploku divas nedēļas pirms pasākuma gatavojas ar katru klasi. No katras klases ir viens skolēns, kurš ir komandieris savai klasei un, kurš dot [...]

Zemessargi, konkursi un pasākumi - Latvijas simtgade atzīmēta arī Krustpils pamatskolā

Šī gada 16. novembrī Krustpils pamatskolā norisinājās vairāki pasākumi par godu Latvijas 100. dzimšanas dienai. Dienas sākumā skolas sporta zālē norisinājās svinīgs pasākums par godu Latvijas simtgadei. Pasākumu vadīja skolotāja Inese Grauduma,6.klases skolniece Megija un 5.klases skolniece Amanda. 9.klases skolēn -  Edmunds Ūdris ,Sjuzanna Sileviča  un Diāna Cakule -  svinīgi ienesa Latvijas karogu. Visi dziedāja Latvijas himnu, kā arī uzstājās 5. – 9. kla&sca [...]

5-9.klašu koris koru skatē iegūst III pakāpi

Pagājušajā nedēļā Jēkabpils Tautas namā norisinājās pilsētas un novadu skolu zēnu koru, 5.-9.klašu koru un skolu jaukto koru konkursa 1.kārta, kurā piedalījās arī Krustpils pamatskolas 5.-9. klašu koris. Skatē piedalījās deviņi kori. Katram korim bija jāizpilda trīs dziesmas – vienu izvēles, vienu obligāto un vienu izlozes dziesmu. Krustpils pamatskolas koris izpildīja dziesmas : “Kalnā kāpu”, “Novij man māmuliņa”, “Dziesma par jautājumiem [...]

Lieldienas Krustpils pamatskolā

Aprīļa mēnesī Krustpils pamatskolā ar dziesmām un dažādu tradīciju ievērošanu tika svinētas Lieldienas. Lieldienu pasākums norisinājās skolas 2. stāva vestibilā. Pasākumu vadīja skolas mūzikas skolotāja Inna Kokmane, kas skolēniem stāstīja par Lieldienu paražām un atgādināja ticējumus. Tāpat tika skaitīti dzejoļi, bet folkloras kopa “Krauķi” priecēja ar dziesmām.  Skolas dienas beigās, katra klase savā kabinetā gatavoja kādu no Lieldienu ēdieniem, skaisti noformēja galdu [...]

Norisinājies konkurss "Gudrs un vēl gudrāks"

 Šī gada 3.maijā Krustpils pamatskolā norisinājās konkurss “Gudrs vēl gudrāks” . Tajā piedalījās 5.-9. klašu skolēni. Konkursu vadīja skolotājas Inna Kokmane un Dace Miezīte. Konkurss bija sadalīts piecos blokos jeb sadaļās: pirmais - ģeogrāfija, otrais – kultūra, trešais - cilvēks, ceturtais - vietas, piektais - tradīcijas. Katrā klašu grupā tika izvēlēti trīs skolēni, kuri ar balošanas pults palīdzību atzīmēja pareizās atbildes. Pārējie [...]

Klases vakars kā balva par labiem darbiem

    Jauno mācību gadu 7.b klase uzsāka ar stingru apņemšanos – parādīt sevi kā jauno klases kolektīvu tikai no labās puses, proti, būt visiem kā viens sekmīgiem un labi uzvesties skolā. Adaptācijas laikā septembrī gāja jau raibi, bet skolēni turpināja cīnīties un vēlāk kā galveno labo darbu kopā ar mācībām klasē ieviesa sacensības par to, kurš nopelnīs visvairāk labo piezīmju. Kopā klases biedri bija sakrājuši 133 piezīmes. Visvairāk labo piezīmju nopeln [...]

Konkurss “Es mīlu Latviju”

     Piektdien, 22. novembrī, Krustpils pamatskolā joprojām turpinājās valsts svētku noskaņa, jo  notika erudīcijas konkurss “Es mīlu Latviju”. Pasākumu vadīja skolotājas Inna Kokmane, Guna Pusbarniece un Inga Ieviņa, bet tajā piedalījās 5. – 9. klašu  skolēni.      Vispirms no katras klases tika izvēlēti septiņi dalībnieki, kas pēc izlozes principi iekļuva kādā grupā, tādējādi konkurss rosināja dažādu klašu skolēnus savstar [...]

7.b klase prot mācīties interesanti

     Kad pelēka ziemas ikdiena sāk nedaudz garlaikot, prātā nāk domas, kā padarīt ikdienas mācību procesu krāsaināku. Plānojot savu Ziemassvētku klases vakaru, Megija teica, vai nevaram uzvest kādu lugu sev par prieku. Klases biedri piekrita, skolotāja Inna piedāvāja izlasīt “Putnubiedēkļu Ziemassvētkus”. Luga iepatikās, sadalījām lomas un sākam mēģināt. Pirmo reizi nospēlējām to Ziemassvētku pasākumā skolā, bet tad radās doma, ka gribētos nospēlēt vēl un ieprieci [...]

Profesiju diena skolā

     Jau par tradīciju Krustpils pamatskolā kļuvusi Skolas padomes rīkotā Profesiju diena. Tā ir diena, kad vecāki ierodas skolā, lai izglītojamiem stāstītu par savu profesiju, darba ikdienu, izaicinājumiem un iespējām.  Pirms četriem gadiem šāda iniciatīva nāca no Rūtas un Rūdolfa mammas Vinetas Voičonokas, skola atsaucās šim piedāvājumam, un Skolas padome aktīvi iesaistījās šīs idejas plašākā realizācijā.      Tāpat kā ie [...]

Rudens krāsu diena

       30. oktobrī Krustpils pamatskolā notika Rudens krāsu diena diena.  Zinot to, ka drīz vien daba spilgtās rudens krāsas nomainīs uz pelēkiem toņiem, vēlreiz kopīgi mēģinājām izdzīvot krāsainību.        Katrai klasei bija uzdevums  ierasties noteiktās krāsas apģērbā. Šeit katra klašu grupa varēja izpausties radoši un atraktīvi, ienesot skolā gaišumu un prieku ikdienas procesā. Kopīgi mums izdevās padarīt šo [...]

Citādais Žetonu vakars

Viena no skaistākajām skolas tradīcijām ir Žetonu vakars. Pēdējos pāris gados pasaulē un valstī esošās situācijas dēļ šis pasākums nenotika, jo izveidot izrādi – tas ir liels izaicinājums, kad notiek attālinātās mācības un ir aizliegums pulcēties. Šogad tradīcija ieguva jaunu veidolu. Tapa nevis izrāde, bet filma “Nevienam ne vārda.” Saprotot to, ka mācību gads varētu būt neziņas pilns un skolēnu slimošana varētu būt viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ ne visi piedalītos mēģinājumos, nolēmām [...]