Krustpils pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

Krustpils pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

Krustpils pamatskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

31.Janvāris, 2018 Guna Pusbarniece Jaunumi

2017/2018.m.g. Krustpils pamatskolas skolēni 2018.gada pirmajos mēnešos ir piedalījušies vairākās  mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Skolēni ir guvuši sekojošus rezultātus:

 1. Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās "LAKSTĪGALA 2018" Jēkabpils pilsētas un novadu skolu grupā 1.vieta 4.klases komandai (I.Bērtiņš, A.Dūma, E.Jansone, M.Šņorniece, K.Potina), 2.vieta 4.klases komandai (V.Ārmale, A.Kuzmins)
 2. Latgales reģiona latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensību ,,LAKSTĪGALA 2018” 2.kārtas konkursā 1.pakāpe 4.klases komandai (I.Bērtiņš, A.Dūma, E.Jansone, M.Šņorniece, K.Potina)

 3. Vēstures olimpiādē- atzinība (M.Pranovičam 9.klase)

 4. Latviešu valodas olimpiādē- 2.vieta (E.Garkalnei 8.a klase)

 5. Angļu valodas olimpiāde- 1.vieta (R.Randoham 8.a klase), atzinība (A.Matesovičam 9.klase)

 6. "Jēkabpils sporta laureāts 2017"- tituls "Uzlecošā zvaigznīte sportā" (A.Dzirkalim 8.a klase)

 7. Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde- 3.vieta (E.Elksnīte 9.klase)

 8. Latviešu valodas olimpiādē- 3.vieta (S.Dundure 5.klase)

 9. Sociālo zinību konkurss- 2.vieta, latviešu valodas olimpiādē- 3.vieta (A.Dūma 4.klase)

 10. Neklātienes dabaszinību konkurss- atzinība (I.E.Maševska 5.klase)

 11. Skatuves runas konkurss- 1.vieta (E.Maļcevs 3.klase), 2.vieta (M.Kanderāte 1.klase, D.Romanovska 2.klase, V.Ārmale 4.klase, A.Dūma 4.klase, M.Romanovska 5.klase, K.Ignatjevs 6.a klase, S.Sileviča 8.a klase), 3.vieta (A.Krilova 9.klase)

 12. Folkloras kopai "Krauķi" - II pakāpes diploms sarīkojumā "Pulkā eimu, pulkā teku 2018" Sēlijas novadā.

 13. Folkloras kopai "Krauķi" - Tradicionālās muzicēšanas konkursā "Kleberjakte 2018" pusfinālā, I pakāpe "Zelta muzikants" , I pakāpe "Dižlielais dziedātājs" Mihailam Pranovičam.

 14. Folkloras kopai "Krauķi" - Tradicionālās muzicēšanas konkursā "Kleberjakte 2018" pusfinālā, I pakāpe "Zelta muzikanti"