Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

8.Oktobris, 2017 Guna Pusbarniece Projekti Komentāri
Eiropas Sociālā fonda projekts
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus
Rezultāti:
•    Individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei – pedagoga palīga un logopēda individuālās konsultācijas Krustpils pamatskolā
•    Pedagogu profesionālā pilnveide
Dalībnieki: Krustpils pamatskolas 1.-6.klašu izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem