Kompetenču pieeja mācību saturā

Kompetenču pieeja mācību saturā

Kompetenču pieeja mācību saturā

8.Novembris, 2017 Guna Pusbarniece Projekti Komentāri
Eiropas Sociālā fonda projekts
Kompetenču pieeja mācību saturā
Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002
SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu
Projekta īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 16.10.2021.
Mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē
Rezultāti: 
•    Mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību līdzekļu  aprobācija
•    Pedagogu profesionālā pilnveide
•    Mācību satura ieviešana
Dalībnieki: Krustpils pamatskolas 1.-9.klašu izglītojamie