Izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvalde

9.Septembris, 2017 Guna Pusbarniece Skolēniem Komentāri

  Krustpils pamatskolas Izglītojamo pašpārvaldes darbības mērķis - panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbilstošo iemaņu un prasmju apgūšanā.
   Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

  • Sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;
  • Pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;
  • Pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar skolas administrāciju, lai veicinātu mācību procesa efektivitāti;
  • Iesaistītie mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā;
  • apkopot izglītojamo priekšlikumus un iespēju robežās tos īstenot skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;
  • sadarboties ar citu skolu pašpārvaldēm.

  Ik viens no skolēniem ar saviem ieteikumiem šo jomu uzlabošanai, problēmu novēršanai var vērsties pie Izglītojamo pašpārvaldes prezidenta vai par jomām atbildīgajiem pašpārvaldes dalībniekiem.

/uploads/files/dokumenti/izglitojamopasparvalde202021.pdf