Robotika Krustpils pamatskolā un Variešu sākumskolā

Robotika Krustpils pamatskolā un Variešu sākumskolā

Robotika Krustpils pamatskolā un Variešu sākumskolā

19.Janvāris, 2019 Guna Pusbarniece Projekti Komentāri

Jau otro gadu Krustpils novada skolās tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta pirmā kārta noslēgsies 2019.gada 31. augustā. Projekta izmaksas - 33 648,47 euro, tiek izmantotas Krustpils pamatskolas, Sūnu pamatskolas un Variešu sākumskolas izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalstam.

2018./2019. mācību gads Latvijā ir pasludināts par Fizikas gadu, līdz ar to vispārējās izglītības iestādēs tiks pievērsta papildu uzmanība fizikas mācību priekšmeta apguvei. Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir piešķīris finansiālu atbalstu pašvaldībām jaunu ārpusstundu pasākumu īstenošanai skolās. Šī mācību gada 2.semestrī Krustpils pamatskolā un Variešu sākumskolā skolēniem ir iespēja apgūt robotiku STEM ( Science, Math, Engineering and Technology) un vides jomas ietvaros. Katrā no šīm skolām skolēni 2 stundas nedēļā apgūs robotu komplektēšanas un programmēšanas pamatiemaņas.

No mācību gada sākuma Krustpils pamatskolā un Sūnu pamatskolā projekta ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt individuālas logopēda konsultācijas, kā arī saņemt pedagoga palīga atbalstu, ja ir tāda nepieciešamība. Variešu sākumskolā projekts šogad finansē divu jomu ārpusstundu nodarbības - “Ķeburiņa stāsts” glīta rokraksta veidošanai (valodas joma) un “Jaunie dabas pētnieki” (STEM un vides joma).

Projekta koordinatore Krustpils novadā

Arnita Pore, e-pasts: arnita.pore@gmail.com