“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

10.Novembris, 2021 Guna Pusbarniece Projekti Komentāri

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 
Mērķis: Samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus
Rezultāts:
o    Ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošana starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu
o    Individuāla atbalsta sniegšana bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ – konsultācijas mācību priekšmetos ar mērķi uzlabot mācību sasniegumus, ēdināšanas izdevumu apmaksa, individuālu lietošanas priekšmetu iegāde
o    Pedagogu profesionālā pilnveide
Dalībnieki 2021./2022.m.g.
Krustpils pamatskolas1.-9. klašu izglītojamie, kuriem konstatēti priekšlaicīgas mācību pamešanas riski